Ko šeima tikisi iš kunigo šiandien?

Šeštadienį Žemaičių Kalvarijoje Lietuvos šeimos centras surengė konferenciją „Ko šeima tikisi iš kunigo šiandien“. Joje turėjo dalyvauti ir susirinkusiuosius sveikinti kardinolas Audrys Juozas Bačkis, bet dėl įvykių Lenkijoje Jo Eminencija atvykti negalėjo. Konferencijos dalyvius sveikino Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Pagrindinį pranešimą skaitė socialinių mokslų daktarė Nijolė Liobikienė
Su žurnalistais susitiko Lietuvos šeimos centro atstovai: socialinių mokslų daktarė Nijolė Liobikienė, laikinai centro direktorės pareigas einanti Eglė Dovidaitytė, Telšių vyskupijos šeimos centro reikalų vedėjas Andrius Vaitkevičius ir Žemaičių Kalvarijos dekanas, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas.Šeimos centro atstovai paminėjo, kad tokios konferencijos tapo tradicija ir vyksta kasmet. Žemaičių Kalvarija pasirinkta todėl, jog Bazilikoje kabo stebuklingas Krikščioniškų šeimų karalienės paveikslas. Socialinių mokslų daktarė Nijolė Liobikienė sakė, jog ši konferencija – patinga. Anksčiau būdavo aiškiai apibrėžta viena ar kita tema, o šiemet viskas vyko atvirų pokalbių, diskusijų metu, tad išvadas buvo galima daryti tik pačioje konferencijos pabaigoje.Konferencijos dalyviai sakė, kad kiekviena krikščioniška šeima turėtų ne tik atsakyti į klausimą, ko mes tikimės iš kunigo, bet ir patys sau prisipažinti: ar jie patys padėjo kunigui? Vargu, ar atsirastų žmogus, kuris išdrįstų tvirtinti, kad šiuo metu pasaulyje nėra jokios šeimos krizės. Daug kam šeima jau nebėra pati brangiausia vertybė. Tačiau nei bažnyčia, nei šio centro žmonės nevengia ir provokuojančių temų.
Lietuvos šeimos centras ypač aktyvus didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ten dirba pedagogų, psichologų, savanorių. Yra ir tokių, kuriems centras padėjo išsaugoti šeimą, o dabar jie padeda kitiems. Centras įgyvendina daug programų, svarbiausia iš jų – būsimas šeimas parengti Santuokos sakramentui. Lietuvos šeimos centro atstovai sakė, kad jie krikščioniškas šeimas siekia lydėti per visus svarbiausius jų gyvenimo etapus.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...