Kai pareiškimai nepadėjo, apeliavo į sąžinę

Kai pareiškimai nepadėjo, apeliavo į sąžinęPlungės rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje ėmė „lyti“ pareiškimais. Pirmiausia Audrius Klišonis pranešė apie susidariusią dvylikos narių opoziciją, kuriai vadovauja jis pats. Algirdas Pečiulis kalbėjo, kad per jungtinį kelių komitetų posėdį buvo nesilaikoma reglamento ir ne visų komitetų nariai, o tik jų pirmininkai nusprendė, kas per tą posėdį turi pirmininkauti. Audrius Misiūnas siūlė posėdžio nepradėti nuo mero ir jo pavaduotojo pareiginės algos koeficiento didinimo, o Aidas Kėsas vėl prisiminė kelionę į Rusiją ir tai, kad mero žmona atsidūrė vykstančiųjų sąraše… Nežinia, kuo visa tai būtų pasibaigę, jeigu ne mero pavaduotojas Mindaugas Jurčius, kuris priminė, kad visi pareiškimai bei pasiūlymai svarstomi ne posėdžio pradžioje, o jo pabaigoje. Galų gale politikai pradėjo dirbti pagal darbotvarkę.Ramiai buvo išklausyta informacija, kaip rengiamas 2014 metų biudžeto projektas. Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė politikams priminė, jog ateinančiųjų metų biudžetas – toks pat, kaip 2009-aisiais. Nuo to laiko jis nė kiek nedidėjo. Pranešėja sakė, kad ateinančiųjų metų bazinis biudžeto dydis – 41 mln.
182 tūkst. litų, o skola negali būti didesnė negu 70 proc. šio dydžio. 2013-aisiais ji siekė 75 proc., tačiau savivaldybėms patikėjus pašalpų dalinimo funkcijas bei tam reikalingas lėšas, skolos procentas buvo sumažintas.
Daugiau klausimų kilo, kai administracijos direktorė Asta Beierle-Eigirdienė politikus informavo, kaip buvo įgyvendinami šiais metais Rajono tarybos priimti sprendimai. Vieni teiravosi, kokius sprendimus teks keisti, kad biudžetas nebūtų deficitinis, kiti klausė, kodėl nejuda tunelio po geležinkelio pervaža Plungėje projektas, treti teiravosi, ar atpigs šildymas? Direktorė sakė, kad sutaupyti pavyks, kadangi ateinančiais metais pašalpos bus mokamos tik tiems, kam jos iš tiesų priklauso. Jau dabar sutaupytas beveik milijonas litų. Savivaldybė ruošiasi parduoti porą pastatų, kuriais jau dabar domisi potencialūs pirkėjai. Milijonu sumažės ir palūkanos.
Po to pridūrė, kad sprendimai dėl tunelio po pervaža projekto buvo priimti ne 2013-aisiais, o 2012-aisiais, tačiau jie nėra pamiršti. Šiuo metu projektuojamos tunelio prieigos. O atsakyti, pabrangs ar atpigs šildymas, sunku.
Mykolas Pronckus dar kartą priminė apie skolas ir apie tai, kad jos augs, nes gyvenimas nesustoja. Robertas Endrikas sakė, jog tol, kol sąmatas sudarinės tie, kurie atlieka darbus, ir Savivaldybės administracijos darbuotojus tokia tvarka tenkins, nuostolių išvengti nepavyks. Ir jokie darbų pirkimo konkursai nepadės.
O Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Česlovo Kerpausko atleidimas iš užimamų pareigų sukėlė ypač daug emocijų. Opozicija valdančiuosius kaltino kerštavimu, apeliavo į jų sąžinę: esą jeigu iki šiol nebuvo atleistas nė vienas „sabotažnikas“, nė vienas girtuoklis, kodėl reikia atleisti gerą, sąžiningą darbuotoją? A. Misiūnas pridūrė: „Noriu buvusiems kolegoms palinkėti ramiai miegoti.“ Po šios replikos buvo kitos, kol žodžio nepaprašė Visvaldas Nekrašas.
„Man patinka, kai kolegos prabyla apie sąžinę. Ir kalba tie, kurie tikrai nepamiršo, kaip kažkada pasikeitus valdančiajai daugumai be skrupulų iš administracijos direktoriaus pareigų atleido gerai dirbusią Daivą Bliujutę. Kur tada ta jų sąžinė buvo?“ R. Endrikas politikams priminė, jog administracijos direktoriaus pavaduotojo postas – politinio pasitikėjimo, tad jo partijai pasitraukus iš valdžios, Č. Kerpauskas pats turėjo iškart atsistatydinti. Tačiau ir jis, ir kiti politikai gerai žino: jeigu pavaduotojas būtų atsistatydinęs pats, nebūtų gavęs išeitinės kompensacijos. „Ir negalėtų dėtis labai nuskriaustu“, – pridūrė vienas valdančiųjų.
Balsavimas dėl Č. Kerpausko nustebino ne vieną, nes už tai, kad jis būtų atleistas, balsavo 14 politikų, nors valdančiąją daugumą sudaro 13 Rajono tarybos narių… Ne mažiau nustebino ir dar vienas valdančiųjų sprendimas: svarstant priedus prie tarnybinių atlyginimų socialiniams darbuotojams, tik vienintelei Plungės socialinių paslaugų centro direktorei Odetai Misiūnienei priedas buvo padidintas net 30 procentų. Neaišku, kaip būtų buvęs išspręstas klausimas dėl tų pačių priedų padidinimo merui Albinui Klimui bei jo pavaduotojui M. Jurčiui, jeigu ne Vyriausybės atstovės Loretos Bagdonavičienės įsikišimas. Tik kai ji porą kartų pakartojo, jog politikai, nori to ar ne, priedus turės padidinti, nes taip numato įstatymas, opozicija pasidavė. Tiesa, pasiekė, kad M. Jurčius už save nebalsuotų.
Visi kiti nutarimai buvo priimti be didesnių ginčų, nes salėje beveik nebeliko opozicijos. Jau nebe pirmas posėdis, kai jo pabaigos sulaukia tik valdantieji. Antai per Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdį pirmininku išrinktas Juozas Šlepetis pareiškė, kad jis klausimų nepristatinės ir, pasiėmęs portfelį, išėjo iš salės. Salėje jau nebebuvo ir jo pavaduotojo Romo Remėzos, tad prie mikrofono teko stoti R. Endrikui.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...