Žmonės

Kruvinas sausio sniegas

Tęsinys. Pradžia Nr. 52
Rezistenciniu laikotarpiu daugiausia į miškus ėjo vyrai. Moterys dažniausiai būdavo ryšininkėmis. Kas Oną Juškienę-Stirną išviliojo į girią? Kodėl švarią, minkštą lovą ji iškeitė į samanų patalus ar pridvisusį bunkerį?


Skaityti daugiau »

Kruvinas sausio sniegas

1952-ųjų sausis. Stingdantis šaltis. Gatvėje – nejauki tyla… Rietave, prie saugumo būstinės, numesti penki kūnai – dviejų jaunų, dviejų pusamžių vyrų ir dar nė trisdešimties neturinčios moters. Jų oda jau nešiurpsta nei nuo šalčio, nei nuo baimės… Baltame sniego fone – juodi, ilgi, išsidraikę Onos plaukai atrodo tarsi perjuosti ryškiai raudonu kaspinu… Raudona spalva visur – ir ant Onos tamsių plaukų, ir ant Antano kareiviškos uniformos, ir ant kito Antano, Juozo bei Prano laisvės dvasia kvėpuoti norėjusių krūtinių…


Skaityti daugiau »

Leidžiantis sau kurti, ieškoti ir keistis pasaulio ritmu

Vakar plungiškiai sulaukė neeilinio koncerto, kurį jiems pristatė buvęs plungiškis, Cuesta koledžo profesorius, Tomo Akviniečio kamerinio orkestro (JAV) dirigentas Rudolfas Budginas. Pagarbos ir smalsumo kupinų plungiškių ir miesto svečių prisirinko pilna Plungės kultūros centro salė.


Skaityti daugiau »

2. Ką stribai paliko, kaimynai atėmė

Žemaičių Kalvarijoje, nedideliame bute, drauge su dukra ir anūke gyvenanti Valerija Šilinskienė, tarsi rožinį tarp pirštų, suka savo gyvenimo vėrinį. Sunkaus ir įdomaus gyvenimo. Jos maldose – ne tik jos pačios šeimos narių vardai. Ji niekada neužmiršta pasimelsti ir už tėvus, ir už miške nušautą partizanavusį brolį Vladą bei jo draugus, ir už tris mirusius bei nuo atsitiktinės skeveldros kritusį ketvirtąjį – patį mylimiausią brolį poetą Vytautą Mačernį. Kai Klaipėdos kalėjime ją naktimis tardė ir kankino sovietiniai budeliai, Valerija Mačernytė mintyse skaitė brolio eiles, „vaikščiojo“ jo vizijų takais ir tvirtai įsikibusi laikėsi savo prisiminimų, kurie padėjo neišsikraustyti iš proto. Tą patį ji darė ir lageryje, į kurį buvo įkišta, ir po to, kai, negalėdama grįžti į Lietuvą, beldėsi Sibiro keliais pas ištremtą brolį Aloyzą. Brolio Vytauto eilėraščiai buvo jos paguoda ir tada, kai Anapilin iškeliavo vyras Zenonas Šilinskas, su kuriuo išgyveno beveik 50 metų, ir dabar, kai kūną laužo skausmas, o sielą užgula liūdesys.


Skaityti daugiau »

Gražus ir garbingas tautodailininko jubiliejus

Sekmadienio popietę plateliškiai ir miestelio svečiai gražiai paminėjo tautodailininko, medžio drožėjo Antano Kniūkštos jubiliejų. Vakar jubiliatui sukako 90 metų.


Skaityti daugiau »

Šimto metų sulaukusi

Šimto metų sulaukusiPraėjusį penktadienį dailiai išpuoštos ir būrio žmonių apsuptos Stonaičių socialinės globos namų gyventojos Marijonos Krivickaitės akys drėko. Nors šimtametė jau beveik nebekalba ir ausimis silpnai begirdi, bet, kaip sakė ją prižiūrinčios moterys, elgiasi protingai, ir, matyt, suprato, jog tie puošnūs, rateliu sustoję žmonės čia dėl jos susirinko. Įstaigos darbuotojai pasistengė, kad močiutė pajaustų šventinę atmosferą – ir muzika pasirūpino, ir vaišes suruošė. Ant stalo puikavosi specialiai žilagalvės šimtmečiui iškeptas tortas. Jis buvo skirtas ne tik svečiams pavaišinti – Marijona ir pati saldumynus be galo mėgsta.

Skaityti daugiau »

Kūrybinio gyvenimo ataskaita žiūrovams

Gruodžio antrosios vakarą rietaviškiai, sveteliai iš kitų Lietuvos kraštų rinkosi į Rietavo kultūros centrą, į mūsų žemiečio – muzikos mokytojo, chormeisterio, kompozitoriaus, vargonininko bei poeto –
Aloyzo Meškausko 80-mečiui skirtą autorinį vakarą-koncertą. Per maža buvo Kultūros centro salė, kad joje tilptų visi, kurie gerai pažįsta A. Meškauską, gėrisi jo kūryba.

Skaityti daugiau »

Rudens lygiadienio svarstyklėse

Rugsėjo 23-ioji motulės gamtos padalinta pusiau – po lygiai dienai ir nakčiai. Tokį rudens lygiadienį prieš 52-ejus metus Žemaičiuose – Plungės rajono Spraudžio kaime – išvydo Algimantas Krajinas – būsimasis Plungės girininkijos girininkas. Ir visas jo gyvenimas, žingsniuojant miško takais, supasi tarsi lygiadienio svarstyklėse – su šviesesniais ir tamsesniais atspalviais.


Skaityti daugiau »

Plungiškio papuošalai stebina viso pasaulio juvelyrus

Plungiškio papuošalai stebina viso pasaulio juvelyrusPlungiškis menininkas Virginijus Narkus sako jaučiantis nemažą juvelyrų priešiškumą, mat šie, kiek bevartydami ir betyrinėdami jo papuošalus, kuriuose tauriojo elnio ragas tarsi sulietas su gintaru, galiausiai pripažįsta net nenutuokią, kokiu būdu šie maži meno kūriniai pagaminami. „Jei atskleisčiau šią technologiją kokiems kinams ar indams, net neabejoju, šie mikliai iš to pasipelnytų. Gal net pradėtų masinę gamybą“, – sako plungiškis, jau sulaukęs ne vieno laiško iš minėtųjų šalių, kuriuose domimasi, kaip plungiškiui pavyksta apdirbti nepaprastai kietą tauriojo elnio ragą. „Norime daryti kaip jūs, bet savu stiliumi“, – rašo idėjų medžiotojai. Bet plungiškis sako kol kas neketinąs nei atskleisti, nei parduoti savo sukurtos technologijos.


Skaityti daugiau »

Skaudžiausia matyti sužeistus vaikus

Skaudžiausia matyti sužeistus vaikus„Kad ugniagesiai, ruošdamiesi gesinti gaisrą, neskuba – senas mitas. Vos sulaukę skambučio, puolam rengtis ir lekiam, mums duodama tik viena minutė“, – apie savo darbo užkulisius pasakoja Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnas Tomas Girdenis. Neseniai Lietuvoje geriausiu ugniagesiu gelbėtoju tapęs 26-erių plungiškis jau konkurso metu įrodė, kad apsauginius drabužius apsivilkti, visus juose esančius užtrauktukus užsitraukti ir sagas užsisegti jis gali ir kur kas greičiau. Tiesa, Plungė šio gabaus pareigūno galėjo ir nesulaukti – staliaus specialybę turintis T. Girdenis sakė, kad kažkada apie ugniagesio darbą mąstęs kaip apie neįgyvendinamą svajonę ir tik atsitiktinumo dėka jis dabar gelbsti žmones bei jų turtą.

Skaityti daugiau »

Balsavimai

Neseniai VRK pripažino, kad Liberalų sąjūdis šiurkščiai pažeidė rinkimų įstatymus. O kaip vertinate liberalų, dabar esančių rajono valdžioje, veiklą?

Rezultatai

Loading ... Loading ...