Žmonės

Dideli darbai – maža gatvelė

Dideli darbai – maža gatvelė„Žemaitis“ toliau domisi Plungės gatvių pavadinimų kilme. Ankstesni straipsniai parodė, kad nemažai vietinių nežino, kas tie žmonės, kurių garbei pavadintos gatvės. Šįkart nusprendėme pasidomėti Povilu Pukiu. Jo vardu „pakrikštyta“ viena Plungės gatvių. Gal vis dėlto šis vardas plungiškiams žinomas?


Skaityti daugiau »

Balsingasis darželinukas

Balsingasis darželinukasNuo mažų dienų dainuoti mėgstantis penkiametis Martynas Vilnius pakalbintas nedrąsiai atsakinėjo į klausimus, laukdamas, kada jo tėvelis įsikiš į pokalbį. Lopšelį-darželį „Pasaka“ lankantis berniukas jau turi kuo didžiuotis –
šiemet jis tapo „Dainų dainelės“ laureatu.


Skaityti daugiau »

Pulkininko kovų ir kančios kelias (4)

Pulkininko kovų ir kančios kelias (4)Tęsiame pasakojimą apie pulkininką Aleksandrą Plechavičių, generolo Povilo Plechavičiaus brolį ir Alinos Plechavičiūtės-Veigel tėvelį. Toliau, remdamiesi žurnalisto ir kolekcininko Viliaus Kavaliausko surinkta medžiaga, kuri bus spausdinama knygos „Lietuvos karžygiai“ būsimuose tomuose, apžvelgsime paskutiniuosius pulkininko gyvenimo metus – tremtį Petropavlovske ir tragišką mirtį.


Skaityti daugiau »

Prabėgę metai ir patirti vargai nenuslopino meilės

Prabėgę metai ir patirti vargai nenuslopino meilėsPenkiasdešimt metų paskirti vienam žmogui – daug ar mažai? Kartu vargti, džiaugtis ir pasenti… Nedaug šiais laikais tokių, kuriems taip pasiseka kaip Stefai ir Stanislovui Žymantams, liepos 9 dieną atšventusiems auksines vestuves.


Skaityti daugiau »

Pulkininko kovų ir kančios kelias (3)

Pulkininko kovų ir kančios kelias (3)Ankstesniuose „Žemaičio“ numeriuose spausdinti pirmi du ciklo apie pulkininką Aleksandrą Plechavičių, neseniai žuvusios garsios kraštietės Alinos Plechavičiūtės-Veigel tėvelį, rašiniai, apžvelgiantys jo jaunystės metus, tarnybą Lietuvos kariuomenėje ir gyvenimą su šeima Plungės rajone, Kalniškių kaime, iki 1940-ųjų metų įvykių, kada pulkininkas kartu su broliu Kazimieru buvo suimtas ir įkalintas. Šįkart pateikiame žurnalisto ir kolekcininko Viliaus Kavaliausko knygos „Lietuvos karžygiai“ būsimuosiuose tomuose ketinamą publikuoti A. Plechavičiaus sesers Elenos Plechavičiūtės-Legeckienės pasakojimą apie brolio kalinimo metus Raseinių kalėjime.


Skaityti daugiau »

Pulkininko kovų ir kančios kelias (2)

Pulkininko kovų ir kančios kelias (2)Tęsiame pasakojimą apie pulkininką Aleksandrą Plechavičių: šįkart – apie metus, praleistus atsargoje kartu su šeima, sodyboje Kalniškių kaime, Plungės rajone. Išlikę garsios mūsų kraštietės Alinos Plechavičiūtės-Veigel prisiminimai apie tėvelį, kuriuos ji užrašė žurnalistui, kolekcininkui Viliui Kavaliauskui, o šis mielai sutiko, kad jie būtų publikuoti „Žemaičio“ puslapiuose.


Skaityti daugiau »

Muzikos virtuozo gatvėse neatpažįsta

Muzikos virtuozo gatvėse neatpažįsta„Džiaugiuosi, kad niekas manęs gatvėje nepažįsta, ramiai sau vaikštinėju ir niekas pirštais į mane nerodo“, – juokiasi žymiausias šalies saksofonininkas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas ir daugybės tarptautinių džiazo festivalių dalyvis Petras Vyšniauskas. Iš Plungės kilęs muzikantas yra koncertavęs bene pusėje pasaulio šalių, turėjo daugybę pasiūlymų sudaryti pelningas sutartis ir ten likti ilgam. Bet kad paliktų Lietuvą?


Skaityti daugiau »

Pulkininko kovų ir kančios kelias (1)

Pulkininko kovų ir kančios kelias (1)Neseniai atsisveikinome su garsia kraštiete, avarijoje tragiškai žuvusia Alina Plechavičiūte-Veigel. Prieš kelis mėnesius šių eilučių autorei besilankant Plechavičių sodyboje Kalniškių kaime, garbaus amžiaus sulaukusi, tačiau stebėtinai žvali ir šviesios atminties namų šeimininkė atviravo, kad į Lietuvą sugrįžo ir tėvų sodybą atstatė vedama vienintelio tikslo – noro išsaugoti giminės atminimą. Šiandien galime būti tikri, kad šis noras išsipildė su kaupu. Apie tai byloja ir tuoj po A. Plechavičiūtės-Veigel žūties redakciją pasiekęs žurnalisto, kolekcininko Viliaus Kavaliausko siūlymas Plungėje surengti istorinių Alinos tėvelio Aleksandro Plechavičiaus nuotraukų parodą. V. Kavaliauskas taip pat maloniai sutiko, kad „Žemaityje“ publikuotume dar niekur neskelbtą informaciją apie A. Plechavičiaus gyvenimą, tardymus ir tremtį bei mirtį toli nuo gimtinės, jo artimųjų prisiminimus. Ši medžiaga bus išspausdinta V. Kavaliausko knygos „Lietuvos karžygiai“ būsimuose tomuose. Remdamiesi ja siūlome skaitytojams rašinių ciklą apie daugeliui mažai žinomą generolo Povilo Plechavičiaus brolį, Alinos Plechavičiūtės-Veigel tėvelį Aleksandrą, kuris į istoriją įėjo kaip narsus kovotojas, nukankintas už savo įsitikinimus.


Skaityti daugiau »

Liūdnų istorijų vaikams nepasakoja

Liūdnų istorijų vaikams nepasakojaSekmadienį – Tėvo dieną – Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesių gelbėtojų skyrininkas Vytautas Gedrimas nieko negelbės. Jam – išeiginė. Na, nebent įvyktų didelė nelaimė ar gamta kokį piktą pokštą žmonėms iškrėstų. Tačiau juk ir Dangus, ir Žemė žino, jog pirmąjį birželio sekmadienį lietuviai švenčia Tėvo dieną, tad negi ims ir sugadins žmonėms nuotaiką? Babrungo kaime gyvenantis Vytautas Gedrimas tikisi, jog diena bus rami. Jis pasveikins čia pat – pirmajame namo aukš-
te – gyvenantį savo tėvuką Kazimierą Gedrimą. O jį patį, žinoma, sveikins jo vaikai – šešiolikmetė Indrė ir būsimasis pirmokėlis Rokas.


Skaityti daugiau »

Jubiliejų švenčiančiam pedagogui – mokinių ir kolegų dėmesys

Jubiliejų švenčiančiam pedagogui – mokinių ir kolegų dėmesysPraėjusį trečiadienį Plungės „Saulės“ gimnazijoje paminėtas pedagogo, buvusio gimnazijos direktoriaus Juozo Milašiaus jubiliejus. Su septyniasdešimtmečiu jubiliatą sveikino mokyklos bendruomenė, mokiniai, buvę estradinio ansamblio „Žemaitėliai“ nariai.


Skaityti daugiau »

„Išbandymus atlaikiau – pareigos manęs nepakeitė“

„Išbandymus atlaikiau – pareigos manęs nepakeitė“Du magistro (Kauno medicinos instituto ir Kauno technologijos universiteto) diplomus turintis Plungės ligoninės direktorius Antanas Martusevičius dirbo gydytoju, buvo pirmasis Telšių apskrities vyriausiasis gydytojas, metus – sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas. Jau rašėme, kad šiemet Medicinos darbuotojų dienos proga jis apdovanotas garbės ženklu „Nusipelnęs Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojas“. Ligoninės direktorius yra gimęs ir augęs Plungės rajone, bet savo gimtinėje dirba neseniai, tad skaitytojams turėtų būti įdomu kuo daugiau sužinoti apie savo žemietį.


Skaityti daugiau »

„Jeigu šnekėsit rusiškai, nesivešiu į Lietuvą“

„Jeigu šnekėsit rusiškai, nesivešiu į Lietuvą“Plateliuose gyvenanti, šiemet 85-erių metų jubiliejų atšventusi Kristina Jurkšienė užaugino 8 vaikus. Su kūdikiu ant rankų ir po širdimi jau nešiojanti antrąjį, ji gyvuliniu vagonu buvo išbildinta į Sibirą. Ją ištrėmė drauge su vyru Kazimieru Jurkšu ir jo tėvais. Kūdikis, kurį išsivežė iš Lietuvos, neišgyveno, tačiau Sibire gimė dar penki, o su šeštuoju po širdimi grįžo į Lietuvą. Tol, kol gyveno šiaurėje, plateliškė labiausiai bijojo, kad vaikai nekalbės lietuviškai. Ji nuolat jiems kartojo: „Jeigu šnekėsit rusiškai, nesivešiu jūsų į Lietuvą.“ Parsivežė. Ir dar tris čia, Platelių krašte, pagimdė. O prieš trejus metus, 2007-aisiais, Motinos dienos proga tuometinis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ją apdovanojo medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“.
Skaityti daugiau »

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...