2019 kovo

„Kas čia vyksta – ar mokymai, ar treniruotės?“

Šią savaitę „Plungės lagūnos“ darbininkai iš V. Mačernio gatvės persikėlė į A. Jucio

Šią savaitę „Plungės lagūnos“ darbininkai iš V. Mačernio gatvės persikėlė į A. Jucio

Į „Žemaičio“ redakciją užsukęs plungiškis Edvardas Užpalis prašė padėti išsiaiškinti, kas dabar darosi toj mūsų Plungėj. „Kaip „Plungės lagūna“ rudenį pradėjo rausti mūsų gatvelę, taip iki šiol nebaigia. Iškasa, užkasa, tada vėl po kiek laiko toje pačioje vietoje kasa. Ir taip jau net nežinau, kiek kartų. Ar lobio kokio ieško, ar naudingų iškasenų? O gal studentus moko, kaip reikia darbuotis? Bet kodėl tada pasirinko siaurą gatvelę tarp daugiabučių, kuria ir taip būdavo sunku pravažiuoti, o dabar išvis – lyg apkasuose gyventume“, – stebėjosi ir pyko plungiškis.
Skaityti daugiau »

Rimčiausi darbai – Šateikių ir Senamiesčio mokyklose

Praėjusią savaitę posėdžiavęs Plungės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas aptarė ugdymo įstaigų projektus, pagal kuriuos mokyklos ir darželiai tikisi atnaujinti savo sporto bazes: sutvarkyti stadionus, sporto sales, įsigyti inventoriaus.
Skaityti daugiau »

Čia tai sukaktis – 104-asis gimtadienis!

Liudas Stončius, ko gero,  – vyriausias Plungės gyventojas

Liudas Stončius, ko gero,  – vyriausias Plungės gyventojas

Pamatęs plungiškį Liudą Stončių, manytum, kad jis – gana guvus 80-metis. Bet taip pasakęs gerokai suklystum. Kovo 6-ąją senolis atšventė kur kas garbingesnę 104-erių metų sukaktį. Ta proga jį lankė visa gausi šeimyna – vaikai, anūkai, proanūkiai ir net proproanūkiai. Na, o „Žemaičio“ žurnalistams ilgaamžis mielai papasakojo apie savo vaikystę ir jaunystę, linksmą pažintį su žmona, pirmą nusipirktą arklį ir daugelį kitų dalykų. Be to, patarė, ką daryti ir ko nedaryti, kad tiek metų nugyventum.
Skaityti daugiau »

„Manė, kad išvežė negyvą, ir niekas nieko jau nebepasakys“

Antradienį Plungės apylinkės teismo rūmuose po pertraukos toliau buvo narpliojamos nelaimingo atsitikimo, kurio metu darbe sunkiai susižalojo 1954-aisiais gimęs plungiškis dailidė, aplinkybės. Posėdžio metu pirmiausia apklaustas teismo medicinos ekspertas Gintautas Paulikas, kuris iškviestas kaltinamojo gynėjo iniciatyva. Pagaliau parodymus davė ir darbų saugos bei sveikatos reikalavimų pažeidimu, dėl kurio ir įvyko nelaimė, kaltinamas 1970-aisiais gimęs UAB „Lomeras“, veikiančios Ruolaičių kaime, Babrungo seniūnijoje, direktorius Žygimantas Statkevičius. Šis, kaip ir ikiteisminio tyrimo metu, savo kaltės neįžvelgė ir dėl vos tragedija nesibaigusio nelaimingo atsitikimo buvo linkęs kaltinti dabar jau buvusį savo darbuotoją.
Skaityti daugiau »

Žmoną mušusiam plungiškiui – laisvės atėmimo bausmė

Praėjusią savaitę Plungės apylinkės teismo rūmų teisėjo Virginijaus Gedeikio nuosprendį išgirdo plungiškis Vasilijus Kalininas. Vyras nuteistas už tai, kad smurtavo prieš savo žmoną. Už tai jam skirta lygtinė dvejų metų laisvės atėmimo bausmė. Išpuolis prieš sutuoktinę vyrui kirs ir per kišenę, mat jam teks žmonai atlyginti turtinę ir neturtinę žalas, padengti jos bylinėjimosi bei Valstybinio socialinio draudimo fondo patirtas išlaidas.
Skaityti daugiau »

Prestižinis tualetas – direktorei, tarybiniai – mokiniams?

G. Rimeikis tikina, jog mokyklos po truputį atnaujina savo tualetus

G. Rimeikis tikina, jog mokyklos po truputį atnaujina savo tualetus

Po to, kai „Žemaitis“ parašė apie prastą Plungės mokyklų tualetų būklę, elementariausių higienos priemonių juose deficitą bei paviešino nuotraukas, kuriose – apgailėtinai atrodančios švietimo įstaigų tualetų tupyklos, visuomenėje kilo dar didesnė pasipiktinimo banga nei tada, kai apie visai tai feisbuke parašė viena plungiškė mama.
Paaiškėjo, jog situacija – dar blogesnė, nei mes aprašėme. Redakciją pasiekė laiškas, kuriame teigiama, kad bent jau „Babrungo“ progimnazijos mokinių tualetuose vaizdelis – kur kas kraupesnis. Esą redakcija publikavo mokyklos tualeto, kuriuo naudojasi tik įstaigos administracija, nuotrauką, o mokiniams gamtinius reikalus tenka atlikti apgailėtinomis sąlygomis. Apie plačiai nuskambėjusią problemą „Žemaitis“ kalbėjosi su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Gintautu Rimeikiu. Skaityti daugiau »

Vėjo jėgainių statytojai vis tvirčiau žengia į Plungės rajoną

Vietos spauda dar prieš metus rašė apie tai, kad vokiečių kapitalo įmonė „Notus Energy“ yra nusižiūrėjusi teritoriją Plungės rajone, Žlibinų seniūnijoje, kur ketina statyti vėjo jėgainių parką. Po šios žinios apie vokiečių planus visus metus daugiau nieko negirdėjome. O praėjusią savaitę sulaukėme vieno kantautiškio skambučio ir prašymo sužinoti bei parašyti, kada tos vėjo jėgainės bus pradėtos statyti bei kokiu keliu bus vežama visa reikalinga įranga. Žmogus patikino žinąs, kad minėtoji vokiečių įmonė su vietos ūkininkais jau sudarė sutartis dėl žemės nuomos. „Žemaitis“ domėjosi, ar tai tiesa.
Skaityti daugiau »

Seniūnijoms – papildomos darbo rankos

Pasak Danutės Repšienės, kiekvienas seniūnas krauju pasirašytų, kad trūksta dirbančių žmonių

Pasak Danutės Repšienės, kiekvienas seniūnas krauju pasirašytų, kad trūksta dirbančių žmonių

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius Plungės rajono savivaldybės administracijoje nuo 240 didėja iki 244. Taip aną savaitę nusprendė Savivaldybės taryba. Tiesa, naujos pareigybės įsteigtos ne pačioje administracijoje, o seniūnijose: viena – miesto seniūnijoje, kitos trys – kaimuose.
Skaityti daugiau »

Centralizacija: vieniems gerai, kitiems – nelabai

Pasak Adomo Kripo, dėl centralizuotos buhalterijos – jokių priekaištų

Pasak Adomo Kripo, dėl centralizuotos buhalterijos – jokių priekaištų

Plungės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetui pateikė informaciją apie tai, kaip sekasi centralizuotai tvarkyti biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. Priminsime, kad ši naujovė atsirado pernai rugsėjį. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius įsteigtas Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre.
Skaityti daugiau »

Tualeto prie senųjų kapinių kaip nėra, taip nėra

Tualetą numatyta įrengti nebenaudojamame sargo namelyje

Tualetą numatyta įrengti nebenaudojamame sargo namelyje

Į „Žemaičio“ redakciją paskambinusi plungiškė teiravosi: „Ką daryti žmonėms, kuriuos, tvarkant artimųjų kapvietes senosiose Plungės miesto kapinėse, prispiria gamtiniai reikalai? Pernai šalia jų dar stovėjo medinė būdelė, tačiau ir ta buvo nugriauta, o naujas tualetas neatsirado. Tad kur dingti bėdai prispyrus?“
Skaityti daugiau »

Skelbiamas kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Rietavo miesto vietos veiklos grupė (toliau – Rietavo m. VVG) 2019 m. kovo 25 d. paskelbė kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Rietavo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos:
1.1.1 veiksmą. Skatinti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelį;
1.1.2 veiksmą. Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą;
1.1.3 veiksmą. Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai;
1.2.1 veiksmą. Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą;
1.2.2 veiksmą. Įtraukti neaktyvius asmenis (įskaitant jaunus neaktyvius asmenis) į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą;
2.1.1 veiksmą. Didinti  socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, bei inicijuoti naujų, gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą;
2.1.2 veiksmą. Įgyvendinti priemones skirtas pabėgėlių integracijai į visuomenę;
2.1.3 veiksmą. Remti efektyvų  gyventojų informavimą apie Rietavo mieste teikiamas socialines ir kitas paslaugas;
2.2.1 veiksmą. Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones
ir laukia bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų, kuriais bus skatinamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį, didinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumą bei skatinti gyventojų savanorišką veiklą.
Parama bus teikiama vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (patvirtintu 2017 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-77) (toliau – Aprašas).
Planuojama finansuoti 21 projektą. 
Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, jiems tinkami partneriai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
Vietos plėtros projektinius pasiūlymus galite pateikti iki 2019 m. birželio 7 d., 17 val. adresu Parko g. 5, Rietavas.
Daugiau informacijos apie paskelbtą kvietimą ir aktualius dokumentus sužinosite atvykę į mokymus, kurie vyks 2019 m. balandžio 9 d. nuo 9 val. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje, Parko g. 5, Rietavas. Registracija į mokymus el. paštu: rietavomvvg@gmail.com iki 2019 m. balandžio 05 d. 17.00 val.  Išsami informacija apie kvietimą bei vietos plėtros projektiniam pasiūlymui rengti reikalingi dokumentai skelbiami interneto svetainėje  http://rietavomvvg.lt/
Pareiškėjus individualiai konsultuoja Rietavo miesto vietos veiklos grupės projekto administratorė Sandra Zybartienė, tel. (8 448) 68202, el. p. rietavomvvg@gmail.com, Parko g. 5 Rietavas.

s ss

Į premjerą prabilo mafijozo žodžiais

Audrius Klišonis Sauliaus Skvernelio užtarimo prašė bendraujant su „Lietuvos geležinkeliais“

Audrius Klišonis Sauliaus Skvernelio užtarimo prašė bendraujant su „Lietuvos geležinkeliais“

Penktadienį Plungėje lankėsi Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir jo komanda. Pareigūnų eskortuojami Vyriausybės atstovai savo vizitą pradėjo nuo Plungės technologijų ir verslo mokyklos, kur pasveikino ten vykusios Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacijos konferencijos dalyvius. Vėliau Savivaldybėje susitiko su rajono vadovais ir Plungės pramonininkų sąjungos atstovais bei apsilankė baldus gaminančioje UAB „Hovden“.
Skaityti daugiau »

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...