„Tas laisvės nevertas, kas negina jos“

Pagerbė į Sibirą ištremto mokytojo atminimą

_DSC6687xPrieš 77-erius metus, birželio 14-ąją, Sovietų Sąjungos represinės struktūros pradėjo masinius Baltijos šalių gyventojų trėmimus į Sibirą ir kitas Rusijos vietoves. Trečią valandą nakties žmonės versti iš lovų ir siųsti į traukinių stotis, kur jų jau laukė gyvuliniai vagonai. Daugybė politikų, karininkų, mokytojų, ūkininkų, visuomenės veikėjų tokiu būdu paliko savo Tėvynę. Vienas jų – mokytojas Jonas Šerėnas. Pagerbiant Liolių pradinėje mokykloje dirbusio pedagogo atminimą, praėjusį ketvirtadienį atidengta jam skirta paminklinė lenta, puošianti dabar jau buvusios Liolių mokyklos pastato sieną. Šiomis iškilmėmis bei kitais renginiais paminėta Gedulo ir vilties diena Rietave.
Skaityti daugiau »

Minint didžiųjų tremčių 70-metį

„Tuoj pradėjo sirgti seneliai ir maži vaikai, prasidėjo mirtys. Mirusius išnešdavo iš vagono. Nežinia, ar juos kur palaidodavo. Važiuojant per Uralo kalnus matėm žmones, liesus, kaulėtus, aprengtus dryžuotais rūbais su dideliais numeriais, plikom galvom, kirviais ir kastuvais rankose. Jie puldavo prie vagonų kažką sakydami. Iš vagonų žmonės kartais išmesdavo jiems duonos, jie linguodavo, matyt, dėkodavo. Taip važiavom labai ilgai. Daugiausia dienomis, naktį stovėdavom stotyse. Kelis kartus maitino supuvusių kopūstų sriuba, apgedusia, be proto sūria silke. Pavalgę žmonės apsinuodijo, pradėjo viduriuoti, senukai – mirti. Toliau važiuojant pradėjo atkabinėti vagonus. O mes vis važiavome toliau į nežinią ir neviltį.“
Taip pirmąsias trėmimo dienas prisimena Jonas Algirdas Činikas, būdamas aštuonerių staiga patekęs į lietuviui košmarišką pasaulį. Šiemet minime 70-metį tų didžiųjų tremčių: 1948 m. gegužę į sunkiai išgyvenamas Sibiro dykras gyvuliniuose vagonuose buvo išvežta 40 tūkst. lietuvių, iš jų ketvirtadalis – vaikų, beveik pusė moterų, 5 tūkst. senjorų. Šiai nežmoniškai operacijai gražiu pavadinimu „Vesna“ („Pavasaris“) buvo sutelktos neproporcingai didelės pajėgos: vidutiniškai vienam tremtiniui, netgi vienam vaikui – po trėmėją.
Skaityti daugiau »

„Kol esame – būkime, kol galime kalbėti – kalbėkimės“

21805-16502Gegužei besibaigiant Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos (LPKTB) Plungės skyrius visus Žemaitijos regiono tremtinius ir kitus skaudžiai Lietuvos praeičiai neabejingus žmones sukvietė į Žlibinų seniūnijoje, Purvaičių kaime, esančią istorinę etnografo profesoriaus Igno Končiaus tėviškę. Čia surengtame Žemaitijos regiono tremtinių sąskrydyje „Lietuva mano širdyje“ paminėtos net trys reikšmingos datos: Lietuvos šimtmetis, 1948-ųjų metų trėmimų 70-metis ir tremtinių organizacijos 30-metis.

Skaityti daugiau »

Dėl bendros praeities ir bendros ateities

karolis1Turbūt nėra lietuvio, kuris nebūtų girdėjęs apie ekspedicijas „Misija Sibiras“, į kurias vykstantys jauni, drąsūs ir patriotiškai nusiteikę vaikinai ir merginos lanko už tūkstančių kilometrų esančias tautiečių tremties vietas, tvarko ten žuvusių ar mirusių lietuvių kapvietes, stato atminimo kryžius, bendrauja su likusiaisiais ten gyventi. Norinčiųjų patekti į misiją – daugybė, tačiau išvyksta tik atrinktieji, kurie organizatorius sudomina savo anketomis bei atlaiko bandomąjį žygį. Aną savaitę, po dvi dienas trukusio „Misijos Sibiras‘18“ bandomojo žygio, buvo galutinai suformuotos ir paskelbtos dvi ekspedicijos komandos, liepos 17-ąją patrauksiančios į Krasnojarsko kraštą. Kiekvienoje komandoje – „Šiaurinėje“ ir „Pietinėje“ – po 12 žmonių. Iki Krasnojarsko krašto jos keliaus kartu, o paskui patrauks skirtingais maršrutais.
Į vieną iš komandų pateko ir 24 metų plungiškis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos mokslų baigiamojo kurso studentas Karolis Kubilius. „Man didžiulė garbė, kad esu pakviestas dalyvauti šioje ekspedicijoje ir kad dabar turiu galimybę apie tai pranešti savo gimtajam miestui“, – „Žemaičiui“ sakė jis.

Skaityti daugiau »

1948-ųjų trėmimų operacijos „Vesna“ paliesti

L1805-16328Prieš 70 metų, labai ankstų 1948-ųjų gegužės 22-osios rytą, 4 valandą, sovietų valdžia pradėjo vykdyti trėmimų operaciją „Vesna“, kurios tikslas – susilpninti ir likviduoti nacionalistines grupuotes Lietuvoje. Operacijos metu iš Lietuvos ištremta kone keturiasdešimt tūkstančių partizanų, jų šeimų narių, kitų antitarybinių veikėjų, buožių. Tarp netekusiųjų savo namų buvo ir Babrungėnų kaimo gyventoja Adelė Tarvydienė, kuriai tuo metu tebuvo septyneri metai. Ji į tolimąjį Sibirą iškeliavo kartu su savo tėvais ir dar dešimčia Babrungėnų kaimo šeimų. 1990 metais toje vietoje, į kurią buvo suvaryti tremiamieji babrungėniškiai ir kurią jie vadina skausmo, raudų ir maldų slėniu, A. Tarvydienės iniciatyva buvo pastatytas paminklas. Prie jo iki pat šiol susirenkama kiekvieną gegužės 22-ąją.
Skaityti daugiau »

Alsėdžiuose patriotizmo dvasia kvėpuoja plačia krūtine

21805-16343Praėjęs penktadienis Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijai buvo ypatingas. Tądien čia surengta įsimintina šventė – Statutinių profesijų diena. Į ją susirinko ne tik gimnazijos bendruomenė, bet ir būrys svečių, tarp kurių – rajono valdžios atstovai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis bei Lenkijos ambasados Lietuvoje ambasadorė Uršula Doroževska.
Skaityti daugiau »

Tėvas ir trys sūnūs – Šateikių apylinkėse veikę partizanai

L1805-16290Buvęs Šateikių pagrindinės mokyklos direktorius istorikas Arūnas Vainušis sako nuo vaikystės girdėjęs apie vadinamuosius miško brolius – pokario metais veikusio partizaninio judėjimo dalyvius. Senelis Petras Vainušis jam dažnai pasakodavo apie Šateikių apylinkėse kovojusius brolius Pinikus, o tos istorijos visada kurstė jo, dar vaiko, smalsumą ir fantaziją. Vėliau A. Vainušis ėmė domėtis partizanų Pinikų veikla, jam pavyko surinkti daug įdomios medžiagos, kuria noriai dalijosi su savo mokiniais.
Skaityti daugiau »

Už meilę Lietuvai – tremtis

Vartydami nuotraukų albumus, narvaišiškiai Simonas ir Staselė prisimena tremtyje išgyventus metus

Vartydami nuotraukų albumus, narvaišiškiai Simonas ir Staselė prisimena tremtyje išgyventus metus

Praėjo lygiai septyniasdešimt metų, kai ne savo noru gimtosios Lietuvos žemę teko palikti narvaišiškių Simono Kusos ir Stanislavos Batienės šeimoms. Tada jiedu buvo dar vaikai, tačiau toji diena jiems įsiminė ilgam… iki mirties. Kaip sakė 85-uosius metus einantis Simonas, jis dažnai permąsto prabėgusius metus, pavarto senų nuotraukų albumus, prisimena brangius ir šiaip kadaise pažintus žmones. „Būna, su Stasele susėdame prie stalo, gurkšnojame arbatą ir mintimis bei prisiminimais nusikeliame į tuos metus, kai gyvenome svetur“, – pasakojo S. Kusa.
Taip jau likimas lėmė, kad ir Stanislava, kurią visi vadina Stase ar Stasele, ir Simonas – kaimynai. Tokie buvo kone visą gyvenimą. Todėl dalindamiesi skaudžia jų pačių bei tėvų praeitimi, jie vienas kitą vis papildo. Ko gero, kitaip būti ir negalėtų, kai pažįsti vienas kitą visą gyvenimą… Kelios valandos, praleistos bendraujant su šiais žmonėmis, pralėkė it vėjas. O tik atsisveikinus ėmė kamuoti mintys, kodėl vienus likimas lepina, o kitiems skiria daugybę išbandymų? Skaityti daugiau »

Laiškai, leidę pažinti signatarą iš Brėvikių

vaitkevičius4Kai Alsėdžių gimnazijai buvo suteiktas Stanislovo Narutavičiaus vardas, mokytojas Antanas Vaitkevičius ta proga įstaigai padovanojo pluoštelį laiškų, kuriuose ranka surašytas visas iš Alsėdžių kilusio 1918 metų Vasario
16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro
S. Narutavičiaus gyvenimas. Šiuos laiškus mokytojui parašė Poznanėje (Lenkija) gyvenusi signataro marti Kristina Narutovič (Krystyna Narutowicz). Tiesa, jų originalus A. Vaitkevičus perdavė Kultūros paveldo departamento Telšių skyriaus vedėjui Antanui Eičui, gimnazijai atiteko jų kopijos.
Skaityti daugiau »

Svečiuose – Liudas Mažylis

DSC_0122Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija sulaukė ypatingo svečio – Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Liudo Mažylio. Šis žmogus prieš metus tapo kone šalies didvyriu, mat didelei visų nuostabai Vokietijos diplomatiniame archyve rado Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą lietuvių kalba. Skaityti daugiau »

Plungiškiui metraštininkui – Garbės piliečio vardas

21710-12400Praėjusią savaitę posėdžiavusi Plungės rajono savivaldybės taryba neprieštaravo, jog Alfonsui Beresnevičiui – rezistencijos metraštininkui, fotografui bei visuomenininkui – būtų suteiktas Plungės garbės piliečio vardas. Jo kandidatūrą komisijai pasiūlė Plungės rajono gyventojų iniciatyvinė grupė. Plungės garbės piliečio regalijomis A. Beresnevičius pasipuoš per Plungės miesto šventės metu vyksiantį iškilmingą Tarybos posėdį.
Skaityti daugiau »

Broliai iš Alsėdžių valsčiaus

1509-9987Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse Žemaičių dailės muziejuje, Plungėje, vyko dokumentinio filmo „Broliai iš Alsėdžių valsčiaus“ pristatymas bei susitikimas su jo kūrėjais: žurnaliste Daiva Grikšiene ir istoriku dr. Dangiru Mačiuliu. Po filmo peržiūros plungiškiai pirmiausia gyrė jo autorius ir dėkojo jiems už galimybę prisiliesti prie itin iškilių asmenybių, kurios yra neatsiejamos nuo mūsų krašto istorijos, gyvenimų, tačiau netrūko ir kritikos, esą filme stinga detalių, atskleidžiančių Stanislovo Narutavičiaus asmenybės lūžį tautinio sąmoningumo atžvilgiu. Skaityti daugiau »

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...