Pavėluotas „Mama, gelbėk…“

Pavėluotas „Mama, gelbėk...“Ketvirtadienį, prieš vidurnaktį, A. Vaišvilos g. 33-iajame name gyvenantis plungiškis Sigitas Pocius grįžo iš žvejybos. Artėdamas prie savo namo, išgirdo triukšmą. Pakėlęs akis aukštyn, žmogus suakmenėjo. Penktajame aukšte pro langą išlindęs ir tik rankomis už palangės laikydamasis vyras šaukė: „Mama, gelbėk, padėk!“ Dvi moterys iš visų jėgų stengėsi jį įtraukti atgal, bet tai buvo ne jų jėgoms. Po akimirkos vyriškis nukrito.Atsipeikėjęs iš siaubo, žvejas priėjo artyn. Pasilenkė prie ant nugaros gulinčio vyriškio ir pamatė, kad tai – jo kaimynas V. Š. (mat Sigitas Pocius taip pat gyvena penktajame aukšte). Tiesa, jie niekada nebendravo, bet vienas kitą pažinojo. Sigitas Pocius sakė jau tą akimirką suvokęs, jog ant nugaros gulintis vyras užsimušė iškart, bet vis tiek priėjo artyn, kad tuo įsitikintų. Tada, nieko nelaukdamas, paskambino pagalbos numeriu.
„Greitoji atvažiavo po kokių penkių minučių ir patvirtino mano spėjimą. Visą tą laiką, kol atvažiavo medikai, buvau vienas. Išgirdę greitosios pagalbos automobilio sireną, ėmė rinktis žmonės“, – pasakojo Sigitas Pocius. To namo gyventojai sakė, jog šią nelaimę nuo pradžios iki pabaigos savo akimis matęs Sigitas Pocius pats buvo ištiktas šoko.
Netrukus atvažiavo policija. Kai pareigūnai pabandė patekti į kambarį, iš kurio iškrito 47-erių plungiškis, durys buvo užrakintos. Šeimininkė sakė, kad jas iš vidaus užrakino sūnus, o kur jis padėjo raktą, nei ji, nei su ja buvusi kita moteris nežinojo. Pagaliau policininkams pavyko pritaikyti raktą ir įeiti į kambarį. Moterys guodėsi, kad, būdamos užrakintos, negalėjo išbėgti į koridorių ir paprašyti kaimynų pagalbos – joms beliko tik šaukti, tačiau niekas į tuos šauksmus neatsiliepė.
Penktadienį kambario durys tebebuvo atrakintos, o pats kambarys – tuščias. Tik vienas paliktas šunelis nedrąsiai skalambijo. Žuvusiojo kaimynai laikėsi nerašytos taisyklės – apie mirusiuosius galima kalbėti gerai arba nieko nesakyti. Nors iš to, ką jie labai nenoriai pasakė, buvo nesunku suprasti, jog tame kambaryje gyvenantys žmonės nevengė taurelės. Ir patriukšmauti mėgo. Gal todėl kaimynai nelaimės naktį ir nekreipė dėmesio, nors ne vienas prisipažino girdėjęs moterų riksmus.
Plungės policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus nustatytos žūties priežastys.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...