„Tas laisvės nevertas, kas negina jos“

„Mūsų ginklai buvo medžiokliniai šautuvai“

21802-155531990-aisiais, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, iškart pradėta galvoti apie būtinybę ginti kraštą ir burti už laisvą Lietuvą kovoti pasiryžusius vyrus. Tokių buvo ne vienas ir ne du, o tūkstančiai. Tarp jų – ir Šateikių seniūnijos Narvaišių kaimo gyventojas Antanas Petrikas, kuriam 1990-aisiais buvo 39-eri. Paprastas kaimo žmogus, gausios šeimos tėvas dabar sako, kad į savanorių gretas įsiliejo vedamas vienintelio motyvo – didelės meilės savo Tėvynei. Patriotiškumo iki šiol nestokojantis vyras neslepia: „Už Lietuvą buvau pasiryžęs galvą padėti. Taip buvo tada, taip yra ir dabar – jei reikėtų, net ir būdamas 67-erių, drąsiai į partizaninę kovą už savo kraštą stočiau.“
Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, A. Petrikas, kuris yra Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos bei Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos narys, kviečiamas į įvairius renginius, kur dalijasi prisiminimais apie 1990-uosius, pasakoja, iš kur sėmėsi ryžto, kas jį skatino ir palaikė. Susitikimas su juo vyko ir Žemaitės memorialiniame muziejuje Bukantės dvarelyje.
Skaityti daugiau »

Už daineles – kaltinimas Tėvynės išdavimu

21712-14569Kiek dar daug baltų puslapių Lietuvos istorijoje. Ir tik neseniai pusės amžiaus tyla tarsi plyšo ir susiliejo į bendrą riksmą. Pagaliau žmonės galėjo išpasakoti, išverkti, išrėkti tą siaubą, tas kančias, tą neviltį ir viltį – visa tai, ką jiems teko išgyventi lageriuose ar pačiuose tolimiausiuose Sibiro užkampiuose, kur, prieš jų pačių valią, buvo išgabenti. Vaizduotę turinčiam žmogui tas šimtų tūkstančių žmonių jausmų ir potyrių chaosas primena kažką panašaus, kas pavaizduota Edvardo Muncho paveiksle „Šauksmas“. Šis vaizdinys iškilo ir klausantis plungiškio Prano Povilo Puplausko pasakojimo. Pasakojimo žmogaus, kuris „za baltavniu“ (už plepalus) lageryje iškalėjo 5-erius metus. Už daineles, už atsišaukimus, kurių net nedalino, o tik juos perskaitė, ir dar nežinia, už ką (to nežinojo net karinio tribunolo teisėjai). Baisiausia, kad juos, tris moksleivius, išdavė ne kokie klasiniai priešai, bet… jų pačių klasės draugai.
Skaityti daugiau »

Jūros pamokos

21802-15804Plungiškis Jonas Garčinskas, pradėjęs tvarkyti dokumentus pensijai gauti, suskaičiavo, kad per savo gyvenimą net 11 metų praleido jūroje. Žvejybiniais laivais išplaukiojęs visą pasaulį, o dabar užtarnautu poilsiu besimėgaujantis vyras sako, kad šie jūreiviški metai jam padėjo pakeisti požiūri į gyvenimą. Tačiau viena liko nepakitę – tai supratimas, jog savimi jaustis gali tik ten, kur gimei ir augai – savo gimtojoje žemėje. Todėl net ir būdamas toli nuo namų bei akylai stebimas „zampolitų“, plungiškis niekada neslėpė, jog yra tikras patriotas. Dėl to sykį Lietuvoje net buvo apkaltintas bendradarbiavimu su omonininkais ir paskelbtas mirusiu. Bet apie viską – nuo pradžių. Skaityti daugiau »

Pristatė palėpėje rastą istorinę vėliavą

muziejus8Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Žemaičių dailės muziejus plungiškius pakvietė prisiliesti prie savo krašto istorijos. Šios ypatingos sukakties proga visuomenei pristatytas jau beveik dešimtmetį čia saugomas itin vertingas eksponatas – 2006-aisiais surasta tarpukario laikus menanti Lietuvos trispalvė. Be to, lankytojams suteikta galimybė susipažinti su muziejininkų surinkta medžiaga apie iš Plungės krašto kilusius savanorius, kurių – net 148. Ir tai – ne tik pavardės, bet ir tų žmonių fotografijos, biografijos.

Skaityti daugiau »

Alsėdžiai – Lietuvos šimtmečio sostinė

IMG_0309Nors Lietuvos valstybės atkūrimo dieną praėjusį penktadienį minėjo visa Lietuva, alsėdiškiams Vasario 16-oji buvo itin ypatinga. Kitaip būti ir negalėtų, žinant, jog su šiuo kraštu siejami net  du 1918-ųjų Nepriklausomybės Akto signatarai – Jonas Smilgevičius ir Stanislovas Narutavičius. Nepriklausomos Lietuvos gimtadienis Alsėdžiuose paminėtas ir įprasmintas turtinga renginių programa.

Skaityti daugiau »

Ir plungiškiai šventė atkurtos Lietuvos gimtadienį

21802-15601„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui. Laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“, – yra pasakęs Adolfo Suarezas, šviesaus atminimo Ispanijos premjeras. Šiandien tai puikiai suvokiame ir mes, lietuviai, nes galime laisvai ir nepriklausomai gyventi, kurti savo ir vaikų ateitį. Minint Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį, Vasario 16-ąją per visą Lietuvą nuvilnijo įvairiausių renginių banga. Viena reikšmingiausių mūsų istorijos datų paminėta ir Plungėje.

Skaityti daugiau »

Stiprios obels vaisiai – stiprūs ir toli nenurieda

21801-15131Lietuviška patarlė sako, kad obuolys nuo obels netoli nurieda. Ne visuomet ir ne visiems ją galima taikyti, tačiau Plungės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojai Danguolei Luotienei ši patarlė labai tinka. O štai kita, sakanti, jog savame krašte pranašu nebūsi, netinka. Plungėje gimusi, augusi, po mokslų ir vėl į Plungę sugrįžusi D. Luotienė – mėgstama pacientų. Per tiek metų „Žemaitis“ dėl šios gydytojos darbo negavo nė vieno nusiskundimo. „Rami, mandagi, maloni, niekuomet neatsisako padėti“, – taip apie ją kalba plungiškiai. Kas pažinojo jos tėvus ar senelius, iškart pasako – pažiūrėkite, kokie genai. Gydytoja – politinės kalinės dukra. Tėvo šeima – tremtiniai. Ir vieni, ir kiti nepalūžo, atsilaikė prieš sovietinio siaubo mėsmalę. Rietavo krašte žymus buvo ir D. Luotienės mamos tėvelis Juozas Kalnikas, kuris 25-erius metus tarnavo Bogdanui Oginskiui – buvo jo liokajumi. Be to, J. Kalnikas iš rietaviškių rinkdavo mokestį už elektrą.

Skaityti daugiau »

„Atmintis gyva, nes liudija“

DSC09657Laisvės gynėjų dienos išvakarėse – sausio 12-ąją – Plungės rajono savivaldybės darbuotojai dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) surengtoje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Prie gražia tradicija tapusios akcijos, kai įstaigų languose sužimba žvakelių liepsnelės, prisidėjo ir Plungės bei Rietavo savivaldybių seniūnijos, mokyklos, bibliotekos…

Skaityti daugiau »

Paminėjome Laisvės gynėjų dieną

21801-15104Praėjo 27-eri metai po tragiškų sausio 13-osios įvykių, kai beginkliai žmonės, kvėpuodami laisvės troškimu, nepabūgo sovietų tankų vikšrų ir narsiai stojo ginti Lietuvai reikšmingų objektų. Nekaltųjų krauju aplaistyta naktis vis dar gyva vyresniosios kartos žmonių atmintyje. Iki šiol jie regi vaizdą, kaip į minią piliečių važiuoja tankai, o ausyse skamba skausmo persmelkti riksmai. Masinio taikaus lietuvių pasipriešinimo sovietų agresijai nepamiršo ir Plungės bei Rietavo krašto žmonės, surengę minėjimus Sausio 13-ąją bei jos išvakarėse.

Skaityti daugiau »

Sausio tryliktąją prie Parlamento susirinkę žmonės laukė aušros…

21801-15063Kasmet, Sausio 13-ąją, grupelė kuliškių prisiminimais grįžta į 1991-uosius, kai 12-osios dienos pavakarę jie pasiekė Vilnių ir kartu su tūkstančiais žmonių budėjo prie Parlamento. Tuometinis kolchozo pirmininkas Juozapas Bražinskas be jokių atsikalbinėjimų davė jiems autobusą ir palinkėjo laimingos kelionės. Ji buvo laiminga, bet ta Sausio 13-osios naktis visam laikui įsirėžė ten budėjusiųjų atmintin. Tarp kuliškių buvo ir Antanas Zigmontas Srėbalis su žmona Paulina Rūta (jau mirusi) iš Didžiųjų Mostaičių. „Įtampa buvo didžiulė. Girdėjosi tankų šūviai, automatų tratėjimas. Degė laužai, aplink kuriuos besibūriuojantys žmonės kalbėjo, jog reikia sulaukti aušros. Visi tikėjo, kad šviesoje užpuolikai nedrįs šaudyti į žmones“, – prisimena A. Z. Srėbalis.

Skaityti daugiau »

Savo idealų neiškeitęs „į trupinį aukso, gardaus valgio šaukštą…“

Plungės-gimnazijos-direktorius-1945-1947mKoks būtų pasaulis be idealistų? Turbūt nežinom… Tačiau ne visi esame girdėję, kad vienas tokių idealistų gyveno ir Plungėje. Tai – mokytojas, poetas Andrius Kirtiklis, išugdytas Nepriklausomoje Lietuvoje tokių profesorių, kaip Stasys Šalkauskas, Merkelis Račkauskas, garsiųjų dvasininkų Jono Mačiulio-Maironio, vyskupo Mečislovo Reinio. Jie – Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai, tų laikų papročiu vadinti mokomuoju personalu. Galime įsivaizduoti, su kokiu patriotizmu jie ruošė Lietuvai pirmuosius išsilavinusius jaunuolius, būsimuosius mokslininkus, mokytojus, teologus. Į juos buvo dedamos didžiulės atkurtosios Lietuvos viltys.

Skaityti daugiau »

Nuotraukose – tragiški neeilinės drąsos žmonių likimai

21703_1490Plungiškiams, ypač vyresniosios kartos atstovams, pristatinėti Alfonso Beresnevičiaus nereikia. Dažnas šį kuklų žmogų pažįsta kaip rezistencijos metraštininką ir fotografą. Niekieno neraginamas, už savo veiklą negaudamas nė cento, plungiškis renka informaciją apie pokario kovas, fiksuoja partizanų žūties vietų, žeminių koordinates, įamžina partizanams paminėti skirtus renginius.

Skaityti daugiau »

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...