Elektrikai siautėjo baisiau už viesulą

Elektrikai siautėjo baisiau už viesulą„Piemenų darbas… Tie trys jauni vyrai gal ir nepagalvojo, ką daro, bet su jais buvo pusamžis žmogus. Jis tikrai turėtų žinoti, kiek daug vargo reikia įdėti, kol išaugini medį. O toms mano obelims – jau po 40 metų. Kriaušė dar senesnė – jau šešių dešimčių sulaukusi. Kelias obelis ir kriaušę su amžiną atilsį vyru pervežėm į Papievius, kai tik čia namą pasistatėm. Saugojom, popinom… Atvažiavo elektrikai ir tą kriaušę bei 4 obelis taip nurėžė, kad tik kamienai liko. Geriau jau būtų prie pat žemės nupjovę – ko tie stimburiai dabar styros?“ – ašarą braukdama skundėsi Šateikių seniūnijos Papievių kaime gyvenanti Ona Domarkienė.Močiutė žino, kad AB „Lesto“ turi teisę medžius nugenėti, jeigu šie trukdo elektros linijoms. Prieš kelerius metus jos darbuotojai buvo labai tvarkingai šakų viršūnes nupjaustę, tačiau šitaip sunaikinti sodą… Nesuvokiama, kodėl reikėjo taip sužaloti ir senas obelis, kurių šakos ne į dangų stiebėsi, bet sviro žemyn. Elektrikai taip uoliai pasidarbavo, jog sodas atrodo tarsi jį būtų net ne viesulas, o didžiausias uraganas nusiaubęs. Šakos iškarstytos ant tvoros, kitos – ant medžių kybo ar ant žemės voliojasi. Visas sodas sėte nusėtas dar nesunokusiais žieminiais obuoliais.
„Man jau nebe ilgai į tą nusiaubtą sodą teks žiūrėti – artėja laikas, kai jau reikės iškeliauti. Labiausiai sūnus sielojasi. Kai pamatė tokį vaizdą, baisiai nusiminė. Nežinau, ką jis darys: reikėtų tas obelis iki pat žemės nupjauti, nes jos jau nebeatsigaus. Labiausiai širdį dėl kriaušės skauda. Tokia sena buvo ir tiems laidams visai netrukdė – kodėl ją reikėjo nupjauti?.. “
Į „Žemaitį“ atėjęs ir apie suniokotą sodą papasakojęs Justinas Domarkas negalėjo ramiai kalbėti. „Kodėl neperspėjo, kad ruošiasi medžių viršūnes genėti, ir kad jos trukdo elektros linijai. Niekas niekam nieko nesakė. Atvažiavo vyrų būrys, rado seną moteriškę, kuriai pareiškė, kad jos medžiai siekia laidus, jog bet kurią akimirką gali kilti gaisras. Ji ir patikėjo. Manau, kad elektrikai neturi teisės sodą paversti stimburių kapinynu. Jeigu nenorėjo tvarkingai nugenėti, galėjo perspėti, kad patys nusigenėtumėm, nors šakos laidų tikrai nesiekė. Obelys senos ir į aukštį jos jau nebeaugo.“
Papieviškė ir jos sūnus – teisūs. Sodas tikrai atrodo kaip po uragano. Drauge su fotokorespondentu pasidairėme po močiutės kaimynų sodus, kurie taip pat auga po elektros linija. Ten – nugenėta tvarkingai. Matyt, šeimininkai – jaunesnio amžiaus žmonės arba stovėjo šalia elektrikų ir žiūrėjo, kad šie didelės žalos nepridarytų. Ona Domarkienė šalia nestovėjo, nes nė neįsivaizdavo, jog žmonės gali taip su medžiais pasielgti. Ypač kai jau vieną kartą buvo juos tvarkingai apgenėję. Dabar ji stengiasi į sodą ne tik neiti, bet ir į tą pusę nežiūrėti. Ir vis tarsi maldą kartoja: „Man nebeilgai reikės tai matyti, netrukus iškeliausiu…“
Atgrubnagiai – taip seni žmonės sako apie tuos, kurie, bet ką darydami, ima ir sugadina. Papieviškės sode tikrai atgrubnagiai pasidarbavo. Jeigu nors akimirką jie būtų pamąstę, kiek skausmo jų „darbas“ atneš sodo šeimininkei, gal nebūtų drįsę taip iš seno žmogaus pasityčioti. Matyt, šiems vyrams dar ne kartą teks genėti medžius, tad gal jų viršininkai bent elementarias genėjimo taisykles galėtų jiems į galvas įkalti. Arba nors vieną: obelis ar kriaušė – ne liepa, kad iš stimburio naujas šakas imtų leisti. Ir liepa, per žemai ją nupjovus, daugiau nebesuželia, o vaismedis taip ir lieka styroti tarsi paminklas tokiems atgrubnagiams, kokie neseniai po Papievius siautėjo.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...