Geodeziniai matavimai… pageidavimų koncerto principu

Platelių seniūnijos Gintališkės kaime gyvenantys Stefa ir Justinas Račkauskai, pamatę išvirtusius jų vielinės tvoros betoninius stulpus ir ištampytą vielos tinklą, nebežinojo, ko griebtis. O kai, pasak jų, kaimynas Petras Šilenskis pareiškė, jog netrukus suars į sodybą vedantį kelią, žmonės ne juokais išsigando. Skambino į policiją, skambino ir į mūsų redakciją. Ir, kaip netrukus paaiškėjo, kaimynas nė kiek nejuokavo: Klaipėdos rajono Dovilų kaime esančios UAB „Kageona“, kuri Petro Šilenskio sklype atliko geodezinius matavimus, dėka Račkauskai gali netekti ne tik į jų kiemą vedančio keliuko, bet ir dalies sklypo.Dar 2007-aisiais tarp dviejų kaimynų – Justino ir Stefos Račkauskų bei Petro ir Daivos Šilenskių – prasidėjo „karas be paliaubų“. O kilo jis dėl sklypų valdos. Iš pradžių ginčą bandė išspręsti Plungės rajono žemėtvarkos skyriaus specialistų komisijos, vėliau Petras Šilenskis pasamdė UAB „Eurometras“ specialistus, kad šie atliktų geodezinius matavimus.
UAB „Eurometras“ projektas Petro ir Daivos Šilenskių netenkino ir jie, užmokėję geodezininkams už atliktą darbą, to projekto nepasirašė. Račkauskai projektą, kuris buvo parengtas remiantis nuosavybės atkūrimo dokumentais, užregistruotais Nekilnojamojo turto kadastre, savo parašais patvirtino. Po to Šilenskiai pasamdė kitą bendrovę, parengusią dar vieną projektą… pagal užsakovo pageidavimus.
Šilenskių kaimynai – Stefa ir Justinas Račkauskai – antrojo projekto nematė ir jo nepasirašė (o kol nėra kaimynų parašo, tol dokumentas negalioja). Be to, antrasis projektas neužregistruotas ir Plungės rajono žemėtvarkos skyriuje, tačiau Petrui Šilenskiui tai nesutrukdė kasti palei kaimyno tvorą bei žarstytis pažadais suarti jo kelią. Kodėl šis vyras toks drąsus, kad net žinodamas, jog be kaimynų parašo jo dokumentas – niekinis ir jį patvirtinti ar atmesti gali tik teismas, vis tiek ketina išversti kaimyno tvorą? Gal jaučiasi nebaudžiamas, nes Plungės policijos komisariate dirba jo giminaitis?..
Taigi kuo pirmasis projektas taip neįtiko Petrui ir Daivai Šilenskiams? Kaip rašoma viename iš patikrinimo aktų, „Petro Šilenskio užsakymu 2008 m. atlikti sklypo kadastriniai matavimai. Jais buvo nustatyta, kad Petro Šilenskio žemės sklypo plotas yra 1,7897 ha, ir yra 0,0897 ha (beveik 9 arais – aut.) didesnis negu atkurtos nuosavybės teisės buvusiai savininkei Anastazijai Diburienei, iš kurios P. Šilenskis nupirko žemės sklypą su sodyba. Matavimais taip pat koordinuoti sklypo posūkio taškai ir ribos. Sklypo riba praeina šalia P. Šilenskio nelegaliai pastatytų garažų sienos, o dalis stogo įeina į J. Račkausko sklypą.“
Skaitant įvairių komisijų aktus paaiškėja, kokios priežastys Petrui Šilenskiui leidžia abejoti savo sklypo ribomis ir veržtis į kaimynų žemę. Viename aktų rašoma: „2008 metų balandžio 2 dieną komisija, dalyvaujant Petrui Šilenskiui ir Justinui Račkauskui, patikrino J. Račkausko žemės sklypo linijų ilgius ir nustatė, kad jie atitinka nurodytus nuosavybės dokumentuose, išskyrus liniją 2-3, kuri pakoreguota dėl dalies padaryto bendro įvažiavimo nuo kelio.
Patikrinus J. Račkausko žemės sklypo pririšimus nuo pastatų pagal raudonąją liniją, jie neatitiko, nes įteisinant asmeninio ūkio žemę pagal buvusios ankstesnės savininkės A. Diburienės sutikimą 1995 spalio 5 dieną, rengiant sklypo abrisą, J. Račkauskui buvo pakoreguota sklypo linija 3-4 – vietoj 40 į 42 metrus, todėl pririšimas nuo ūkinio pastato vietoj 2 yra 3,14 metro, o atstumas nuo gyvenamojo namo iki sklypo linijos vietoj 9 metrų yra 9,12. Atstatyti sklypų liniją pagal raudonųjų linijų planą J. Račkauskas nesutiko, motyvuodamas tuo, kad tada sklypo linija bus laužyta ir neatitiks P. Šilenskio ir J. Račkausko nuosavybės dokumentuose esančių linijų“(kalba ir stilius netaisyti – aut.).
Matyt, čia ir yra ta kebeknė, kuri, kaip greičiausiai ir tikisi Petras Šilenskis, padės ne tik dar padidinti savo sklypą, bet ir pateisinti neteisėtas ūkinių pastatų statybas, kurie savo stogais jau lenda į kaimyno žemę, tad kalbėti apie privalomus atstumus ar ribas – nė neverta. Apie tai, kad tuomet jo sklypas bus didesnis jau ne devyniais, o nežinia kiek arų, žmogus nė nekalba – svarbiausia pasiekti užsibrėžtą tikslą. Tik prieš verčiant tvoras ir imantis kitokių žygių, jam reikėjo išsiaiškinti, jog tiek jo, tiek Justino Račkausko sklypų ribos buvo pradėtos matuoti nuo kelio vidurio atmetus ne 9, o beveik 14 metrų – nuo pėsčiųjų tako.
Iš visko sprendžiant, kaimynų ginčą turės spręsti teismas. Tik kažin ar po to karas baigsis, nes kiekviename teisme kažkas laimi, o kažkas pralaimi. Teisingiausia ir protingiausia būtų susėsti prie bendro stalo ir susitarti gražiuoju, nes tik sraigė savo namus ant kupros nešiojasi. Žmonėms, deja, tenka gyventi šalia vienas kito. O koks gyvenimas, kai kaimynas su kaimynu ne tik nesisveikina, bet ir nosį į kitą pusę nusuka.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...