Dienos aktualijos

Plungės savivaldybė nebeilgai bus vadinama žaliaisiais rūmais

Plungės savivaldybė nebeilgai bus vadinama žaliaisiais rūmaisPlungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, parengę ir įgyvendinę ne vieną projektą Europos Sąjungos (ES) paramai gauti, užpraėjusiais metais sulaukė džiugios žinios – atsirado galimybė pasinaudojus ES parama pagerinti jų pačių darbo aplinką. Projekto „Plungės rajono savivaldybės pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas“ pirmajam etapui įgyvendinti iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų jau skirta 1 mln. 331 tūkst. litų. Nors tai – tik dalis sumos, kuri reikalinga 1975 metais statytam ir iki šiol rimtesnio remonto nemačiusiam Savivaldybės administracijos pastatui atnaujinti, viltis dirbti šviesiuose, šiltuose kabinetuose, o nuėjus į tualetą nusiplauti rankas šiltu vandeniu, čia dirbantiems žmonėms nebeatrodo lyg gražus sapnas.


Skaityti daugiau »

Kai pareiškimai nepadėjo, apeliavo į sąžinę

Kai pareiškimai nepadėjo, apeliavo į sąžinęPlungės rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje ėmė „lyti“ pareiškimais. Pirmiausia Audrius Klišonis pranešė apie susidariusią dvylikos narių opoziciją, kuriai vadovauja jis pats. Algirdas Pečiulis kalbėjo, kad per jungtinį kelių komitetų posėdį buvo nesilaikoma reglamento ir ne visų komitetų nariai, o tik jų pirmininkai nusprendė, kas per tą posėdį turi pirmininkauti. Audrius Misiūnas siūlė posėdžio nepradėti nuo mero ir jo pavaduotojo pareiginės algos koeficiento didinimo, o Aidas Kėsas vėl prisiminė kelionę į Rusiją ir tai, kad mero žmona atsidūrė vykstančiųjų sąraše… Nežinia, kuo visa tai būtų pasibaigę, jeigu ne mero pavaduotojas Mindaugas Jurčius, kuris priminė, kad visi pareiškimai bei pasiūlymai svarstomi ne posėdžio pradžioje, o jo pabaigoje. Galų gale politikai pradėjo dirbti pagal darbotvarkę.


Skaityti daugiau »

Ponai, perversmas nepavyko

Ponai, perversmas nepavykoVakar turėjęs vykti Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdis pasibaigė nė neprasidėjęs. Paprašęs patvirtinti darbotvarkę, meras Albinas Klimas sulaukė netikėto kolegų „antausio“ – reikalavimo atsistatydinti.


Skaityti daugiau »

Duris atvėrė Platelių universalusis daugiafunkcinis centras

Duris atvėrė Platelių universalusis daugiafunkcinis centrasSpaliui besibaigiant Plateliuose iškilmingai atidarytas universalusis daugiafunkcinis centras. Džiugi ši šventė buvo ne tik lopšelio-darželio, kurio atnaujintose patalpose įkurtas centras, bet ir visai miestelio bendruomenei. Siekdama pateisinti universaliojo daugiafunkcinio centro vardą, įstaiga po savo stogu jau pradėjo burti ir po pamokų laisvo laiko turinčius moksleivius, ir įvairius rankdarbius norinčius išmokti daryti ar savo žinias gilinti pageidaujančius jų tėvelius, ir jaunatviško smalsumo nepraradusius senjorus. Projektui „Universaliojo daugiafunkcinio centro Plateliuose steigimas“ iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 1,7 mln. litų. Bendra projekto vertė – beveik 2 mln. litų.
Skaityti daugiau »

Kas rūpinasi mūsų gamtos paminklais?

Kas rūpinasi mūsų gamtos paminklais?Užpraėjusią savaitę aplink Mingėlos ąžuolą, žaliuojantį netoli Vieštovės žiočių, prie kelio į Kulius, sukinėjosi UAB „Rugosa“ darbininkai. Jie daugiau negu 600 metų sulaukusį, viršūnės nebeturintį 12 metrų aukščio ir 7,5 metro apimties senolį aptvėrė nauja tvorele. Vyrai sakė, kad prie šio bei kitų kuo nors ypatingų medžių atvyksta kas dvejus metus ir pasirūpina jų saugumu.

Skaityti daugiau »

Planuojami statyti įrenginiai atliekas pavers žaliava

Planuojami statyti įrenginiai atliekas pavers žaliavaUžpraėjusią savaitę Plungės, Rietavo, Telšių ir Mažeikių žiniasklaidos atstovai buvo pakviesti į spaudos konferenciją, kurios metu pristatytas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (TRATC) įgyvendinamas projektas „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, kurį finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Į susitikimą su žurnalistais atvykę įmonės atstovai bei projekto partneriai patikino, kad kitų metų rudenį Jėrubaičių sąvartyne bus baigti statyti ilgai laukti įrenginiai atliekoms rūšiuoti ir pūdyti. Projektas iš pradinio taško pajudėjo po to, kai TRATCrsquo;ui apeliaciniame teisme pavyko įrodyti, jog viešasis konkursas rangovui parinkti vyko sklandžiai, laikantis visų reikalavimų, nors konkurso nelaimėjusi įmonė bandė įrodyti priešingai.


Skaityti daugiau »

Kai į nugarą mirtis alsavo

Kai į nugarą mirtis alsavoNeseniai „Žemaityje“ buvo išspausdinta istorinė publikacija „Neturime pamiršti skaudžiausių mūsų tautai įvykių“, kurioje plungiškis Stasys Jundulas pasakojo apie pačiomis pirmosiomis karo dienomis rusų nužudytus Plungės rajono gyventojus. Tarp 37 išvardintųjų – keturi broliai Striaukai iš Nausodžio seniūnijos Mardosų kaimo. Tik vienas brolių – Vladislovas Striaukas – buvo vedęs ir turėjo dukrelę. Stasys Jundulas paminėjo, jog apie tą dieną, kai žuvo broliai, – 1941-ųjų birželio 23-iąją – jis daug sužinojo iš nužudytojo žmonos Joanos Striaukienės, kuri jau keleri metai yra mirusi. Išspausdinus minėtą publikaciją, į redakciją kreipėsi 92-uosius einanti sveika ir gyva Joana Striaukienė. „Žemaičio“ žurnalistams užsukus plungiškės atsiprašyti už šį nesusipratimą, moteris papasakojo savo jaunystės istoriją – nuo mirties bėgusios moters istoriją.


Skaityti daugiau »

Rietaviškius nustebino prie naftos gręžinio vasarojanti gandrų šeimyna

Rietaviškius nustebino prie naftos gręžinio vasarojanti gandrų šeimynaNaftos kompanija „LL investicijos“, kurios pusę akcijų valdo amerikiečių įmonė „Chevron“, paskelbusi apie ketinimus Medingėnų seniūnijoje, Laurynaičių kaime, gręžti paieškinį naftos gręžinį, praėjusią savaitę Rietavo merą Antaną Černeckį, kelis Savivaldybės administracijos, Medingėnų bendruomenės atstovus bei žurnalistus pakvietė apsilankyti Stemplių kaime, Šilutės rajone, kur prieš mėnesį pradėtas gręžti lygiai toks pat gręžinys, koks planuojamas Laurynaičių kaime. Rietaviškiai ir medingėniškiai turėjo galimybę savo akimis pamatyti, jog gręžinys nekelia pavojaus aplinkai ir žmonėms. Tą geriau net už įmonės atstovų pasakojimus patvirtino šalia gręžinio Stemplėse besigananti karvių banda bei vos už kelių dešimčių metrų nuo gręžinio aikštelės gyvenanti gandrų šeimyna, smalsiai stebinti apačioje vykstančius darbus.


Skaityti daugiau »

Visos Lietuvos tikinčiųjų šventė – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Visos Lietuvos tikinčiųjų šventė – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai„Dangus neskiria vargšo nuo turtingo, kilnaus nuo prastuolio“, – pasakyta vieno mąstytojo. Taikliai pasakyta. Tokia mintimi būtų galima iliustruoti šiųmetinius, o ir ankstesnius, Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, kai į šį krikščionybės dvasia alsuojantį miestelį beveik dvi liepos mėnesio savaites plūsta įvairių socialinių sluoksnių, įvairią padėtį visuomenėje užimantys žmonės. Vietos priklaupti šventoriuje randa visi – ir ponai, ir sušelpti prašantys elgetos, ir čionykščiai, ir iš tolimiausių Lietuvos vietų ar net užsienio atkakę tikintieji. Visi jie į Žemaičių Kalvariją atvyksta vienu tikslu – minia maldininkų giedodama Kalnus eina Kryžiaus kelią, atgailaudama už savo nuodėmes ir tikėdama, kad jos bus atleistos.
Garsieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai pradėti rengti nuo XVII a. pirmosios pusės, kai buvo pastatytos pirmosios Kryžiaus kelio koplyčios, kurių dabar – dvidešimt. Šiemet jie – ypatingi: 2013-ieji paskelbti Tikėjimo metais, sueina 600 metų, kai buvo apkrikštyta Žemaitija, be to, minime popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 20-metį ir Žemaičių Kalvarijos bazilikos 25-metį.

Skaityti daugiau »

Politiko asmeninis gyvenimas – vieša paslaptis?

Politiko asmeninis gyvenimas – vieša paslaptis?Sujudo sukruto Plungė, išgirdusi, kad vienas visuomenėje gerai žinomas žmogus, palikęs savo šeimą, susisuko meilės lizdelį pas buvusią savo sekretorę, o neseniai juodu ir atžalos susilaukė. Viena vertus – baisaus čia daikto, juk nei jis pirmas, nei paskutinis, solidaus amžiaus suklupęs prie jaunos ir žavios moters kojų. Vis dėlto susidomėjimo šį kartą esti ne eilinio, nes ir pats aptariamas asmuo – ne eilinis žmogelis, o vieša figūra – gerbiamas ir didelę patirtį turintis rajono politikas. O politikams, kaip žinia, privalu deklaruoti ne tik turtą ir pajamas, bet ir šeiminę padėtį. Tad rinkėjų susidomėjimas savo išrinktuoju – suprantamas, tik gaila, kad tie išrinktieji vis dar nesijaučia esą ar bent jau turį būti pavyzdžiu kitiems.


Skaityti daugiau »

Specialiosios mokyklos direktorę žadama perduoti prokurorams

Specialiosios mokyklos direktorę žadama perduoti prokuroramsPlungės specialiosios mokyklos direktorę Gražiną Sukurienę galima laikyti pavyzdžiu, kaip neturėtų elgtis vadovaujančias pareigas valstybinėje įstaigoje užimantis tarnautojas. Lėšų švaistymas, apgaulingas buhalterijos tvarkymas, nesiskaitymas su darbuotojais, mokiniais ir jų tėvais, pažįstamų ir giminių protegavimas, svetimo turto pasisavinimas – tai tik kelios blogybės, kuriomis įtariama direktorė, mokykloje atlikus auditą ir pateikus jo išvadas. Savivaldybėje vykusiame Kontrolės komiteto posėdyje dalyvavę rajono valdžios atstovai, politikai, mokyklos pedagogai ir ją lankančių vaikų tėvai vienbalsiai sutarė: būtina kuo greičiau nušalinti direktorę nuo pareigų, o apie jos darbelius pranešti prokuratūrai.


Skaityti daugiau »

Pasaulio lietuvių žaidynės neaplenkė ir Plungės

Pasaulio lietuvių žaidynės neaplenkė ir PlungėsPasaulio lietuvių sporto žaidynės, kurių atidarymo ceremonija praėjusį penktadienį sudrebino Klaipėdos „Švyturio“ areną, savaitgalį buvo „užsukusios“ ir į Plungės rajoną –
Minijos upėje vyko keliautojų baidarėmis varžybos, pasibaigusios Mardosų kaime esančiame polisio ir pramogų komplekse „Žemsodis“.


Skaityti daugiau »

Balsavimai

Plungės rajono valdžia sprendžia, kaip sutvarkyti teritoriją, esančią vidiniame Plungės miesto seniūnijos kieme, Vytauto gatvėje. Jūsų manymu, kam ši vieta būtų tinkamiausia?

Rezultatai

Loading ... Loading ...