Rietavo kraštas

Po audros – šokas ir gerų žmonių dėmesys

J1812-16374„Be darbo nepastoviu“, – žvaliai sako Rietavo savivaldybės Lozorių kaime gyvenantis Juozas Bubinas, tarytum trumpam užmiršęs, kad prieš trejus metus dėl venų trombozės neteko vienos kojos ir dabar dienas leidžia sėdėdamas neįgaliojo vežimėlyje. Kol kalbamės su juo, po trobą sukasi socialinė darbuotoja Violeta Kazlauskienė, kurią Juozas meiliai vadina Viliuku ir dar linksmai priduria: „Jei būtų metalinė, tai būtų visa iš aukso.“
Skaityti daugiau »

Mokyklos stiprybė – maža bendruomenė

G1811-00031Rietavo pašonėje įsikūręs Žadvainų kaimas nėra didelis, tačiau vienintelis iš visos savivaldybės gali didžiuotis išsaugojęs pagrindinę mokyklą. Ją šiandien lanko ne toks ir mažas mokinių skaičius – net 83 moksleiviai. Kaip kaimo mokyklai tai – daug. Tokios pačios nuomonės yra ir beveik dešimtmetį mokyklai vadovaujantis Sigitas Kažukauskas, nedidelę įstaigos bendruomenę laikantis privalumu.
Skaityti daugiau »

Skaudus buvo paskutinis namų slenksčio peržengimas

G1811-00024Ankstyvas 1948-ųjų gegužės 22-osios rytas. Vitkų kaime pasirodo stribų sunkvežimis. Žmonės supranta, kad po gyvenvietę šis ne šiaip sau zuja. Pirmiausia jis įlekia į Jonušų kiemą, iš čia burzgia toliau, kol pasiekia netoliese gyvenusių ūkininkų Vasylių sodybą. Vladas su žmona Adele bei trys jų vaikai neseniai buvo atsikėlę. Vos prieš akimirką akis buvo pramerkusi ir ūkininko sesuo Vlada, šalia kurios lakstė jos sūnelis Romas. Ketverių metukų berniukas spraigė  po namus ir nė nenutuokė, jog netrukus pro duris įsiverš ginkluoti svečiai akmeniniais veidais.
Artėjančio pavojaus nenujautė ir suaugusieji. Tik išgirdę smarkų beldimą į duris bei šūksnius „Rinkitės daiktus – važiuosim“ Vasyliai suprato, jog stribai užsuko ne šiaip sau. Namus sukaustė nerimas, o čia gyvenusiųjų veidus perkreipė išgąstis bei baimė. Bet emocijoms nebuvo laiko. Vasyliams buvo duotos keturiasdešimt minučių, per kurias jie turėjo griebti būtiniausius daiktus ir šokti į kieme stovėjusį sunkvežimį. Juo visi išvežti į Plungės traukinių stotį. Iš čia prasidėjo bemaž mėnesį trukusi kelionė į tremtį.
Skaityti daugiau »

Švietimo įstaigų vadovai – apie pasiekimus ir problemas

L1811-00030Praėjusį ketvirtadienį į Rietavo savivaldybės tarybos posėdį buvo pakviesti visų ugdymo įstaigų vadovai. Jie teikė ataskaitas. Kad ir kaip būtų keista, tačiau jie Tarybai atsiskaitinėjo ne už paskutiniųjų mokslo metų, o už 2017-ųjų rezultatus. Taigi pasiekimai ir problemos – kone metų senumo.
Skaityti daugiau »

Kai kurių sklypų savininkams – mokesčio lengvata

Praėjusią savaitę Rietavo savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komitetas pritarė siūlymui žemės ūkio paskirties sklypams, kurių naudojimo būdas – specializuotų ūkių, rekreacinio naudojimo ir kitos paskirties, taikyti 35 proc. žemės mokesčio lengvatą.
Skaityti daugiau »

Brangs ir šiluma, ir karštas vanduo

L1811-00001Panašu, kad 2019-aisiais rietaviškiai už komunalines paslaugas paklos daugiau, nei mokėjo šiemet. Tiesa, pabrangimas nėra labai jau didelis – centralizuotai tiekiama šiluma turėtų brangti apie 5,8 proc., karštas vanduo – apie 15,4 procento. Naujus įkainius praėjusią savaitę apsvarstė Rietavo savivaldybės tarybos Ūkio plėtros ir ekologijos bei Finansų ir ekonomikos komitetai.
Skaityti daugiau »

Ir antrą gyvenimą su tuo pačiu nugyventų

L1811-16705„Gyvenimas su juo buvo ir yra geras. Ir antrą kartą su tuo pačiu žmogumi nugyvenčiau, kito neieškočiau“, – taip gražiai apie savo vyrą Petrą Viržintą atsiliepia jo žmona Aniceta Viržintienė. Prieš 65-erius metus aukso žiedus sumainę Rietavo seniūnijos Skroblio kaimo gyventojai džiaugiasi ne tik santarve, bet ir gausia bei darnia šeimyna: septyniais vaikais, keturiolika anūkų ir vienuolika proanūkių. Visi jie su savo antrosiomis pusėmis neseniai buvo sugužėję pas tėvukus – kad atšvęstų artėjančią pusapvalę jų vedybinio gyvenimo sukaktį ir tėvo, senelio bei prosenelio 90-metį.
Skaityti daugiau »

„Gaila tik jaunų dienų“

J1810-16380Rietave gyvenantis Kostas Grigalius prieš kelias dienas artimiausių žmonių būry atšventė savo 90-mečio jubiliejų. Ir tą dieną, kai lankėmės nedideliame, bet jaukiame ir tvarkingame jo bute, kambarį puošė didžiulis glėbys rožių. Bet ne apie jubiliejaus šventę ir gražią sukaktį susėdome pasišnekėti, o apie Kosto jaunystės metus, prabėgusius toli nuo tėvynės ir artimųjų, Vorkutos anglių kasyklose. Politinis kalinys – toks įrašas asmeninėje byloje tapo bilietu į Sibirą. Vis dėlto net ir kalbėdamas apie šią patirtį rietaviškis likimo nekeikia. Pasak jo, gaila tik vieno – sunkiai dirbant anglių kasybos šachtose prabėgusių jaunų dienų. O visą kitą galiausiai grįžęs į gimtąjį kraštą jaunas vyras susikūrė pats, tad dabar nėra nei dėl ko gailėtis, nei ką kaltinti.
Skaityti daugiau »

Turimas butas vaikams netinka, reikia kito

L1810-16701Artimiausiu metu Rietavo savivaldybė iš Europos Sąjungos investicinių fondų gaus 100 tūkst. eurų, už kuriuos įgyvendins projektą, susijusį su bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra. Tiksliau – pirks butą, kuriame apgyvendins tėvų globos netekusius vaikus. Praėjusią savaitę vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje šiuo klausimu kilo diskusija.
Skaityti daugiau »

Ugniagesių bėdos – patalpos ir transportas

L1810-16698Praėjusią savaitę posėdžiavusi Rietavo savivaldybės taryba tvirtino Rietavo savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, kuri įsikūrusi Tveruose, 2017 metų veiklos ataskaitą. Naujasis tarnybos viršininkas Alvidas Mickus papasakojo, kas per metus nuveikta, su kokiomis problemomis susiduriama.
Skaityti daugiau »

Kaimynystė, nuo kurios greit atšipo dantys

L1810-16691Į „Žemaičio“ laikraščio redakciją užsukęs Rietavo seniūnijos Liolių kaimo gyventojas Juozas sakė nebežinąs, kur dar galėtų kreiptis dėl kaimynų, tiksliau – dėl jo sodybos pašonėje įsikūrusio medžiotojų klubo „Miškininkas“. Garbingo amžiaus žmogus skundėsi, kad nuo medžiotojų kaimynystės jam, kaip sakoma, jau dantys atšipo, bet kad ir kur besikreiptų, visur lyg į sieną atsitrenkia – visi lyg susitarę kartoja, esą medžiotojai nieko nepažeidžia.
Skaityti daugiau »

Skaudi keturių brolių partizanų istorija

V1810-9078Prieš aštuonerius metus, 2010-ųjų rudenį, Rietavo dvaro sodybos teritorijoje buvusių arklidžių dalį tyrusių archeologų žvilgsnį prikaustė netikėtas vaizdas. Net visko matę specialistai nustėro išvydę penkių žmonių palaikus. Kūnai rasti dumblotoje vietoje, gana rūgščioje terpėje, tad kai kurie net nebuvo visiškai suirę. Antropologinių ekspertizių metu paaiškėjo, jog rasti palaikai – rezistentų kūnai: keturių vyrų ir vienos moters, kurie prieš beveik šešis dešimtmečius buvo nukauti MGB kareivių ir vietinių kolaborantų – stribų.
Vienas iš žuvusiųjų – Pranas Grauslys-Pavasaris. Jį, kaip ir kitus tris jo likimo brolius ir seserį, stribų pasiųsta giltinė pakirto 1952-aisiais. Be vyro liko Zofija Grauslienė bei trys šeimos atžalos – Algirdas, Stasys ir Irena. Algirdas iki šiol gyvas. Rusijoje gyvenantis vyriškis puikiai žino krauju aplaistytą šeimos dramą. LRT televizijos laidos „Nacionalinė paieškų tarnyba“ dėka šeštadienį Algirdas turėjo progą pabendrauti su savo pusbroliu ir pusseserėmis, kilusiais iš Rietavo.
Skaityti daugiau »

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...