Paskyrus naują teismo pirmininką, į Plungę sugrįžo… patriarchatas

Antradienį, Lietuvai minint dar neįprastą – Boso dieną, prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą ir Plungės rajono apylinkės teismo pirmininku paskyrė iki šiol teisėju šiame teisme dirbusį Vaidą Gasiūną. Taigi jau tik istorijoje liks įdomus faktas apie laikotarpį, kai pačius svarbiausius postus Plungėje užėmė moterys: merė Elvyra Lapukienė, Policijos komisariato viršininkė Dangirutė Jurkuvienė, vyriausioji prokurorė Irena Dačkauskienė ir Plungės teismo pirmininkė Aušra Volskytė. Supratęs tai kaip priekaištą naujasis teismo pirmininkas nusijuokė ir, pridėjęs ranką prie širdies, tarė: „Kaltas nesijaučiu.“ Gal ir nesijautė, bet tą antradienį į Plungę (bent jau kuriam laikui) vėl grįžo visiškas valdžios patriarchatas.
Po šio lyrinio nukrypimo su Vaidu Gasiūnu kalbėjomės ir apie naująsias jo pareigas, ir apie kolektyvą, ir apie šeimą.– Kokie permainų vėjai dabar užgrius Plungės rajono apylinkės teismo kolektyvą?
– Kodėl visi pirmiausia klausia apie pakeitimus? Negi taip, kaip yra dabar, kažkam negerai?
– Taip jau įprasta, jog nauja šluota… Taigi, ką ruošiatės nušluoti ar iššluoti?
– Kiekvienas teismas turi įstatymais numatytą tvarką, kurios privalu laikytis. Buvusi pirmininkė Aušra Volskytė yra viską gerai sutvarkiusi. Teisme pasikeis tik du dalykai: persikelsime į naują pastatą ir ten pradėsime taikyti „vieno langelio“ principą. Žmonėms nereikės lakstyti iš vieno aukšto į kitą, iš kabineto – į kabinetą. Mažiau erdvės liks spėliojimams, gandams, apkalboms apie neskaidrius procesus, teismo darbuotojų papirkinėjimus, kitas blogybes. Žmogui pakaks ateiti į vieną kabinetą pirmajame aukšte. Čia jis atiduos ir gaus dokumentus, sužinos visą jam reikalingą informaciją. Be to, ir visos teismo salės bus pirmajame aukšte. Lankytojus nustatytomis dienomis ir valandomis priiminės tik teismo pirmininkas. Į jį bus galima kreiptis su skundais dėl teisėjų, kitų teismo darbuotojų neprocesinių veiksmų.
– Ar Plungės teisme daug darbuotojų? Būtų įdomu išgirsti, koks jūsų vadovaujamos įstaigos biudžetas?
– Yra 25 etatai: 6 teisėjai, 3 teisėjų padėjėjai, 7 darbuotojai dirba pagal darbo sutartis, o likusieji – valstybės tarnautojai. Kitų metų mūsų biudžetas – 1 mln. 293 tūkst. litų, iš kurių 857 tūkst. litų skirta algoms. Jau dabar aišku, kad nepakaks pinigų naujam pastatui išlaikyti. Ar pavyks gauti daugiau? Nežinau, bandysiu prašyti. Iš tiesų, naujasis pastatas priklauso ne mums, o Teisingumo ministerijai, bet juk čia įsikursime mes, todėl mums ir bus svarbu jį tinkamai prižiūrėti.
– Jūsų kadencija – 5-eri metai. Na, gal dar liksite 5-eriems, o kas toliau? Pagal rotaciją rinksitės Klaipėdą ar kitą miestą? Juk neimsite tvirtinti, kad keisite profesiją, kuri jums tarsi įaugusi į kraują. Pats esate teisininko sūnus, su žmona Saulena turite du sūnus, kurių vienas – Mykolo Romerio universiteto antrakursis – būsimasis teisininkas. Jaunėlis – dar tik septintokas, bet kai aplink jį vien teisininkai, gali būti, kad ir jis pasirinks jūsų profesiją. Taigi kokie jūsų ateities planai?
– Taip toli į ateitį neplanuoju. Manau, jog viskas sprendžiama savu laiku. Dar studijuodamas tuometinėje Policijos akademijoje (M. Romerio universitete) 1992-aisiais pradėjau dirbti Plungės policijos jaunesniuoju, vėliau – vyresniuoju inspektoriumi, 1996-aisiais jau buvau Plungės prokuratūros prokuroras, o po aštuonerių metų – nuo 2004-ųjų – Plungės teismo teisėjas, dabar – teismo pirmininkas. Kai ateis laikas, tada ir spręsiu. Esu labai pastovus ir sėslus. Dar dirbdamas prokuratūroje atmečiau ne vieną pasiūlymą dirbti kituose miestuose, tad kažin ar kada nors pasielgsiu kitaip.
– Teismus daug kas kaltina dėl per didelio uždarumo. Kokios jūs taktikos ir strategijos šiuo klausimu laikysitės?
– Panašų klausimą man uždavė ir Lietuvos prezidentė. Galiu atsakyti panašiai: su žmonėmis negalima kalbėtis tik per nuosprendžius. Turime dalyvauti įvairiose švietimo programose, mokyklose pasakoti apie savo profesiją, rengti atvirų durų dienas. Būtina informuoti ir apie didžiulį atgarsį sukėlusias bylas, atsiskaityti visuomenei už savo darbą. Tiesa, negalima viešumo sutapatinti su absoliučiu viešumu – yra ribos, kurių mes,
teisėjai, privalome laikytis.
– Ačiū už pokalbį.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...