Nuosprendis dar dviems pradinio ugdymo skyriams

Mokslo metams baigiantis, mokyklos suskubo skaičiuoti, kiek vaikų turėtų sulaukti ateinantį rugsėjį. Vienos, matyt, lengviau atsiduso, pamačiusios, kad dar metus kitus išgyvens be didesnių permainų, o kitos pasirengė išgirsti nepermaldaujamą nuosprendį. Apie tai kalbėta pirmadienį vykusiame Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje.Švietimo skyriaus vedėjas Rolandas Raibužis komitetui pateikė siūlymą nuo rugpjūčio
30 dienos likviduoti Narvaišių pagrindinės mokyklos Aleksandravo pradinio ugdymo skyrių ir Senamiesčio vidurinės mokyklos Glaudžių pradinio ugdymo skyrių. Esą pagal Rajono tarybos patvirtintą tvarką, pradinio ugdymo skyriai gali veikti tik tada, jei surenka ne mažiau kaip 10 mokinių. Deja, rugsėjį minėtosios mokyklos nesulauks nė pusės tiek, todėl nelieka kito kelio, kaip tik jas uždaryti – išlaikyti patalpas ir darbuotojus būtų nuostolinga.
Uždarius šiuos skyrius, nuo rugsėjo aleksandraviškiai, kaip ir vyresniųjų klasių mokiniai, bus vežami į Narvaišių pagrindinę, o glaudiškiai – į Senamiesčio vidurinę mokyklas. Tarybos nariai domėjosi, koks bus mokyklų patalpų likimas likvidavus skyrius. Pasak R. Raibužio, Glaudžių mokyklos pastatas priklauso seniūnijai, tad ji turės spręsti tolimesnį jo panaudojimą, o dalį Aleksandravo mokyklos patalpų savo žinion norėtų perimti kaimo bendruomenė. Ar ji tesės savo ketinimus, parodys laikas.
Komiteto nariai, nors ir nenoriai, bet pritarė šiam siūlymui. Su linksmesne gaidele apsvarstytas kitas R. Raibužio siūlymas – dar neskubėti Žlibinų Igno Končiaus pagrindinės mokyklos pertvarkyti į pradinę. Buvo numatyta tai padaryti iki šio rugsėjo, bet komiteto nariai mielai sutiko šį terminą nukelti iki 2012-ųjų rugsėjo. Esą pasikeitus direktorei gyvenimas mokykloje pagyvėjo, be to, į Žlibinų seniūniją atsikėlė gyventi dvi daugiavaikės šeimos, kuriose auga po penkis mokyklinio amžiaus vaikus, papildžiusius I. Končiaus mokyklos moksleivių gretas. Nepaisant to, planuojama, kad kitais mokslo metais čia tebebus trys jungtinės klasės: antra-ketvirta, penkta-šešta ir septinta-aštunta. Kas žino, gal brangstantis gyvenimas mieste į kaimą atgins dar kelias šeimas ir mokykla bus išgelbėta.
Ilgai svarstytas Alsėdžių vidurinės mokyklos direktoriaus Leono Mockūno prašymas padėti mokyklai išsikovoti regioninės mokyklos statusą bei Vyriausybės paramą mokyklos bendrabučiui ir dienos centrui išlaikyti.
Dabar mokyklos bendrabutyje gyvena 23 mokiniai iš Mažeikių, 9 iš Telšių, po vieną iš Palangos ir Kretingos bei 10 iš Plungės rajono. Daugiausia tai – kitose mokyklose nepritapę, elgesio ir bendravimo sunkumų turintys vaikai. Dalis jų lanko dienos centrą, pavadintą „Jaunojo kario mokykla“. Direktorius džiaugėsi, kad griežta drausmė bendrabutyje bei aktyvi fizinė veikla po pamokų atitraukia vaikus nuo gatvės ir pedagogai nesunkiai randa su jais bendrą kalbą.
L. Mockūnas sakė suprantąs, kad rūpintis kitų rajonų vaikų išlaikymu nėra Plungės rajono savivaldybės pareiga, todėl siekiąs, kad mokykla gautų regioninės mokyklos statusą, o kartu –
ir papildomų lėšų, reikalingų užimti vaikus po pamokų.
Išklausiusi šį direktoriaus pasisakymą rajono merė Elvyra Lapukienė pabrėžė, kad nereikėtų vaikų skirstyti į savus ir svetimus. Esą dabar Lietuvoje regioninių mokyklų nėra, tad pakeisti Švietimo įstatymą prireiks nemažai laiko, o kol kas, merės nuomone, rajonas privalo pasirūpinti, kad mokykla nepritrūktų lėšų bendrabučiui išlaikyti. Tarybos nariai pritarė siūlymui kreiptis į Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetą su prašymu mokyklai papildomai iš savivaldybės biudžeto skirti 20 tūkst. litų.
Galutinį žodį dėl šio ir kitų sprendimų dar tars Rajono taryba.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...