Palaidos mintys

Apie nežinojimą

BunkaKai 1994 metais šalia Los Andželo (JAV) įvyko Nortridžo vardu vadinamas žemės drebėjimas, Šiaurės Kalifornijoje po apšvietimo burbulų joje atsiradimo dar nebuvo buvę taip tamsu. Tačiau žmonės baiminosi ne dėl gamtos jėgų siautulio dingusio apšvietimo, o pasiuto skambinti Grifito dangaus tyrinėtojams ir kas su išgąsčiu, kas su susidomėjimu teiravosi, kokios ten ugnys dega virš jų galvų.
Tyrėjų vadovas E. K. Krupas pasakojo, jog iš pradžių jie nesuprato, apie ką kalbama. Tik kai skambučių vis daugėjo, o skambinusieji sakė, jog aukštai dega tūkstančiai šviesulių, mokslininkai susivokė, jog miestiečiai pirmą kartą mato žvaigždėtą dangų.
Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu.
Graudu ne dėl amerikonų, o dėl to, kad ir mes krutam tokio nežinojimo link.
Sakysit, tirštinu spalvas. Bet aną dieną girdėjau, kaip Rumšiškių liaudies buities įstaigos vadovės pavaduotojas žinioms skleisti Eligijus Juvencijus Morkūnas guodėsi, jog vaikai jau nežino, kad pieno duoda karvė, o ne gamykla.
Lietuvos šviesuomenė pasiuto vaidytis. Vieni tikina, jog velniop reikia išvaikyt Lietuvių kalbos mokslo įstaigą ir visokius kalbą prižiūrinčiuosius, kiti dėl tokio akibrokšto laužo rankeles, balina akeles. Besimokančiųjų baubu vadintas Aldonas Pupkis su siaubu sako, jog „kelių liberalių politikų, politikos apžvalgininkų, šou pasaulio atstovų“ pagrindinė mintis – „lietuvių kalba pasiekė aukštą savo raidos laipsnį, jos vartosena pasidarė stabili ir savarankiška, tad joks kišimasis į jos raidą, jokia normalizacija (norminimas) jai nebereikalinga – visus naujus kintančios kalbos reiškinius reikia palikti spręsti jai pačiai, t. y. pasikliauti lietuvių kalbos savireguliacija“.
Jeigu taip atsitiktų, ar kas nors žino, kuo visa tai baigtųsi?
Gal kaip Rusijoje, kurioje net pagrindinis valstybės simbolis – trispalvė vėliava – nuo aukštų pakylų jau vadinama angliškai – „trikoloru“. Vadinas, tai įprasta.
„Gražiai čiulba, žiūrėsim, kur tūps“, – sakydavo mano močiutė Domicėlė.
Ir kaip čia tautininkai bei tautiškai nusiteikę judėjimai dar neišeina į gatves reikalaut nekišt nagų prie to, ko pabaigos niekas nežino.
Ar tik nebus šis tekstas vienas paskutinių, kuris (išskyrus citatas ir pavadinimus) parašytas tik lietuviškais žodžiais?

Apie emigraciją

BunkaŽiniasklaida skelbia, jog „Valstiečių“ frakcija nutarė iš naujo tirti, kaip 2008–2016 metais buvo valdoma valstybė. Nors viešumoje sklando, jog „būtų aiškinamasi situacija“, tačiau beveik drąsiai galima manyti, kad Ramūnas Karbauskis ir Ko bando ieškoti, ko ir kiek tuometiniai valdantieji pavogė.
Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis tokiam sumanymui nepritaria sakydamas, jog „Bet kokiam tyrimui turi būti suformuluoti konkretūs klausimai, šiandien aš tikrai nematau, kad tą reikėtų daryti šiuo metu.“
Formuluoti klausimus ar tirti?
Nuo Platelių kalvų žiūrint, rodos, nereikėtų nei klausimų formuluoti, nei tirti, o imti jautį už ragų: įstatymu įtvirtinti, jog po Seimo rinkimų atėjusi naujoji valdančioji dauguma per pusmetį turi parengti ataskaitą, kaip valdė jų pirmtakai.
Tik nekiškit į akis Seimo audito komiteto. Tegu jis varto savo popieriukus ir gyvena ramiai kaip iki šiol.
Įstatymas galėtų įpareigoti tirti tik tai, kaip buvo naudojami mokesčių mokėtojų pinigai.
Juolab kad jau ir dabar tai bandoma daryti. Va, susisiekimo ministras Rokas Masiulis teigia, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijoje galėjo būti iššvaistyta per dvidešimt milijonų eurų, ir prašo prokurorų pagalbos.
O jeigu kiekviena ministerija ir jai pavaldžios įmonės žinotų, jog po rinkimų bus nuodugniai tikrinama jų praėjusių ketverių metų veikla? Ir, o, siaube, tikrins ne bedantės komisijos, bet aršūs politiniai oponentai, turintys didžiulį norą priešininkų stovykloje ne tik rasti vagį, bet ir atiduoti jį teisėsaugai sudraskyti bei visuomenei pasmerkti?
Po kitų rinkimų gali būti keršto akcija.
Va, taip ir apsivalytume.
Na, bet gal pakaks kvailį volioti. Tikimybė, kad Seimas pritartų tokiam įstatymui ir pats sau paleistų žarnas, kaip mano teta Zuzana sakydavo, tik per musės šikimą. Kitaip tariant, tik tokia, kokią dėmelę musė palieka ant lango.
Kaip čia yra, kad viskas remiasi į Seimą?
Gal todėl, kad pilietinės visuomenės neregėti? O juk yra Lietuvoje Pilietinių iniciatyvų centras, Pilietinės iniciatyvos centras, Tarptautinis pilietinių iniciatyvų centras, Pilietinių iniciatyvų rėmimo centras, buvo net Pilietinių iniciatyvų plėtros centras.
Vadinasi, piliečiai – sau, visuomenė – sau.
Kiti – į emigraciją.

Apie „batareikas“

BunkaKad laikas prie vairo neprailgtų, važiuodamas klausausi radijo. Sekmadienį „Radijo dokumentikoje“ Rūta Dambravaitė papasakojo apie viename M. K. Čiurlionio paveiksle, galbūt, dingusius debesėlius. Kalbino dailėtyrininkus, restauratorę, muziejininkę.
Vienas jų, M. K. Čiurlionį vadindamas bohemiečiu, papasakojo istoriją, kuri nutiko „driskės“ namuose. Taip, anot pašnekovo, bohemiečiai vadindavo materialiai turtingus, bet, jų manymu, dvasiškai driskius, norėjusius „pasitrinti“ prie meno.
„Driskės“ namuose M. K. Čiurlionio draugas E. Moravskis jau savo arbatos puodelyje naudotu, o gal ir aplaižytu šaukšteliu iš ant stalo stovėjusios cukrinės pasisėmė cukraus. „Driskė“ likusį iškratė per atvirą langą, tuo rodydama, kad savo burnos bakterijas svečias galėjo pasilaikyti sau. Bala žino, kokios ten veisiasi. Numanant apie bohemiečių gyvenimo būdą, gali būti ir itin pavojingų sveikatai.
Baigęs gerti arbatą, E. Moravskis ten pat pasiuntė ir puodelį.
Taip, anot M. K. Čiurlionio kūrybos ir gyvenimo žinovo, bohemietis „nusodino“ „driskę“. Žinovas smagiai pakikeno į mikrofoną. Va, koks E. Moravskis „kietas“.
Tai – jo nuomonė.
Eteryje paskleista, ji gali kelti siaubelį ne tik šiuolaikiniams, bet ir ano meto higiena besirūpinusiems medikams.
„Bohemiečių“ (ir dabartinių) šėliojimai bei „kietumo“ rodymai nekalti tik tada, jeigu jie nekelia pavojaus aplinkiniams. Geriausiai, jeigu jie vyksta tarp keturių sienų ir į balkoną kaip naktipuodžio niekas neneša, ant praeivių galvų nepila.
Bet jeigu taip atsitinka, žiniasklaida turi ką veikti tris dienas ir dar pogulį. Mažiausiai. Nes viena „pupytė“ internete „karaliauja“, regis, jau keleri metai, bet jos „naktipuodis“ vis pilnas ir pilnas, vis liejasi ir liejasi jo turinys.
Daug visuomenės dėmesio reikalaujančius žmones galima vadinti energetiniais vampyrais. Jie atkunta, kai „driskiai“ apie juos šneka, lydi žvilgsniais, gaudo už rankovių. Pasisotinę minios energija, „vampyrai“ ieško, kaip dar atkreipti į save dėmesį.
Pasivaidenimas kitiems jiems yra kaip baterija įsikrauti.
O kitiems baterijos senka. Jas reikia papildyti klyktelėjus „vampyro“ vardą ar pauosčius jo kelnaičių gumą.
Sveikatos tai tikrai neprideda. Vadinasi, pavojinga „driskiams“.

Apie susitikimus

BunkaBuvo laikai, kai pažįstami, giminaičiai susitikdavo turguose, jomarkuose, atlaiduose. Nors, dabartiniais atstumais ir laiko sąnaudomis matuojant, gyveno netoli vieni kitų, bet tuometinės transporto priemonės ir darbai statydavo užtvarą dažniems susitikimams.
Užtat pašnekėt buvo apie ką, nes tarp retų susitikimų nemažai kas nutikdavo. Pasipasakodavo naujienas, išlenkdavo po taurelę. O jeigu daugiau – arkliai žinojo kelią namo.
Dabar ratuoti pralekiam ne tik per miestą, bet ir kaimų gatvelėmis. Pėsti eidami net nustembame, kiek seniai bematytų žmonių sutinkame, kiek naujienų iš jų lūpų sužinome. Dar didesnė nuostaba akyse dygsta, kai klausinėjame apie kitus seniai bematytuosius ir išgirstame, kad anuos jau palaidojo, anie į užsienius išdūmė ar čia pat Lietuvoje kitur gyventi išsikraustė.
Tolstame vieni nuo kitų kaip palaidos nelabojo bitės.
Kai nemąstai apie tai, rodos, taip ir turi būti. Bet kai praėjusį savaitgalį po penkiasdešimties metų susirinko 1968 metų Plungės pirmosios vidurinės mokyklos abiturientai, pasirodė, jog, kaltę suversdami nesibaigiantiems darbams ir pasiutusiam laikmečiui, save apgaudinėjame. Nors trylika klasiokų jau mirę, iš devyniasdešimt devynių trijų klasių vienuoliktokų susirinko daugiau kaip pusė. Didesnė tos pusės pusė vartė akis, raukė kaktas ir klausinėjo vieni kitų „Kas tu?“ Anot buvusio tų metų abituriento, dabar fizikos mokslų daktaro Bonifaco Vengalio, susipažino iš naujo.
Dar prie namo, kuriame gyveno keturi jų mokytojai – Eugenija Jonikienė, Stefa Sipaitė, Leonas Juodagalvis ir Alfonsas Zdanavičius – atidengė jiems skirtą Atminimo lentą. Tuo jie sako, jog jų nepamiršo. Nes atmintis gyva, kai kalbiesi su jau išėjusiaisiais.
Gal dar kas nors paseks jų pavyzdžiu ir viešose vietose paliks atminimo ženklų apie Plungėje gyvenusius, praeityje miestui gerais darbais nusipelniusius žmones?
Šiandien prasidedančioje Plungės šventėje bus didelis klumpių sunešimas. Politikams ir valdininkams proga pasirodyti, verslininkams – uždirbti, saviveiklininkams ir profesionalams – pradžiuginti žiūrovus, o pastariesiems svarbu nepamiršti pagrindinio dalyko: susitikti su seniai nematytaisiais. Ir nepamiršti, jog dabartiniai arkliai kelio į namus nežino.

Apie pasikartojimus

BunkaKažkoks, matyt, prakutęs rašyt A. Užkalnis viešam naudojimui paskelbė dešimt kasdienių požymių, kaip atpažint slaptą „vatniką“. Anot autoriaus, jis (ne autorius – „vatnikas“) sako, jog visi politikai vienodi; išgėręs žino, kaip reikia tvarkyti Lietuvos ekonomiką; renkasi Rusijos oro linijas; neturi problemos su rusiška degtine; svajoja aplankyti okupuotą Krymą; didžiuojasi tarnyba tarybinėje kariuomenėje; giria rusišką televiziją; iš lietuviško meno patinka pripažįstamas Rusijoje; ilgisi tarybinių laikų „dvasingumo“; paėmęs į rankas „Šileliu“ vadintą televizorių, nesuprastų, jog tai televizorius.
Daug komentatorių springsta susižavėję, kaip tekstas „kirto per pautus“ „vatnikams“.
Galima beveik neabejot, kad dešimt autoriui užklydusių atvėrimų ir jo argumentai gražiai atgulė Rusijos ambasados Vilniuje, o gal net Užsienio reikalų ministerijos Maskvoje stalčiuose laukti x valandos. Rusijos propaganda gvėrstančiai Europai, regis, nesunkiai įpirš, jog tekstas kiršina tautas, kursto prie nenuspėjamų veiksmų vedančią nesantaiką.
Europa palinguos galva ir pritars, jog tą patį galima pasakyti ir nesityčiojant iš tautos ar kitokią nuomonę turinčių žmonių.
Visa tai jau kažkur girdėta.
XVI amžiuje nepaklususiųjų keisti tikėjimo nuostatas kūnai voliojosi Anglijos pakelėse.
XX amžiuje buvo Vokietija su nežinia kiek skelbiamų požymių apie žydus, čigonus, invalidus ir šiaip nepritariančius nacionalsocializmui.
Visi tie ir daug kitų bruktų požymių itin aplaistyti nekaltųjų krauju.
Vos tik sąjungininkai užgesino Vokietijos sukeltą pasaulinį gaisrą, atsirado TSRS KGB instrukcija, kaip tarybiniam piliečiui pastebėti priešo šnipą.
Regis, dešimties požymių autorius bus ją bent matęs, nes forma net labai kartojasi. Tik tekstas profesionalus.
Anot TSRS KGB, šnipai visada pasitempę, mandagūs, atsistoja, kai į kambarį įeina moteris; moka plakti kokteilius; nori sumokėti gydytojui už iškvietimą; ieško retų valgių; mažai valgo duonos, o alkoholinius gėrimus skiedžia ledu bei geria mažais gurkšneliais; darbe savo pareigas atlieka tik labai gerai, nes užsienyje šeimininkui nereikia blogo darbininko; naudoja profesionalią terminologiją, pavyzdžiui, bandymą vadina testu.
Tada buvo Šaltasis karas.

Apie politmediciną

BunkaPrie ligonio lovos susirinkę gydytojai tariasi, ar pacientą operuoti, ar tegu gyvena.
Ligonis kankinasi, kenčia skausmus, šaukiasi Dievo. Giminės ir artimieji maldaujančiais žvilgsniais varsto medikus, bet šitie dar ir dar cituoja Hipokrato priesaiką bei sako, jog už gyvybę turi kovoti iki paskutiniosios.
Va, tokios asociacijos kyla, kai tik užeina kalba apie Lietuvos Respublikos Seimą.
Visi vienbalsiai tvirtina, jog jis sunkiai serga, jau nebepažįsta ne tik Konstitucijos, Lietuvos, bet ir juos išrinkusiųjų. Seimas – sau, piliečiai – sau.
Tačiau prie Seimo lovos (lovio) susirinkę politmedikai kaišioja bevertes piliules. Negirdėti, kad kas nors siūlytų humanišką eutanaziją.
Anapilin Seimą išlydėti galinčios institucijos apsimeta esančios neregės. Klipatos, kitaip sakant. Tik dūsauja, jog nors pagal Konstituciją Seimo narys negali užsiimti verslu, tačiau tai daro net valdančiosios daugumos vadas. O iš paskos tursena ir kiti. Taip gimsta politika versle ir verslas politikoje.
Pagrindinis valstybės įstatymas lieka tualetinio popieriaus vietoje.
Būtų tai tik dabar gimęs fenomenas, gal kas ieškotų priešnuodžio.
Bet liga jau seniai chroniška ir, matyt, nepagydoma. Juk daugiau kaip prieš dešimt metų Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui vadovavęs Algimantas Matulevičius yra sakęs, jog po Valstybės saugumo departamento karininko Vytauto Pociūno žūties surinktos medžiagos, garsiosios VSD pažymų nepateikimo Seimui bylos, jų išslaptinimas turėjo būti „atominis sprogimas Lietuvoje“.
Tačiau viskas baigėsi šnipštu.
Medicininiais terminais kalbant, beveik visą trisdešimtmetį valstybė šeriama vidurius laisvinančiomis piliulėmis, nors reikia chirurginio gydymo.
Ar tik nebūsiu buvęs teisus, vėlgi beveik prieš trisdešimtmetį rašęs, kad Lietuvoje atgimusi demokratija sirgs visomis augimo ligomis, todėl labai svarbu išsaugoti jas mokančius gydyti medikus.
Gal politmedikams vis dėlto reikia ryžtis chirurginei Seimo operacijai? Po jos dar vienai ir dar, ir dar…
Bet kas sumodeliuos, ar tai bus naudinga? Augimo ligas mokančius diagnozuoti ir neutralizuoti gydytojus sėkmingai išpjovėme savomis rankomis.
Būčiau politmedikas, pridėčiau, jog tas rankeles sumaniai valdė rytų kaimynas.

Apie trydą

BunkaĖjau per Lietuvą ir kiekvieno sutikto klausiau to paties: „Ar prisimeni bent vieną dieną Lietuvoje be skandalo ar jo tęsinio?“
Bene sumaniausias atsakymas buvo „Matyt, aš tą dieną pramiegojau.“
Visi kiti raukė kaktas, balino akis, kasėsi pakaušius ir pasiduodavo. Ne, neprisimena.
Vadinasi, „skandalo“ būsena mums yra įprastinė. Pripratome, kaip prie geležinkelio bėgių gyvenantys žmonės pripranta prie pralekiančių traukinių keliamo triukšmo ir drebulio.
Šiuolaikinė patarlė sako, jog vyriausybės darbas panašus į virškinimą: jeigu viskas tvarkoje, jo net nepastebi.
Galime sakyt, jog jau trisdešimt metų gyvename trydoje ir žarnyno turiniu terliodami kitus.
Dabartinis politikų ir verslo (arba atvirkščiai) skandalas mažai ką stebina. Vėlgi dėl tos pačios priežasties: esame prie trydos pripratę.
Vienu iš pavyzdžių gali būti 1991 metų pabaigoje tada dar plungiškio Algio Anglicko darytas sąjūdininkų mitingo ant rajono Savivaldybės pastato laiptų videoįrašas. Dabar reikia atlaidžiai žiūrėti į tą ir daugybę panašių įvykių ne tik Plungėje, bet ir visoje Lietuvoje, nes buvo toks skandalų laikas, kai net labai dažnas pasijusdavo esąs pasaulio bamba ir garsiai šnekėdavo, kas yra blogai. Bet ką daryt, skandalingos galvelės nesiūlė.
Daugiausia, ko tada reikalavo mitingo organizatoriai – atstatydinti tuometinį Rajono tarybos pirmininką Gintarą Morkį, kaip muses iš barščių išmesti iš postų tarybiniais laikais buvusius kolektyvų vadovus. Ką darys po to – niekas nesakė.
Regis, tai buvo vienas pirmųjų vietos konservatorių sukeltų skandalų vadžiai rajone perimti, nes jie grasino bado streiku, jei G. Morkis liks valdžioje.
Konservatorių sukeltas skandalas baigėsi natūraliai: G. Morkis tapo Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotoju, atsakingu už užsienio ryšius ir ES reikalus, vadovavo Lietuvos verslo misijoms valstybės vadovų kelionių į Rusiją, Ukrainą, Prancūziją, Italiją, Egiptą, Singapūrą, Tailandą, Japoniją, Braziliją, Urugvajų, Argentiną, Čilę ir kitas šalis metu, Lietuvos pramonę ir verslą, šalies investicinį klimatą pristatinėjo Europoje, Azijoje, Amerikoje.
Skandalai liko Plungėje ir Lietuvoje. Pasėtos piktžolės bujoja. O mes apsimetame, jog nerandame, kas jas tręšia.

Apie atsitokėjimą

BunkaĮspūdis toks, lyg žmonės, patys priminkę dvokiančio purvo tyrus, lenda kuo giliau į jį, taškosi krykštaudami kaip vaikai, griebia saujomis, pila kitiems ant galvų ir sako, jog tai graikų mitologijoje minimas nemirtingumą ir amžiną jaunystę suteikiantis dievų penas. Na, gal bent jau dievų aliejus ar dieviškų žirgų maistas.
Žvengiame ir mes iš pasitenkinimo, nors, regis, atėjo laikas atsitokėti. Bet ne. Murdomės dvėseliena dvokiančiame purvyne ir mokome taip daryti savo vaikus.
Anądien perskaičiau internetinėje svetainėje, jog „Policininkas nušovė žmones…“ ir šiurpas perbėgo kūną. Negi šaudynės iš už Atlanto jau čia, negi neatlaikė pareigūno nervai?
Atsiverčiau informaciją ir akmuo nuo širdies nusirito. Pasirodo, jog sutrumpintas pavadinimas buvo tik masalas, o iš tikrųjų policininkas nušovė žmones sukandžiojusį vilkšunį.
Kas gi neleidžia mums atsitokėti, bent jau šiek tiek kritiškiau pažvelgti į tai, kas aplinkui, ir pabandyti suvokti, jog politikams, verslininkams esame reikalingi tik balsuoti ir tuštinti savo pinigines?
Galime kaltinti žmogaus prigimtį, galime abejoti ir savo proto galia. Galima prisiminti ir Albertą Einšteiną, sakiusį, kad begalinės yra tik visata ir žmogaus kvailystė. Nors dėl visatos genijus šiek tiek abejojo.
Atsitokėkim, žmonės, kai žiniasklaidoje po tą patį purvą kaip ir visi braidanti „žvaigždutė“ pareiškia nusprendusi nebeslėpti mažylio sūnaus, surengė su juo fotosesiją, nes „jis mano didžiausias džiaugsmas“.
Gal jis ir yra didžiausias džiaugsmas, bet galima manyti, jog ir prekė, kurią reikia parduoti kuo brangiau.
Negeras dvokas eina nuo mamos, juolab kad ir ant reklamuojamos vyro neištikimybės, regis, kabo etiketė su kaina. Ką jau besakyti apie toje pačioje internetinėje svetainėje žinučių komplekte esančią informaciją „… į madų šou atvyko įspūdinga karieta – hibridiniu „BMW i8“.
Kas mums yra, kad nesugebame atsitokėti?
Galime virkauti ir kurti visokiausias teorijas, bet kol kas aišku viena: kol murdomės dvokiančioje makalynėje, yra žmonių, iš džiaugsmo trinančių rankas.
Nors viena iš didžiausių mūsų baimių yra suteikti džiaugsmo kitiems, darome tai manydami, jog taip elgiamės savo valia ir niekieno neverčiami.
Nes vis dar neatsitokėjome.

Apie nepadorumus

BunkaGarsus amerikiečių rašytojas Kurtas Vonegutas vienoje savo knygų ne tik aprašė, kas yra šiknaskylė ir kaip ji veikia, bet ir dėl didesnio vaizdingumo nupiešė.
Nieko ypatingo: skylė kaip skylė. Tik, regis, labai raji. Nes be voratinklių.
– Fe, kaip nepadoru, – sakys dauguma, nes užsiminti apie antrą galą pirmenybė kol kas priklauso niekaip nuo jo neatsijungiantiems atseit humoristams ir ekonominę padėtį reziumuojantiems politikams. Tikriausiai jie taip daro ir dabar, kai paskelbtos šių ir kitų metų bendrojo vidaus produkto augimo ir infliacijos prognozių pataisos.
Bet mes ne apie tai. Mes apie šiknaskylę, už kurios paminėjimą ir pavaizdavimą Kurtas Vonegutas pelnė ir pagyrų, ir populiarumo, ir, žinoma, ekonominės naudos.
Jis fantastinėmis priemonėmis simbolizavo nuotekų duobėn garmantį pasaulį, kuriame kiekvienas mano tik jis suvokiąs, kas čia darosi.
Bandau įsivaizduoti, kaip tai atrodytų šiandien.
Ligoninės chirurginio skyriaus palata su penkiais pacientais ir dvylika lankytojų. Jauniausias iš pastarųjų atidaro sanitarinio mazgo duris, įdėmiai stebi, kas ten vyksta, paskui atsisuka į putnią mamą ir garsiai pareiškia:
– Ten kažkoks dėdė didelėm raudonom akim sėdi ant puodo, o man neleidžia!
Dėdei raudonom akim, matyt, jau tas pats, nes į pagalbą skuba personalas, o jauniausiojo lankytojo gimdytojos šiknaskylė pratrūksta:
– Matot, kas darosi? Visą dieną galėjo tupėti ant tos skylės, bet ne, prireikė kaip tik tada, kai mano vaikas užsinorėjo! Ar už tokią ateitį kovojom!?
Taip, žinoma, čia juodasis humoras, fantastika, už kuriuos Kurtas Vonegutas giriamas.
Kad jau taip, gal čia tiktų ir ministro Aurelijaus Verygos portretas tiksliai virš šiknaskylės prijungimo vietos?
Kaip priminimas apie tuos laikus, kai ligoninėse būdavo laikas ramybei, procedūroms, asmeninei higienai, lankytojams priiminėti.
O jeigu kas iš personalo perspėdavo viršutinius rūbus palikt rūbinėje, taip ir būdavo.
Dabar dėl šinšilo kailinukų pasigirsta „Pavydas šikną graužia“.
Tai tik dar vienas argumentas, jog nuo Kurto Voneguto laikų šiknaskylė ne tik neprarado savo svarbos, bet jos apibendrintas pavadinimas gali būti vartojama daug platesnėje erdvėje. Net nepadorioje. Net tokioje, į kurią nelenda politikai.

Apie stumtelėjimą

Bunka2016 metais Žemaičių dailės muziejuje surengtą mokslinę konferenciją „Profesorius Ignas Končius – pamatinių tautos vertybių puoselėtojas ir saugotojas“ „Šiaurės Atėnuose“ aprašęs Juozas Šorys, klausdamas, kaip įamžintas fiziko, etnografo, kraštotyrininko, mokslinių studijų ir eseistinio pobūdžio knygų autoriaus, Vilniaus universiteto valdytojo (rektoriaus) I. Končiaus atminimas tėviškėje, mini jo vardu pavadintą gatvę „su niūrokais daugiaaukščiais pastatais“, mokyklą Žlibinuose, dar šį tą ir skelbia, kad „I. Končius – vienas originaliausių ir prasmingiausiai pasireiškusių mokslininkų, ir akivaizdu, kad nėra deramai įvertintas ir pristatytas, ypač savo krašte.“
Dar J. Šorys, sakydamas, jog Plungė yra tikra iškilių asmenybių perykla, dėlioja, kad paminklais pagerbti galėtų būti Žemaitė, Šatrijos Ragana, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Vytautas Mačernis, Zenonas Ivinskis, Justinas Mikutis, Stanislovas Riauba, Juozas Kučinskis ir kiti.
Jam galima pritarti, galima ir pasiteirauti, iš kur traukti lėšų stovyloms. Tačiau faktas ir tai, kad atminimo ženklai plungiškiams atsiranda ir be mokesčių mokėtojų pinigų. Toks yra bent iš dalies dėmesio stoką atperkantis suolelis Senamiesčio aikštėje su Plungei nusipelniusių žmonių pavardėmis, skulptūra „Visiems doriems plungiškiams“ Telšių gatvėje, atminimo ženklai pirmosios Plungės elektrinės šimtmečiui Dariaus ir Girėno gatvėje bei geležinkelio Plungėje aštuoniasdešimtpenkmečiui geležinkelio stoties perone, chirurgui Borisui Efrosui Vytauto gatvėje, net pasaulio mastu išskirtinis memorialas Plungės žydų kapavietėje Kaušėnuose.
Dar buvo siūlymas iš buvusios „Minijos“ liaudies kūrybos gaminių įmonės pelkėtos teritorijos unikalias medžio skulptūras perkelti į miesto erdves, bet jis numirė po valdininkų pasitarimo su tautodailininkais.
Prisiminus, kad plungiškis architektas Algirdas Žebrauskas įspūdingą paminklą Durbės mūšiui Telšiuose sukūrė ir pastatė už rėmėjų pinigus, neatrodo neįgyvendinama kad ir kukliau, bet panašiai padaryti ir Plungėje. Regis, reikia tik iniciatyvos ir derinimo su nusimanančiais žmonėmis Savivaldybėje, kaip tai turėtų atrodyti ir kur stovėti.
Kas stumtelės idėją prisiminti savus šviesuolius ir jų darbus?

Apie galvasubinystę

BunkaDievas Adomui ir Ievai uždraudė daugintis. Tai – katalikų mokslininkų nustatytas ir Biblijoje pagarsintas faktas.
Kas ir kaip jį interpretuoja – kitas reikalas.
Va, sako, kad Žaltys sugundė Ievą paragauti obuolio, o ši įbruko ir Adomui. Nieko nuostabaus. Moterys iki šio laiko sugeba priversti vyrus daryti tai, apie ką jie kartais net nenumano.
Bet kiti mokslininkai sako, kad tuo metu Rojaus sode (iš Plungės tiesiai iki Kaltinėnų ir dar apie tris tūkstančius kilometrų) obuoliais net nekvepėjo. Neaugo jie tada tame krašte.
Bet, ne, reikia jų pateisinti pirmųjų žmonių nuopuolį.
Dievo draudimas daugintis prie jo privedė, kas gi daugiau. Na, ir tikėk, Žmogau, po to, kad visagalis neapsimeta toks esąs.
O gal Seimo valdantieji tokiais apsimeta? Pirmas žingsnis sekti Dievo pavyzdžiu ir uždrausti seksą, regis, jau žengtas.
Amžino atminimo plateliškė Stanislava Andriuškaitė, girdėdama apie įstatymą aštuoniolikos nesulaukusiems jaunuoliams drausti parduoti sekso reikmenis, sakytų: „Subingalviai.“ Patylėtų, pasvarstytų ir pridėtų: „O gal galvasubiniai?“
Regis, Prezidentė, karčiai pajuokavusi apie „antiseksinę“ Seimo daugumos nuomonę, jai pritartų.
Bet, Dievuli kniūbsčias, gali būti, kad nepritariantieji naujam įstatymo projektui patys esame subingalviai? Gal valdantieji kapsto giliau nei vien aikčiojimas: „Vaikai vaikus daro!“ Gal, jų manymu, negaudami kontraceptinių priemonių, jie papils vaikų kaip žirnių ir savo jaunomis rankomis bei kitomis kūno vietomis nudaigos demografijos baubą?!
Aha! Dabar aišku, kad iš Seimo pakilusi vaiko pinigų idėja, valstybės pagalba jaunoms šeimoms įsigyti pirmą būstą ir įstatymo suregztos kliūtys įsigyti sargių gali būti iš to paties demografinę krizę sulesiančių paukščių lizdo.
Juokai juokais, bet jau nebejuokinga, kai, oficialiais duomenimis, per 16 metų iš Plungės rajono dingo 9392 gyventojai – 21,3 procento. Beveik trim tūkstančiais daugiau nei septyniolikametėje Rietavo savivaldybėje liko gyventojų.
Neoficialiai – didinkim skaičius dvigubai.
Tad neskubėkime epitetais laidytis. Tegu Seimas, jei neturi ką veikti, priima „nesekso“ įstatymą, o po dvidešimties metų suskaičiuosime, kiek mūsų. Tada ir spręsime, kas subingalviai. Ar galvasubiniai?

Apie viliones

BunkaĮsivaizduokime, kad esame brangios žuvys, už kurias rinkoje moka milijonus. Galime pabandyti pabūti mėlynojo tuno kailyje, aukcione Japonijoje parduotam daugiau kaip po tūkstantį eurų už kilogramą.
Jeigu turime fantazijos susitapatinti su žuvimi, nesunku ne jos, o jau savo protu suvokti, kokiais ir kiek kainuojančiais masalais, už kuriuos dažniausiai patys sumokame, mus vilioja.
Pirmieji ir brangiausieji yra PėSėėRai (Prezidentūros – Seimo – Vyriausybės).
Prezidentūra mus vilioja švęsti valstybės šventes, o už tai žada dovanų. Įspūdis toks, lyg jomis, kaip figos lapeliu, bandytų pridengti nešventines nuotaikas.
Seimas vilioja šviesia ateitimi, bet su sąlyga, jeigu išrinksime tokią įstatymdavių kontorą, kurioje vieni kitiems nekaišios pagalių į ratus. Tik kad tie ratai siaubingai bilda. Gal kvadratiniai?
Vyriausybė vilioja tai vaiko pinigais, tai didinamomis pensijomis, tai valdoma infliacija.
Apžvalgininkai sako, kad jai sekasi geriausiai, bet „politagronomais“ nelabai galima tikėti. Anava, po Prezidento rinkimų Rusijoje jie karksėjo, kad demokratinis Vakarų pasaulis parodys savo požiūrį neskubėdamas sveikinti V. Putiną, bet ir A. Merkel iš Berlyno, ir E. Makronas iš Paryžiaus nepateisino jų vilionių.
PėSėėRo vilionės yra išskirtinės, nes išskirtinė ir viliotojų padėtis. Kitos primena ant kabliuko pamautus liesus, varganus sliekelius.
„Vandenynų gelmėse tūno turtai, bet ne tokie, kokius įsivaizduojate“, – skelbia antraštė internete. Jos autoriai mano suvokiantys, ko mes neįsivaizduojame ir tiki, kad atsidarysime pasižiūrėti, ko nežinome.
Rašinių pavadinimai „Moteriai autobuse pasidarė bloga, tačiau tai, kas vyko toliau – atėmė žadą“, „Sužinojus, kiek prašo už senas virtuvines spinteles, net užkvatojo balsu“ ir yra tie sliekeliai, kuriuos prarydami – spustelėdami kompiuterio pelės klavišą, atnešame grūdą į internetinės svetainės aruodą, o patys dažniausiai liekame it muses kandę.
Bet nereikia savęs dėl to labai smerkti. Nes masalus gamina gausiai psichologijos žiniomis pasikausčiusios kontoros. Jos ne tik siūlo jau išbandytus, bet ir kuria naujus.
Tai yra ekonomine būtinybe kuo daugiau vartoti pateisinamos atakos prieš sveiką protą.
Ir gaminami save suvartosiantieji vartotojai.

Balsavimai

Plungės rajono valdžia sprendžia, kaip sutvarkyti teritoriją, esančią vidiniame Plungės miesto seniūnijos kieme, Vytauto gatvėje. Jūsų manymu, kam ši vieta būtų tinkamiausia?

Rezultatai

Loading ... Loading ...