„Tas laisvės nevertas, kas negina jos“

Jūros pamokos

21802-15804Plungiškis Jonas Garčinskas, pradėjęs tvarkyti dokumentus pensijai gauti, suskaičiavo, kad per savo gyvenimą net 11 metų praleido jūroje. Žvejybiniais laivais išplaukiojęs visą pasaulį, o dabar užtarnautu poilsiu besimėgaujantis vyras sako, kad šie jūreiviški metai jam padėjo pakeisti požiūri į gyvenimą. Tačiau viena liko nepakitę – tai supratimas, jog savimi jaustis gali tik ten, kur gimei ir augai – savo gimtojoje žemėje. Todėl net ir būdamas toli nuo namų bei akylai stebimas „zampolitų“, plungiškis niekada neslėpė, jog yra tikras patriotas. Dėl to sykį Lietuvoje net buvo apkaltintas bendradarbiavimu su omonininkais ir paskelbtas mirusiu. Bet apie viską – nuo pradžių. Skaityti daugiau »

Pristatė palėpėje rastą istorinę vėliavą

muziejus8Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Žemaičių dailės muziejus plungiškius pakvietė prisiliesti prie savo krašto istorijos. Šios ypatingos sukakties proga visuomenei pristatytas jau beveik dešimtmetį čia saugomas itin vertingas eksponatas – 2006-aisiais surasta tarpukario laikus menanti Lietuvos trispalvė. Be to, lankytojams suteikta galimybė susipažinti su muziejininkų surinkta medžiaga apie iš Plungės krašto kilusius savanorius, kurių – net 148. Ir tai – ne tik pavardės, bet ir tų žmonių fotografijos, biografijos.

Skaityti daugiau »

Alsėdžiai – Lietuvos šimtmečio sostinė

IMG_0309Nors Lietuvos valstybės atkūrimo dieną praėjusį penktadienį minėjo visa Lietuva, alsėdiškiams Vasario 16-oji buvo itin ypatinga. Kitaip būti ir negalėtų, žinant, jog su šiuo kraštu siejami net  du 1918-ųjų Nepriklausomybės Akto signatarai – Jonas Smilgevičius ir Stanislovas Narutavičius. Nepriklausomos Lietuvos gimtadienis Alsėdžiuose paminėtas ir įprasmintas turtinga renginių programa.

Skaityti daugiau »

Ir plungiškiai šventė atkurtos Lietuvos gimtadienį

21802-15601„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui. Laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“, – yra pasakęs Adolfo Suarezas, šviesaus atminimo Ispanijos premjeras. Šiandien tai puikiai suvokiame ir mes, lietuviai, nes galime laisvai ir nepriklausomai gyventi, kurti savo ir vaikų ateitį. Minint Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį, Vasario 16-ąją per visą Lietuvą nuvilnijo įvairiausių renginių banga. Viena reikšmingiausių mūsų istorijos datų paminėta ir Plungėje.

Skaityti daugiau »

Stiprios obels vaisiai – stiprūs ir toli nenurieda

21801-15131Lietuviška patarlė sako, kad obuolys nuo obels netoli nurieda. Ne visuomet ir ne visiems ją galima taikyti, tačiau Plungės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojai Danguolei Luotienei ši patarlė labai tinka. O štai kita, sakanti, jog savame krašte pranašu nebūsi, netinka. Plungėje gimusi, augusi, po mokslų ir vėl į Plungę sugrįžusi D. Luotienė – mėgstama pacientų. Per tiek metų „Žemaitis“ dėl šios gydytojos darbo negavo nė vieno nusiskundimo. „Rami, mandagi, maloni, niekuomet neatsisako padėti“, – taip apie ją kalba plungiškiai. Kas pažinojo jos tėvus ar senelius, iškart pasako – pažiūrėkite, kokie genai. Gydytoja – politinės kalinės dukra. Tėvo šeima – tremtiniai. Ir vieni, ir kiti nepalūžo, atsilaikė prieš sovietinio siaubo mėsmalę. Rietavo krašte žymus buvo ir D. Luotienės mamos tėvelis Juozas Kalnikas, kuris 25-erius metus tarnavo Bogdanui Oginskiui – buvo jo liokajumi. Be to, J. Kalnikas iš rietaviškių rinkdavo mokestį už elektrą.

Skaityti daugiau »

„Atmintis gyva, nes liudija“

DSC09657Laisvės gynėjų dienos išvakarėse – sausio 12-ąją – Plungės rajono savivaldybės darbuotojai dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) surengtoje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Prie gražia tradicija tapusios akcijos, kai įstaigų languose sužimba žvakelių liepsnelės, prisidėjo ir Plungės bei Rietavo savivaldybių seniūnijos, mokyklos, bibliotekos…

Skaityti daugiau »

Paminėjome Laisvės gynėjų dieną

21801-15104Praėjo 27-eri metai po tragiškų sausio 13-osios įvykių, kai beginkliai žmonės, kvėpuodami laisvės troškimu, nepabūgo sovietų tankų vikšrų ir narsiai stojo ginti Lietuvai reikšmingų objektų. Nekaltųjų krauju aplaistyta naktis vis dar gyva vyresniosios kartos žmonių atmintyje. Iki šiol jie regi vaizdą, kaip į minią piliečių važiuoja tankai, o ausyse skamba skausmo persmelkti riksmai. Masinio taikaus lietuvių pasipriešinimo sovietų agresijai nepamiršo ir Plungės bei Rietavo krašto žmonės, surengę minėjimus Sausio 13-ąją bei jos išvakarėse.

Skaityti daugiau »

Sausio tryliktąją prie Parlamento susirinkę žmonės laukė aušros…

21801-15063Kasmet, Sausio 13-ąją, grupelė kuliškių prisiminimais grįžta į 1991-uosius, kai 12-osios dienos pavakarę jie pasiekė Vilnių ir kartu su tūkstančiais žmonių budėjo prie Parlamento. Tuometinis kolchozo pirmininkas Juozapas Bražinskas be jokių atsikalbinėjimų davė jiems autobusą ir palinkėjo laimingos kelionės. Ji buvo laiminga, bet ta Sausio 13-osios naktis visam laikui įsirėžė ten budėjusiųjų atmintin. Tarp kuliškių buvo ir Antanas Zigmontas Srėbalis su žmona Paulina Rūta (jau mirusi) iš Didžiųjų Mostaičių. „Įtampa buvo didžiulė. Girdėjosi tankų šūviai, automatų tratėjimas. Degė laužai, aplink kuriuos besibūriuojantys žmonės kalbėjo, jog reikia sulaukti aušros. Visi tikėjo, kad šviesoje užpuolikai nedrįs šaudyti į žmones“, – prisimena A. Z. Srėbalis.

Skaityti daugiau »

Savo idealų neiškeitęs „į trupinį aukso, gardaus valgio šaukštą…“

Plungės-gimnazijos-direktorius-1945-1947mKoks būtų pasaulis be idealistų? Turbūt nežinom… Tačiau ne visi esame girdėję, kad vienas tokių idealistų gyveno ir Plungėje. Tai – mokytojas, poetas Andrius Kirtiklis, išugdytas Nepriklausomoje Lietuvoje tokių profesorių, kaip Stasys Šalkauskas, Merkelis Račkauskas, garsiųjų dvasininkų Jono Mačiulio-Maironio, vyskupo Mečislovo Reinio. Jie – Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai, tų laikų papročiu vadinti mokomuoju personalu. Galime įsivaizduoti, su kokiu patriotizmu jie ruošė Lietuvai pirmuosius išsilavinusius jaunuolius, būsimuosius mokslininkus, mokytojus, teologus. Į juos buvo dedamos didžiulės atkurtosios Lietuvos viltys.

Skaityti daugiau »

Nuotraukose – tragiški neeilinės drąsos žmonių likimai

21703_1490Plungiškiams, ypač vyresniosios kartos atstovams, pristatinėti Alfonso Beresnevičiaus nereikia. Dažnas šį kuklų žmogų pažįsta kaip rezistencijos metraštininką ir fotografą. Niekieno neraginamas, už savo veiklą negaudamas nė cento, plungiškis renka informaciją apie pokario kovas, fiksuoja partizanų žūties vietų, žeminių koordinates, įamžina partizanams paminėti skirtus renginius.

Skaityti daugiau »

„Lietuva, Lietuva, kodėl tu leidi skriausti savo vaikus…“

21711-13361(Pabaiga. Pradžia Nr. 91)
Šiemet, kai Seimas turėjo apsispręsti, ar 2018-uosius skelbti partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago metais, ar ne, viešojoje erdvėje pasipylė kaltinimų partizanams. Ir kuo tik jie nekaltinami: ir vagystėmis, ir žiaurumu, ir žmogžudystėmis. Tačiau kažkodėl nė vienas kaltintojų neužsimena apie partizanus – apsimetėlius. O juk ir tokių buvo. Ir nemažai. Jie, apsimetę partizanais, plėšikavo, mušė, žudė niekuo nekaltus žmones. Toks atvejis aprašytas ir gydytojos Irenos Kudžmienės prisiminimuose. „Buvo 1948-ųjų pradžia. Atmintyje išlikęs vaizdas: seneliai ir tėvai suklupdyti, išsigandę. Po namus vaikšto kažkokie ginkluoti vyrai baltais apsiaustais. Vienas jų šaukia, grasina šauti, mes verkiam. Kiti atėjūnai tyli lyg nebyliai. Kažkodėl įstrigo frazė: „Pasirašykit krauju!“ Vyrai iš skrynių ima drabužius, keletą rietimų baltos drobės. Po to į roges pakinkė mūsų arklį, susidėjo rastą maistą, drabužius, nušovė didžiulę kiaulę ir, įvertę ją į roges, išėjo vorele miško link.“
Skaityti daugiau »

Pagerbti gynusieji laisvę ir nepriklausomybę

DSC08938--29956Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse Plungės rajono savivaldybėje iškilmingai pagerbti žmonės, atsiliepę į Tėvynės kvietimą ir stoję į atkuriamą Lietuvos kariuomenę, gynę Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę iki Rusijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos. Krašto apsaugos departamento ir pirmosios Krašto apsaugos ministerijos vadovybė kiekvienam iš jų įteikė po specialų dokumentą – liudijimą, patvirtinantį, kad žmogus gynė savo gimtąją šalį, jos laisvę ir nepriklausomybę. Liudijimus įteikė atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, Savivaldybės padėkas – Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis.

Skaityti daugiau »

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...