Rietavo kraštas

Padalijo į dvi dalis

Birželio 28 d. centrinėje Rietavo aikštėje, prieš pat bažnyčią, vyko mugė. Jos rengėjai, ar nežinodami, jog sekmadieniais bažnyčioje vyksta net dvejos šv. Mišios, ar į tai neatsižvelgdami, prekybai pasirinko netinkamą laiką. Kitaip sakant, rietaviškius ir miesto svečius „padalino perpus“. Mat vieni skubėjo 12 val. į šventovę, o aikštėje tuo pat metu  šurmuliavo mugė. Iš bažnyčios sklido giesmės, vargonų muzika, o iš aikštės atsiliepė muzika, dainos. Skubėjusieji pasimelsti  traukė pečiais, kad tokiu laiku prie pat bažnyčios vyksta turgus.
Skaityti daugiau »

Laiko ratas vėl atriedėjo į vasaros vaidinimus

DSC_69641909 metais Rietavo mėgėjų teatras pirmą kartą suvaidino Keturakio „Ameriką pirtyje“. Nors santvarkos keitėsi, tokie saviveiklininkai Rietave gyvavo. O vasaros vaidinimai Oginskių kultūros istorijos muziejaus kiemelyje prasidėjo tada, kai Rietavo mėgėjų teatrui pradėjo vadovauti režisierius Vincas Andriuška. Jie tapo  populiatrūs ne tik tarp aplinkinių rajonų – parodyti savo meno atvyksta vaidintojai iš pačių tolimiausių Lietuvos kraštų.
Skaityti daugiau »

Penkerių metų vėrinys

DSC007651995 metais Vilniuje įsikūręs Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetatas (TAU) iškėlė tokius tikslus: senatvė – ne liga; jaunas esi, kol gali mokytis, keisti įpročius ir pratęsti prieštaravimus; mylėti ir mokytis niekada nevėlu; graži, harmoninga senatvė neateina savaime – reikia jai rimtai ruoštis visą gyvenimą, reikia ją susikurti. Tokių tikslų siekia ir Rietavo savivaldybės TAU senjorai-studentai, gražią pavakarę susirinkę paminėti universiteto įsikūrimo penkmečio.
Skaityti daugiau »

Socialiniai būstai – ir seniūnų galvos skausmas

1506-7802Rietavo savivaldybėje į pasitarimą susirinkę seniūnai šįkart daugiausia galvas suko dėl socialinių būstų. Specialistai informavo, kad iš tokius būstus turinčių 48 šeimų septynios (6 – iš Rietavo miesto ir viena – iš kaimiškosios seniūnijos) nedeklaravo savo pajamų bei turto. O iš 69 laukiančiųjų eilėje deklaracijų nepateikė net 33. Pasikeitus įstatymams, visi, kurie nedeklaruoja savo turto bei pajamų, išbraukiami iš socialinio būsto eilės. Meras Antanas Černeckis seniūnams pasiūlė dar kartą išaiškinti žmonėms, kas nutiks, jeigu jie  nepateiks deklaracijų, tik po to imtis drastiškų priemonių. Keturių šeimų pajamos ir turtas viršijo leistinas normas, todėl  gyventi socialiniuose būstuose nebegalės, tačiau turi teisę juos išsipirkti.
Skaityti daugiau »

Tarp geriausių draugų ir… policija?

1506-7168Apie metą, kai policija ir viskas, kas su ja susiję, taps… muziejaus relikvija, per Lietuvos policijos prevencijos padalinių dienos minėjimą Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje kalbėjo Klaipėdos apskrities policijos komisariato kapelionas Vilius Viktoravičius. Kažin ar kada nors tokia diena išauš? O kol ji neišaušo,  Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Rietavo policijos pareigūnams buvo suteikti nekariniai laipsniai: vyresniajai inspektorei Aušrai Eitutavičienei ir vyresniajam inspektoriui Aurimui Puidokui – komisaro-inspektoriaus, o inspektoriui Mariui Krajinui – vyresniojo inspektoriaus laipsnis. Jubiliejaus proga kolegos pasveikino Viešosios policijos poskyrio viršininką Vaidą Kurmį.
Skaityti daugiau »

Baigiamoji projekto konferencija

11244912_833880730030088_8379011130167007059_nSutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“ kartu su Pelaičių, Žadvainų, Tverų ir Giliogirio kaimo bendruomenėmis vykdė projektą „Proto negalios žmonių saviraiškos ugdymas“. Neseniai Rietavo kultūros centre vyko baigiamoji projekto konferencija.
Skaityti daugiau »

Aplinkosaugininkai susitiko su seniūnais

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūros darbuotojai, susitikę su Rietavo savivaldybės seniūnais, ne tik aptarė  įvairias problemas, bet ir pagyrė Tverų, Daugėdų bei Medingėnų seniūnus už tai, kad jų teritorijose esantys vandens telkiniai gerai prižiūrimi. Pasitarimo pabaigoje sutarta, jog tokie susitikimai naudingi ir seniūnams, ir aplinkosaugininkams, todėl nuspręsta juos rengti dažniau. Beje, Plungės agentūros darbuotojai įsipareigojo rengti seminarą ūkininkams.
Skaityti daugiau »

Skautų laukia turininga vasara

Skautų laukia turininga vasaraBaigiantis mokslo metams, ne vienas tėvelis suko galvą, kaip reikės užimti per vasaros atostogas savo atžalas, kad šie per dienas nesitrintų gatvėse, nes ne visi gimdytojai gali nupirkti gana brangius kelialapius į vaikų stovyklas. O štai Rietave tėvai, kurių vaikai priklauso skautų organizacijai, yra ramūs. Jų vaikų užimtumas jau suplanuotas visai vasarai.
Skaityti daugiau »

Liolių parke – graži šventė

Liolių parke – graži šventėBirželio 6-ąją lioliškiai iškilmingai atidarė savo pačių įrengtą parką. Į šventę susirinko ne tik bendruomenės žmonės, bet ir nemažai svečių. Pasidžiaugti naująja poilsio vieta atvyko Seimo narys Jurgis Razma, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, seniūnas Romanas Jurčius, Rietavo miškų urėdijos girininkas Jonas Šiurys ir daugelis kitų garbių žmonių.
Skaityti daugiau »

Rietave – liaudies meno atspindžiai

Rietave – liaudies meno atspindžiaiGegužės 27 dieną Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje vyko Etnografinių regionų metams paminėti skirtas renginys „Liaudies meno atspindžiai Rietave ir jo apylinkėse – vakar ir šiandien“.
Susirinko gausus Rietavo ir visos savivaldybės moksleivių ir mokytojų būrys, Trečiojo amžiaus universiteto atstovų, senąsias tradicijas puoselėjančių amatininkų, kitų, neabejingų Žemaitijos kraštui, jo kultūrai ir istorijai žmonių.
Skaityti daugiau »

Rietavo žirgyno gimtadienio konkūras

Rietavo žirgyno gimtadienio konkūrasBiželio 6-osios rytas išaušo saulėtas. Gamta VšĮ „Rietavo žirgynas“ penkmečio nesugadino. Raiteliai ir žirgai, saviškiai ir svečiai latviai nekantriai laukė šventės pradžios. Tą pačią dieną žirgyne prasidėjo ir Žemaitijos dailininkų sąjungos pleneras. Tad šventė buvo dviguba.
Skaityti daugiau »

Per Sekmines užsimezgė nauja draugystė

j.barsteiga-Sekmines-10Gegužės 24-ąją, kai gamta pasipuošė įviriaspalviais gėlynais, krikščioniškasis pasaulis šventė Sekmines, šv.Dvasios atsiuntimo šventę. Rietave Sekminės – tai patys gražiausi pavasariniai atlaidai. Šiemet rietaviškiai ypatingai atšventė šią iškilią dieną, nes sulaukė svečių iš Širvintų – mišraus choro „Dermė“, kartu su Rietavo šv.arkangelo Mykolo bažnyčios Sumos choru giedojusio šv.Mišiose, kurias aukojo Tarpdiacezinės kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas.
Skaityti daugiau »

Balsavimai

Plungės rajono savivaldybės administracijos specialistai pradėjo tikrinti, ar prie visų namų per valstybines šventes plėvesuoja trispalvės. Kaip tai vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...