„Konstitucijos prospektas“… ožkoms vedžioti

Plungės rajono savivaldybės Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdyje, svarstant informaciją apie 2010 metais vykdomus investicinius projektus, tarp kurių yra ir „Transporto infrastruktūros plėtra“, du komiteto nariai – pirmininkas Vytautas Jonutis ir Robertas Endrikas – žadą prarado išgirdę, kad pirmajame etape bus „sumerkta“ 10 milijonų litų, o antrajam etapui liks tik 200 tūkstančių. Žinote, kokiai gatvei atiteks liūto dalis? Ogi Medingėnų. V. Jonutis net pasišaipė, jog Medingėnų gatvė, matyt, bus paversta… Konstitucijos prospektu.„Ar jūs išprotėjote? – Savivaldybės vietos ūkio skyriaus vedėjos Živilės Bieliauskienės klausė R. Endrikas. – Didesnėje tos gatvės dalyje tik ožkos ganosi, o jūs abiejose pusėse šaligatvius paklosit, apšvietimą įrengsit.“ Jam pritarė ir Vytautas Jonutis. Jis klausė, už kokias lėšas tada bus tvarkoma Paprūdžio gatvė, kurioje nėra nė vieno šaligatvio, o žmonės į „Sodrą“ važiuojamąja kelio dalimi vaikšto. Priminė, jog pirmajam etapui buvo planuojama panaudoti 3,3 milijono litų, tad kodėl dabar ta suma patrigubėjo? Kažkuris iš jų piktai paklausė: „Tai gal dar Milašaičiuose sumanysite gatvę už 10 milijonų nutiesti?“
Savivaldybės vietos ūkio skyriaus vedėja Ž. Bieliauskienė paaiškino, kad tokia suma atsirado parengus techninius gatvių rekonstrukcijos projektus. Ir rangovų kaina pasirodė esanti gerokai didesnė, negu iš anksto buvo planuota. Todėl trūkstamas lėšas teks paimti iš antrajam etapui skirtų pinigų. Dėl šio neatitikimo Viešųjų pirkimų tarnyba pirkimus pristabdė. Po posėdžio Ž. Bieliauskienė „Žemaičiui“ sakė: rangovas jau aiškus ir suma bus mažesnė negu 10 milijonų, bet kol nėra oficialaus patvirtinimo, ji nenorinti tos sumos įvardinti.
Tiesą sakant, tie 10 milijonų bus „įdėti“ ne tik į Medingėnų, bet ir į Liepų, Telšių, Kuršių, Kaštonų, Paežerio gatves ir Laukų gatvę Babrungo gyvenvietėje, o taip pat į 0,4 kilometro Žlibinų-Purvaičių kelio atkarpą. Tik nė viena iš paminėtų gatvių neturės šaligatvių abiejose pusėse ir visų kitų patogumų, kokius turi reta gatvė Plungės centre. Keista, bet Medingėnų gatvė vis valdžiai prie širdies limpa, lyg būtų medum patepta. Kai buvo tiesiamos vandentiekio ir kanalizacijos trasos, Medingėnų gatvės projekte nebuvo, bet trasa ten atsirado. Kitų sąskaita. Dabar kitų sąskaita ši gatvė taps viena moderniausių Plungės gatvių… ožkoms vedžioti.
Jeigu jau atvirai, tai visus šunis karti ant Plungės savivaldybės vietos ūkio skyriaus darbuotojų komiteto nariai neturi teisės. Ne šis skyrius, o Rajono taryba priėmė nutarimą, kad šios gatvės –
pačios svarbiausios Plungėje, todėl turi būti rekonstruojamos pirmiausiai. Jie taip nusprendė, taip balsavo – tokį rezultatą ir turi. Galima sutikti tik su V. Jonučio teiginiu, jog minėtas skyrius nesiekia, kad projektai būtų rengiami remiantis protingumo kriterijumi.
O tai, kad ne tik šiame, bet ir daugelyje pirkimų trūksta tvarkingo ir protingo požiūrio – vieša paslaptis. Ir šiuo atveju, matyt, ne vienas tame procese (kai buvo nustatinėjami pirmumo ir svarbumo kriterijai bei darbai, kuriuos reikia atlikti vienoje ar kitoje gatvėje) dalyvavęs Tarybos narys ar administracijos darbuotojas vylėsi, kad ateinančiais metais bus rinkimai, ateis nauja valdžia… ir tegul sukasi, kaip išmano su likusiais 200 tūkstančių litų bei galybe nesutvarkytų gatvių. O jeigu suktis teks jiems patiems? Kas tada? Tikrai negelbės sena dainelė, kad dėl visko kalta buvusioji valdžia.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...