Rietavo kraštas

Dėmesys – amatams kaime

„Žemaitis“ jau rašė apie kovo 18-ąją Rietave Ūkio ministerijos bei viešosios įstaigos „Eksportuojančioji Lietuva“ organizuotą seminarą „Versli Lietuva“.
Tą pačią dieną Žemaitijos kolegijos kitoje salėje vyko dar vienas, ne mažiau svarbus renginys – konferencija „Tradiciniai amatai ir gaminiai, siekiant darnios kaimo plėtros“.

Skaityti daugiau »

Seime – „Prakalbinti ąžuolai: tūkstantmečio Lietuva“

Seime – „Prakalbinti ąžuolai: tūkstantmečio Lietuva“Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejui padovanotus Henriko Cipario, Magdalenos Stankūnienės, Vidos Krikštolaitytės, Adelberto Nedzelskio, Saulės Jautokaitės, Tomo Karkalo ir kitų dailininkų rinkinius šių metų pradžioje papildė tautodailininko Antano Ruškio kolekcija.


Skaityti daugiau »

Per bendravimą – į žinių pasaulį

Nors Rietavo trečiojo amžiaus universitetas savo veiklą pradėjo vos prieš pusmetį, tačiau tarp rietaviškių jis tapo labai populiarus: jau turi 82 tikruosius studentus, o norinčiųjų įsijungti į universiteto veiklą vis daugėja. Kiekvieną ketvirtadienį vyksta užsiėmimai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, išvykos į spektaklius. Tik prasidėjus gavėniai, Dvasinio tobulėjimo fakulteto dekanė Danutė Bruževičienė į svečius pasikvietė Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčios dekaną Julių Mėškauską.
Skaityti daugiau »

Rungtyniavo šeimos

Rungtyniavo šeimosRietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto salėje įvyko šeimų sporto šventė „Aš, mano mama ir mano močiutė“. Organizatorė – Lietuvos moterų sporto asociacijos (LMSA) narė, rietaviškė kūno kultūros mokytoja Giedrė Žlibinienė. Seniau moters suburtos komandos dalyvaudavo LMSA rengiamose varžybose Kaune, šiemet pabandė jas surengti gimtinėje.
Skaityti daugiau »

Pirmyn – už Žemaitiją!

Pakilome į „kultūrinį karą“

Neseniai Rietavo trečiojo amžiaus universitetas (TAU) kartu su Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejumi surengė popietę „Mano sena Žemaitija!
Tu – žinoma ir nežinoma“.
Rietavo žemaičiai – senjorai -nutarė kilti į „kultūrinį karą“ už žemaičių kalbą, istorinį-kultūrinį paveldą, gamtą. Kultūros ir meno fakultetas yra numatęs užsiėmimų ciklą šia tema.
Popietės pradžioje visi diskutuodami pasikartojo istorijos pamoką: prisiminė Žemaitijos geografinį išsidėstymą, gyventojų skaičių, didesniuosius miestus ir miestelius, jos istoriją, herbą, vėliavą.
Vesti TAU studentus į „karą“ už Žemaitiją atvyko tikri žemaičiai: Varnių regioninio parko direktoriaus pavaduotojas Kazys Praeras, Žemaičių kultūros
draugijos Rietavo skyriaus pirmininkas Petras Lengvenis. Jiems talkino ir šios draugijos aktyvistė, skaitovė Regina Tolenienė.
Kazys Praeras, pasitelkęs į pagalbą multimediją, pavedžiojo susirinkusiuosius po įspūdingas Žemaičių aukštumas. Visi gėrėjosi Žemaitijos kraštovaizdžiu nuo Medvėgalio, Aukštagirės, Gaudkalnio, Moteračio, Sprūdės kalnų. Didžiausiame Žemaitijos natūraliame ežere „rinko“ gintarą. Pamatėme ir Alkakalnio bei Donkalnio alkavietes, kovas su kryžiuočiais menančias vietas: Kūjinių medgrindą ir Sietuvą, Lūksto ir Medvėgalio kūlgrindas. Buvo parodyta daug senosios architektūros paminklų: koplytėlių, kapinynų, bažnyčių. Ant Gludo ežero išvydome įdomią Sakelių kapvietę-mauzoliejų.
Klausydamiesi lektoriaus, negalėjome atsistebėti darbų gausybe, atlikta vos daugiau nei per dešimt metų, tvarkant ir gražinant Varnių regioninį parką. Parko administracijoje dirba devyni žmonės, bet darbų padaryta tiek, kiek ir šimtas kitur nenuveikia.

Skaityti daugiau »

Rietavas – pirmoji „Verslios Lietuvos“ stotelė

„Žemaitis“ jau rašė, jog Ūkio ministerija bei viešoji įstaiga „Eksportuojančioji Lietuva“ dešimtyje šalies miestų kovo mėnesį buvo numačiusi surengti seminarus „Versli Lietuva“.
Džiugu, kad Rietavas tapo pirmąja dešimties renginių ciklo stotele. Į penktadienį visą dieną Žemaitijos kolegijoje vykusį renginį buvo pakviesti įvairių sričių specialistai, aukštojo mokslo atstovai, politikai, sėkmingi verslininkai bei dar tik planuojantieji kurti verslą ir norintys pasisemti žinių, įgyti naudingos patirties.

Skaityti daugiau »

Laikraštį garsiai skaito vyras arba dukra

Medingėniškė Adolfina Songailienė turbūt vienintelė „Žemaičio“ skaitytoja, kuri pati laikraščio neskaito – jį moteriai perskaito vyras Adomas arba duktė Danutė. „Visą gyvenimą gailėjausi, kad nelankiau mokyklos. Gyvenom nuo jos toli, o, be to, to krašto nė vienas vaikas nesimokė. Tėtis pirmą kartą į mokyklą nuvedė, kai man buvo 12-ka. Vaikai ėmė erzinti – man gėda. Be to, vieną kartą per mišką grįždama taip vilkų išsigandau, kad net be klumpių namo parlėkiau. Tėtis, nuėjęs tų klumpių parnešti, vilkų pėdsakų nerado – tik stirnų, bet man jau buvo gana. Nuo tos dienos daugiau į mokyklą ir nebėjau, o kai suaugau, dėl to labai pasigailėjau – taip man patiko ir laikraščiai, ir knygos…“ – pasakojo Adolfina Songailienė.


Skaityti daugiau »

Sporto klubas „Greitukai“ pradeda veiklą

Praėjusių metų pabaigoje Rietave įsikūrė sporto klubas „Greitukai“. Naują klubą įkurti sumanė Andrius ir Leonas Černeckiai bei Ramūnas Stanys. Klubo įkūrimo tikslas – užimti vaikus sportine veikla.


Skaityti daugiau »

Draugija pasipildė dešimčia naujų narių

Rietavo savivaldybės daugiavaikų motinų draugija „Motulės delnuos“ susikūrė vos prieš pora metų, bet jau turi šešiasdešimt tikrų draugijos narių. Iš jų net 27 – jaunos, auginančios po penkis ir daugiau vaikų, mamos. Draugijos įstatuose parašyta, jog kartą per metus „Motulės delnuos“ vadovybė atsiskaito už nuveiktus darbus. Tačiau tai nebūna sausų skaičių paviešinimas – tą dieną mamos surengia šventę: padainuoja, susėda prie bendro stalo, ant kurio – atsineštos vaišės. Tokia šventė įvyko ir kovo 4 dieną.
Skaityti daugiau »

Persirengėliai vijo žiemą

Žiema, visus išvarginusi, iškankinusi, vis dar tvirtai laikosi įsikibusi mūsų žemelės, tačiau pavasaris nenusimena: saulė, anksčiau patekėjusi, vis ilgiau dangum ridinėjasi, sniegą tirpdo. Pasiilgę šilumos, jorės, visos Lietuvos žmonės, švęsdami Užgavėnes, kūreno laužus, persirengę šoko, dainavo – linksminosi, norėdami pavasariui padėti išvaryti žiemą. Neatsiliko ir Plungės rajono bei Rietavo savivaldybės gyventojai.


Skaityti daugiau »

Gražios svajonės atsimuša į pinigus

Rietavo socialinių paslaugų centras turi įdealias darbo sąlygas. Jame dirba darnus vienuolikos žmonių kolektyvas, prižiūrintis vienišus senelius. Centro darbuotojų rūpestis – ir socialinės rizikos šeimos. Šios įstaigos direktorės Danutės Stončiuvienės galvoje yra daug sumanymų, tačiau juos įgyvendinti nepakanka biudžete skiriamų lėšų.
Skaityti daugiau »

Utilizavimo įmonė problemos nebekelia?

Utilizavimo įmonė problemos nebekelia?Keletą kilometrų nuo Rietavo nutolusiame Kalakutiškės kaime veikia UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, važiuojantiems Žemaičių plentu išsiduodanti rūkstančiais kaminais. Daugelis žino, jog ten naikinami kritę gyvūnai, atsimena dar prieš keletą metų plačiai nuskambėjusį skandalą dėl Pelaičiuose sandėliuojamų ir kaimiečius dusinusių kaulų miltų, žino ir tai, jog toje gamykloje iš tų gaišenų kažkas ir gaminama.


Skaityti daugiau »

Balsavimai

Plungės rajono savivaldybės administracijos specialistai pradėjo tikrinti, ar prie visų namų per valstybines šventes plėvesuoja trispalvės. Kaip tai vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...