Švietimo centre – suaugusiųjų savaitė

Plungės suaugusiųjų švietimo centre praėjusią savaitę buvo surengta konferencija „Besimokančioji organizacija: nuo retorikos prie veiksmų“, skirta suaugusiųjų švietimo savaitei įprasminti. Toks renginys organizuojamas jau vienuoliktąjį kartą.Pirmąjį pranešimą – „2010 metų suaugusiųjų švietimo savaitė – startas besimokančios Žemaičių krašto bendruomenės link“ – skaitė Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktorius Adomas Kripas. Vadovas kalbėjo apie pasikeitimus jo vadovaujamoje ugdymo įstaigoje, pasakojo apie kompiuterinio raštingumo, kalbų mokėjimo svarbą.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Smilingienė kalbėjo apie Švietimo centro bendruomenės kelią besimokančios organizacijos link. Ji pristatė mokykloje įgyvendinamus projektus, pasakojo apie renginius, mokinių motyvaciją siekti užsibrėžtų tikslų.
Pasak jos, šiuo metu mokykloje dirba 27 mokytojai bei 2 socialiniai pedagogai, yra 5-ios jaunimo mokyklos klasės, kuriose mokosi 47 jaunuoliai, ir 7-ios suaugusiųjų klasės, kuriose vidurinio išsilavinimo siekia 161 moksleivis. Dar 8 mokiniai pasirinko savarankiško mokymosi formą.
Platelių gimnazijos direktorė Regina Rubinienė skaitė pranešimą „Mokytojų kvalifikacija – mokyklos veiklos kokybės garantas“, o uždarosios akcinės bendrovės „Inesa“ vyriausioji slaugos administratorė Regina Zubrickienė pasakojo apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą sveikatos priežiūros įstaigose. Plungės teritorinės darbo biržos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Genovaitė Kuosienė kalbėjo apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, o Plungės juridinės ir personalo tarnybos vyr. specialistė Ilona Janulienė skaitė pranešimą apie valstybės tarnautojų mokymo tikslus ir prioritetus. Žlibinų
I. Končiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Lučinskienė skaitė pranešimą „Mokykla – besimokanti organizacija“.
Renginio metu pasisakė ir viešnios iš Šilutės bei Kretingos suaugusiųjų švietimo centrų. Konferencijoje taip pat dalyvavo Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorius Audrius Misiūnas, Rietavo trečiojo amžiaus universiteto bei Plungės pagyvenusių žmonių klubo „Pilnatis“ atstovai ir suaugusiųjų švietimą nuolat remiantis UAB „Plungės Jonis“ direktorius Jonas Varkalys.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...