Gal sulaužys tradiciją?

Praėjusį ketvirtadienį Plungės rajono savivaldybėje vykęs Tarybos posėdis pradėtas tylos minute pagerbiant velionį Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską. Vėliau, pasveikinus Švietimo skyriaus darbuotojus, mokyklų vadovus, kūno kultūros mokytojus, prisidėjusius prie to, jog Lietuvos jaunimo sporto žaidynėse dalyvaujantys moksleiviai pasiektų gerų rezultatų, svarstyti rajono reikalai.


Nauji katilai… paseno?

Uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai“ direktorius Petras Piekus kalbėjo apie šilumos ūkio būklę ir jai gerinti planuojamas investicijas.
Direktorius Tarybos narius informavo, esą neseniai pirkta buvusi „Minijos“ katilinė Lentpjūvės gatvėje jau paruošta šildymo sezonui: atnaujintas vamzdynas, patobulinti katilai. „Bendrovė, kuri anksčiau naudojosi katiline, nesugebėjo pašildyti cecho, o mes šildysime visą Plungę“, – gyrėsi P. Piekus.
Išgirdęs tokias direktoriaus kalbas Tarybos narys Algirdas Kurcikevičius neiškentė: „Prieš perkant katilinę Tarybos posėdyje jums buvo užduotas klausimas apie jos būklę. Tada tikinote, kad katilai – nauji. Gal galite pasakyti, kiek sumokėjote bendrovei „Elektrėnų energetikos remontas“ už tų neva naujų katilų atnaujinimą? Kiek kainuos katilinės remontas?“
Pasak P. Piekaus, katilinės remontas bendrovei kainuos apie 200 tūkst. litų. Esą išgirdęs kalbas apie galimai neveikiančius katilus jis suabejojo jų patikimumu ir nusprendė atlikti ekspertizę: norėjo sužinoti, kodėl bandyta katilus suvirinti. Paaiškėjo priežastis: sumontuoti per ilgi vamzdelių galai, o katilo įtrūkimas buvo viduje, todėl gedimų esą be prietaisų nebuvo įmanoma pastebėti. Vieno katilo remontas bendrovei kainavęs
24 tūkst., kito – 67 tūkst. litų.
Nuo dar vieno nepatogaus
A. Kurcikevičiaus klausimo („Kodėl prieš pirkimą neatlikote tos ekspertizės?“) P. Piekui pavyko išsisukti. Jį išgelbėjo kiti Tarybos nariai, uždavę klausimų apie bendrovės veiklą. Gal taip bandyta nukreipti kalbą kita linkme? Juk dauguma Tarybos narių pritarė P. Piekaus norui įsigyti „Minijos“ katilinę.

Vadovų atlyginimai – darbuotojų sąskaita?

Tarybos posėdyje tartasi dėl Plungės rajono savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo. Tarybai svarstyti pateiktame sprendimo projekte buvo numatyta nuo liepos
1 dienos padidinti Savivaldybės įmonės knygyno „Varpas“ vadovo atlyginimo koeficientą iki 18 (buvo 15), Vį „Plungės rajono greitosios medicinos pagalba“ vadovui – iki 25 (buvo 20) bazinės mėnesinės algos dydžio, o Savivaldybės įmonės „Profilaktinė dezinfekcija“ vadovui palikti nepakeistą atlyginimo koeficientą – 8.
Tokį sprendimo projektą pirmasis sukritikavo Tarybos narys Visvaldas Nekrašas: „Motyvuojate, kad vadovams atlyginimo koeficientą kelti reikia, nes įmonės dirba pelningai. Ar tik ne darbuotojų sąskaita? Greitosios medicinos pagalbos darbuotojams už pavadavimą mokama tik pusė algos. Ar gražu darbuotojus išleisti mėnesiui nemokamų atostogų ir prašyti Tarybos, kad pakeltų vadovui algą? Ar tai – teisinga? Ir dar Marytė Mažonienė kas rytą, vakarą ir per pietus namo važiuoja įstaigos automobiliu. Juk už tai neišskaičiuojama iš atlyginimo. Ar tai – ne savotiškas priedas?“
Tarybos narys Robertas Endrikas siūlė iš viso nesvarstyti tokio klausimo įpusėjus metams. „Ar čia pageidavimų koncertas? Įmonės dirba pelningai, todėl jų vadovai prašo kelti atlyginimus, tačiau niekas nežino, ar po trijų mėnesių situacija nepasikeis“, – kalbėjo jis.Taryba nusprendė kol kas nekelti atlyginimų minėtiems vadovams.

Nėra tradicijos bausti nusižengusius

Savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė pristatė Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą už praėjusius metus. Pasak jos, pernai atlikti biudžeto ir turto auditai Kulių vidurinėje, Narvaišių, „Ryto“ ir Stalgėnų pagrindinėse mokyklose, lopšelyje-darželyje „Rūtelė“, keturiose Savivaldybės įmonėse bei bendrovėje „Plungės šilumos tinklai“. Atlikusi auditus tarnyba pateikė ataskaitas bei išvadas Kontrolės komitetui.
Šis komitetas pateikė Tarybai svarstyti sprendimo projektą, kuriame siūloma skirti nuobaudas – įspėjimus – Narvaišių bei „Ryto“ pagrindinių mokyklų vadovams bei įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių įforminti šį sprendimą.
Kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad šių mokyklų direktoriai atleisdami darbuotojus neteisėtai išmokėjo išeitines kompensacijas. Darbo kodekse numatyta, jog atleidžiant darbuotoją pagal 127 straipsnio 1 dalį (pačiam darbuotojui prašant) išeitinė kompensacija – nemokama.
R. Endrikas siūlė nebausti vadovų: „Mūsų Savivaldybėje nėra tradicijos bausti. Padaroma kur kas didesnių nusižengimų, o kaltininkai lieka nenubausti.“ Toks siūlymas sukėlė aplinkinių juoką. Šiek tiek padiskutavus nutarta pavesti Administracijos direktoriui išsiaiškinti, ar teisėtai buvo išmokėtos išeitinės kompensacijos ir paskirti nuobaudas mokyklų vadovams.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...