Po penkiasdešimt penkerių metų…

Po penkiasdešimt penkerių metų...Nuo to laiko, kai Plungės vidurinės mokyklos 1955 metų abiturientų laidai nuskambėjo paskutinis skambutis, praėjo penkiasdešimt penkeri metai. Buvę abiturientai neseniai rinkosi į Plungės „Saulės“ gimnaziją susitikti, pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitais ir parodyti jaunajai kartai, kad net po gero pusšimčio metų klasės draugų ir mokyklos pamiršti – neįmanoma.1955 metais Plungės vidurinę mokyklą baigė dvi abiturientų klasės, kuriose mokėsi 46 moksleiviai. Į susitikimą atvyko 26, 6 dalyvauti negalėjo, o 14 jų jau atgulę amžino poilsio.
Kas penkerius metus vykstantys šios laidos abiturientų susitikimai turi tradicijas. Pirmiausia jie renkasi parke prie Oginskių rūmų. Pasišnekučiavę, pasidžiaugę susitikimo akimirkomis visi skuba prie Meilės kalnelio, vėliau renkasi „Saulės“ gimnazijoje, už mirusius draugus ir mokytojus pasimeldžia prie Lurdo, o paskui dalijasi prisiminimais ir naujienomis prie vaišių stalo.
Ir šiemet tradicijos išlaikytos, tik Meilės kalnelį aplankyti sukliudė lietus.
Susirinkusius į mokyklą buvusius abiturientus pasveikino „Saulės“ gimnazijos direktorius Algimantas Budrys. „Malonu jus visus čia matyti. Gražus skaičius – penkiasdešimt penkeri. Simboliška – dabartiniams abiturientams šiandien paskutinė egzaminų sesijos diena. Šiemet „Saulės“ gimnaziją baigė 205 abiturientai, pernai truputį daugiau – 234. Iš viso mokykloje mokosi 640 moksleivių, tačiau kasmet jų mažėja“, – pasakojo direktorius.
Buvę mokiniai pastebėjo – per pastaruosius penkerius metus pasikeitė mokyklos išorė, o direktorius pasakė, jog mokykla jau laukia ir vidaus atnaujinimo, kabinetų remonto.
Susirinkusieji domėjosi, ar daug moksleivių įstoja į aukštąsias mokyklas, ar mokykloje netrūksta kvalifikuotų pedagogų, ar yra saviveiklininkų kolektyvų ir pasiteiravo, kas dabar vyksta salėje, kurioje jie kartais šokdavo iki paryčių.
„Visada malonu jus čia matyti. Po penkerių metų lauksime vėl jūsų sugrįžtant“, – atsakęs į visus buvusių abiturientų klausimus sakė mokyklos vadovas.
Plungiškė Jadvyga Česnauskienė apsidžiaugė tarp abiturientų nuotraukų suradusi ir jauniausiojo savo anūko Sauliaus fotografiją. Tarp buvusių abiturientų yra ir daugiau tokių, kurių vaikai ir anūkai mokėsi „Saulės“ gimnazijoje.
Po susitikimo abiejų klasių abiturientai, lydimi seniūnų Antano Rėkašiaus ir Alberto Vaitkevičiaus, patraukė prie Lurdo. Pakeliui pakalbinome plungiškę Ireną Kontrimienę (Šakinytę). Moteris sakė nepraleidusi nė vieno klasės susitikimo. Kaskart jai esą labai įdomu pamatyti klasės draugus, dažnai su jais bendrauja telefonu, susitinka, žino visų likimus, jei sužino, kad kuris mirė, važiuoja į laidotuves.
Turi tų metų laida ir porą: Elona Kontrimaitė ir Kostas Rutys sukūrė šeimą. Abiems tai buvo ne pirmoji santuoka. Užauginę ir į gyvenimą išleidę vaikus, jie po daugelio metų susitiko pas klasės draugus ir iš naujo surado vienas kitą. Pora jau penkiolika metų kartu.
„Mes – vis dar jauni, nes siela nesensta. Jei žmogus nepraranda norų, troškimų, entuziazmo, jis – jaunas, o mes dar turime svajonių“, – pasakė kažkuri iš susirinkusiųjų, o šiems žodžiams pritarė ir kiti.
Buvę abiturientai prie Lurdo padėjo gėlių, uždegė žvakeles, pagerbė mirusius draugus ir mokytojus tylos minute, pasimeldė už juos, o vėliau apie džiaugsmus ir rūpesčius kalbėjosi prie vaišių stalo.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...