A

 

Adata – ginčai.

Aguonos – pokalbiai.

Agurkai – susidursi su bjaurybe.

Aidas – apsilankymas.

Akinius nešioti – santarvė.

Akėčios – tvarkingas gyvenimas.

Akys žydros – karšta meilė, ašarotos – bloga ateitis.

Aklas – trukdymai darbuose.

Akmenys – liga.

Aliejus – pasisekimas.

Alyvmedis – laimė šeimoje.

Altorius – išsipildys troškimai.

Alus – geros pajamos.

Amatininkas – turėsi netikėto darbo.

Amerika – laimingas biznis.

Angelas, kalbėti su juo – išsipildys norai.

Anglys – turtas, meilė, laimė.

Ankštis gliaudyti – atradimas.

Antakiai juodi – sveikata.

Antys – susitaikymas su nedraugu.

Antkapis – gedulas.

Antspaudas – naudinga pažintis.

Apelsinai, valgyti – turėsi bergždžio darbo, lupti – meilė.

Apykaklė – pakvietimas.

Apipurvintą matyti – sunki liga.

Apyniai – galvos skausmas.

Aplošti kortomis – sunki ateitis.

Arbatą gerti – pateksi į gerą draugiją.

Arklas – laiminga santuoka.

Arklys bėgąs – nelaimė, stojąs piestu – garbė.

Armonika – linksma naujiena.

Audra – gyvenimo kovos.

Auksas – palikimas.

Ausys ilgos – apkalbėjimas.

Auskarai – slėpinių sužinojimas.

Austi – turtas, laimė.

Automobiliu važiuoti – pasisekimas.

Avietės – džiaugsmas.

Avilys – didelis pelnas.

Avys – sveikata ir laimė.

Ąsotis – pagalba.

Ąžuolas – nauda, turtas.

 

B

 

Bala – nemalonumai.

Balandžiai – malonios žinios.

Baldai į namus – pasistatyti naują būstą, iš namų – atmaina arba liga.

Balkonas – neteksi tarnybos.

Balnas – lengvas uždarbis.

Balsas – turėk vilties.

Baltinti sienas – atleisti įžeidimą.

Balzamas – sveikata.

Banda ganykloj – geras gyvenimas.

Bandeles pirkti – pelnas.

Bankininkas – pasisaugok spekuliacijos.

Banknotai, skaityti juos – nuostoliai.

Barimas – nemalonumas.

Barščiai – neskubus reikalas.

Barškalas – slepiami daiktai bus surasti.

Barzda ilga – turtas, ruda – netikri draugai.

Basam būti – padėką nusipelnyti.

Batas – turėsi bėdos su kvailiu.

Bažnyčioj būti – kentėjimų palengvėjimas.

Beržą regėti – būsi nubaustas, lipti į jį – patirsi malonumą.

Bėglys – tolima kelionė.

Beždžionės – susidėti su kvailiais.

Bėgančius matyti – pinigai.

Biblija – džiaugsmas.

Bijūnas – laimė meilėje.

Bilijardas – abejotini prasimanymai.

Bitės – geros viltys.

Blakės – ginčai.

Blakstienos ilgos – laimė.

Blauzdos dailios – rami ateitis.

Bobos – labai blogai, nuostoliai ir nemalonumai.

Bokštas – paaukštinimas tarnyboje.

Butelis – sielvartas.

Botagas – būsi apviltas.

Brangakmeniai – dovana.

Brolis – šeimos laimė.

Bučiuojamam būti – netikri draugai.

Bulvės didelės – geras pelnas.

Burės – kelionė.

Burną matyti – sulauksi gerų darbininkų.

Burokai balti – pavojus, raudoni – sveikata.

Burtininkė – laimė.

Butas erdvus – nerūpestingas gyvenimas, ankštas – skurdas, nuomoti – gyvenimo pasunkėjimas.

 

C

 

Cementas – ištikima draugystė.

Centai, skaičiuoti – parodysi savo šykštumą.

Cigarą regėti – sveikata.

Cimbolai – žmonių sąjūdis.

Cinamonas – įsigysi draugų svetur.

Citrinos – maloni žinia.

Cirkas – nuostolio pavojus.

Cukrus – meilikautojai.

Česnakas – ginčai ir blogos žinios.

Čiaudėti – laimingas gyvenimas.

Čiužinėti pačiūžomis – geras pasisekimas darbuose.

 

 

D

 

Dagiai – tinginystė ir apsileidimas.

Dailidė – pasistatysi namus.

Dainuoti – kentėjimas.

Dalgis – per trumpą laiką mirs daug žmonių.

Dantistas – nemalonumai.

Dangus giedras – sumanymų pavykimas.

Dantys dirbtiniai – apsirikimas, valyti – vargsi dėl kitų.

Dargana – viskas baigsis geruoju.

Daržas – laimė.

Daržinė tuščia – bergždžios viltys.

Daržovės – slaptų troškimų išsipildymas.

Davatka – būsi apkalbėtas.

Dažai – pelnas ir turtas.

Dažyti baltai – didelis nuostolis, juodai – neteksi draugo, žaliai – turėk vilties, raudonai – būsi pakviestas, mėlynai – nusiteikimas, linksmumas, geltonai – pavydas.

Debesys juodi – nelaimė, greitai lekią – permainingas gyvenimas.

Deglas liepsnojąs – ilgas gyvenimas, nešti – abipusė meilė.

Degtinę gerti – patirsi draugo netikrumą.

Degutas – nepadori draugija.

Deimantas – netikra laimė.

Dešra – pateksi į kokią pramogėlę.

Dėmės ant drabužių – rūpesčiai.

Dėžutė – turi savo slėpinį.

Direktorius – troškimų išsipildymas.

Dėžės šiukšlių – taupyk, nes bus reikalingos santaupos.

Dieglys – sunki ir netikėta liga.

Diena graži – didelė laimė.

Dievas – didelis džiaugsmas ir laimingas gyvenimas.

Dilgėlės – tuščios viltys.

Dirva išdirbta – viltys išsipildys.

Diržas odinis – geras pasisekimas.

Dykuma – daug rūpesčių.

Dobilai žydintys – gera ateitis.

Dokumentai – atsitiktinis pelnas.

Dovana – džiaugsmas.

Drabužiai juodi – gedėjimas, žali – troškimai išsipildys, geltoni – pavydas, balti – netrukus bus vestuvės, įvairių spalvų – kelionė, pilki – sunkus darbas.

Draugas – regėti seniai bematytą, nuliūdimas.

Drebėti – bėda, skurdas.

Drebulę matyti – saugokis blogų draugų.

Drobė stora – mažos pajamos.

Drugelis – netikęs jaunikis, vyrui – pasisaugok viliotojos.

Druska – sunkūs laikai.

Dubenėlis – susiriejimas.

Dūdelė – gera ateitis.

Dulkės – barniai.

Dūmai – apgaulinga laimė.

Dumblas – rūpesčiai.

Durys atviros – būsi mielai priimtas.

Durklas – pergalėsi savo priešus.

Durpės – šeimos laimė.

Duobė, įkristi į ją – nori kas tau pakenkti.

Duona balta – išteklius, juoda – skurdas.

Duonkepis – maisto pagerėjimas.

Dūsauti – slaptas ilgėjimasis.

Dvaras – didelis džiaugsmas.

Dvasia juoda – netikėtas liūdesys.

Dviratis – toli santuoka.

Dvynukai – šeimos prieauglis.

Džiaugtis – tavo veikla bus pripažinta.

 

E

 

Eglė kalėdinė – šeimyninė laimė.

Elgeta – rūpestis.

Eismas (procesija) – laiminga gyvenimo atmaina.

Elnias bėgąs – geri reikalai.

Erelis – liga, bet pasveiksi.

Erškėčiai – susidursi su kliūtimis.

Eržilas – sveikata.

Evangeliją skaityti – gauti gerą patarimą.

Ežere žvejoti – gausi piktą žmoną, ramus – laiminga meilė, banguotas – daug priešingybių meilėj.

Ežys – dideli rūpesčiai.

Ežios žaliuojančios – turto padidėjimas, per trumpos – blogi reikalai.

 

Ė

 

Ėriukas ganykloj – namų laimė.

 

F

 

Fabriką regėti – geras biznis.

Felčeris – įpulti į vargą.

Fleitą girdėti – nusivylimas.

Fortepijonas – laiminga santuoka.

Fotografija – susitikimas.

Frakas – pakvietimas į svečius.

 

G

 

Gaidys – būsi įtartas, girdėti giedant – esi mylimas, pagauti jį – pasisekimas.

Gaisras – didelis džiaugsmas.

Gailėti ko nors – gausi linksmą žinią.

Galva plika – venk kvailybių, didelė – išgąstis , gražiais plaukais – esi mylimas, trinkti ją – išvengsi pavojaus, sužeista – vargingas darbas.

Galvažudžiai – pinklės.

Galvijai ganykloj – laimė.

Gandras – laiminga santuoka.

Garlaivis – abejotina kelionė ar įmonė.

Gatvėj eiti – daug laimės.

Ganykla graži – geras pelnas.

Garas – rūpesčiai ir kentėjimas.

Gegutė kukuojanti – džiaugsmas.

Gelda – pavykęs taupumas.

Geležis įkaitinta – abipusė meilė.

Gelumbė, plona – gyvenimo prabanga.

Generolas – būsi aplankytas garbingo žmogaus.

Genys – linksma draugija.

Gerti iš dailaus indo – laimė visuose reikaluose.

Gervės – neištikimi draugai.

Gesinti gaisrą – laimė.

Gėdą jausti – pasisekimas prekyboj.

Gėlės – greit savo laimę gadinti.

Gėralas – gerti – nedraugiškumas.

Giltinę regėti – liga arba palikimas.

Gilumą – saugokis nelaimės.

Giminaičius regėti – nemalonumai.

Ginklas – laukia susirėmimas su kuo nors.

Gintaras – gauti dovaną.

Gipsas – tikra draugystė ir meilė.

Gira – liga.

Girtuoklis – nelinksmas gyvenimas.

Gitarą sapnuoti – pasisekimas.

Gydytojas – susirgimas.

Gyslos – didelis nemalonumas.

Gyvatė – bėda.

Gyvsidabris – nepastovus gyvenimas.

Gyvuliai, glostyti – abejotinas pelnas.

Gluosnis – liūdnos dienos.

Grandinės geležinės – vieniša senatvė, auksinės – arti vestuvės.

Grėbti šieną – didelis džiaugsmas.

Griausmas – nuostabios žinios.

Grietinė – palikimas.

Grindinys geras – vienodas gyvenimas.

Griovius kasti – sunkus ir nepelningas darbas.

Griuvėsiai – liūdesys.

Grybai – už savo darbą gausi atpildą.

Grūdai, paukščių lesami – nuostoliai.

Griuvėsiai – nelaimingi atsitikimai.

Gulbės – laiminga santuoka.

Gulėti palapinėj – gera ateitis – gera ateitis, bažnyčioj – būsi apšmeižtas.

Gūžta dyka – ilgai nebūsi tėvynėj.

I

 

Iešmas – prisipažinimas.

Ietis – ginčas.

Indai tušti – vargas, pilni – perteklius.

Inkaras – nemaloni kelionė.

Inkstai – pjaustyti priešų pinklės.

Irklai – kelionė.

Iškaba – geri reikalai.

Iškilmė – dirbsi nenaudingą darbą.

Išmaldą duoti – sulauksi malonių dienų.

Išpažinties eiti – širdies nerimas.

Išsigąsti – nesveikata.

Įkandimas šuns – nuostolis.

Įsimylėti – smulkūs nusivylimai.

Yla įsidurti – už darbą gausi atlyginimą.

 

J

 

Jaunikaitis – blogi sumanymai, susižiedavęs – didelis džiaugsmas.

Jautieną valgyti – įmonės klotis.

Jautis – pavojus.

Javai – sėkmė, palaima.

Jazminas – netikri draugai.

Joti – būsi pagerbtas.

Jungas – laukia sunkus darbas.

Juodukas (negras) – rūpesčiai ir nemalonumai

Juodvarnis – nuostolis, nelaimė.

Juoktis – nemalonumas, nesmagumas.

Juosta – būsi kuo patenkintas, marga – išteklius.

Jūra rami – ramus gyvenimas, įkristi – nuostoliai, plaukti – vargas.

 

K

 

Kablys – sulauksi gerų dienų.

Kailiniai – įgyti turto, pirkti – liga.

Kailis – būsi išduotas.

Kaimas – nelinksma ateitis.

Kaimynai – nelaimė.

Kainininką skaityti – nemalonios žinios.

Kaklas ilgas, liesas – nesveikata, gražus – greit susižadėti, plauti – sveikata.

Kalakutą nupirkti – netikėtas vargas, girdėti – nusikratymas nuo bėdų, daug kalakutų – turtingumas.

Kalavijas – esi drąsus, aštrus – tavo sumanymai pavyks, atšipęs – veltui darbuotis, sulūžęs – būsi nugalėtas.

Kalba – būsi draugijoj

Kalėdų šventę švęsti – didelė laimė ir geri gyvenimo pasiekimai.

Kalendorius – nelengvas gyvenimas.

Kalėjimas – patekti į keblumą, kalėti jame – pavojaus išvengti.

Kalnai – neištikimumas, su pilim – turtas, kopti – sunkus žygis, vaikščioti po juos – sunkumai ir kliūtys.

Kaltas – pasisekimas.

Kalvė – namų laimė.

Kamanos – didelės iškilmės, pirkti – geras ir naudingas uždarbis, parduoti – nuostoliai.

Kambarys apšviestas – didelės iškilmės, daug kambarių – turtas.

Kaminas – dėl apsileidimo turėsi didelę gėdą.

Kamuolys – turėsi daug darbo, bet mažai pelno.

Kanapės – sunkus ir nemalonus gyvenimas.

Kanarėlė – linksma žinia.

Kanklės – naudingas pasilinksminimas.

Kapas – liūdnas nuotykis, bloga žinia, kasti jį – laiminga santuoka.

Kapinės – iš artimųjų kas nors mirs.

Karalienė – laimė.

Karalius – pasisekimas ir garbė.

Karas – triūsas, sunkumai.

Kardas – didelė pergalė.

Kardinolas – netrukus vesti(vyrui) arba ištekėti(panelei).

Karieta – turtų padidėjimas, garbė.

Kariuomenė – nusiminimas ir sunki vargai.

Karklyne gulėti – gera ir laiminga kelionė, žydint – laiminga ateitis, žaliuojant – labdaros reikalai.

Karolius turėti – moterims išdidumas, o vyrams garbė.

Karpas regėti – turėti piktų priešų, turėti – turtas.

Karstas – nesutikimai, gulėti jame – ilgas gyvenimas.

Karštis – rūpesčiai.

Kartis – sveikata ir sėkmė.

Karutis – sunkus darbas, bet geras uždarbis.

Karvės riebios – geras derlius, liesos – skurdas, melžiamas matyti – gerovė.

Kartuvės – saugokis savo draugų.

Karūna – džiaugsmas ir geri pasiekimai.

Karveliai – gera ir naudinga kelionė.

Kasa (piniginė) – esi tarp piktų žmonių.

Kasa (plaukų) – juokiasi iš tavęs, pinti – nerimtai žiūri į rimtą dalyką.

Kaspinas žalias – viltis, raudonas – pramoga, geltonas – rūpestis, mėlynas – ištikima meilė, juodas – gedulas, įvairiaspalvis – žymaus žmogaus mirtis.

Kasti – geras uždarbis, kasti griovius – sveikatos praradimas.

Kastuvas – gauti netikėto darbo, kasti juo – sulaukti draugų paramos.

Katę glamonėti – vyrams – moterų apgaulė, o moterims – prie vyrų prisirišimą, daug kačių – bloga naujiena, juoda – saugokis netikėto vargo, matyti miegant – tavo norai išsipildys.

Katilas – būsi gerai priimtas.

Katinas – būsi apgautas.

Kaukė – būsi apgautas veidmainių, būti su ja – vaidinsi arba šoksi teatre.

Kaulai – turėsi daug darbo, graužti juos – stigsi valgio, rinkti – pralobti per taupumą, trupinti – draugų ir mylimųjų netekimas.

Kauleliai (lošiamieji) – nesusipratimas tarp draugų, mėtyti – nusiminimas.

Kavą gerti – būsi svečiuose, virti – naminės ištaigos, malti – rūpestis.

Keleivis – greit išgirsi negerą naujieną.

Keliai, gražūs – gerai klotis.

Kelias lygus – gyvenimas be rūpesčių, nelygus, blogas – kliūtys, vingiuotas – pasisekimas dar toli, siauras – tikslą gali pasiekti tik vienu būdu.

Keliauti – per savo kaltę įkliūsi į bėdą.

Kelionė – keliauti pėsčiam – svarbaus reikalo atidėjimas, važiuojant – pastovi laimė, oru – trumpas džiaugsmas.

Kelmas – tvirtas biznis.

Kelnės, mūvėti juodomis – skausmas, baltomis – pamatysi savo klaidą, sudriskusiomis – pažeminimas, apsimauti – namuose vyrausi, nusimauti – liga, lopyti – piniginiai rūpesčiai.

Kempinė smilkstanti – pavojus.

Kepėjas – saugokis apgaviko.

Kepykla – nusikratyti rūpesčiais.

Kepinys – vilčių išsipildymas, valgyti – gera ateitis.

Kepti duoną – savo likimą turi rankoj.

Keptuvė – greit atsiras visokių bėdų.

Kepurė – įvykdysi savo norą.

Keršyti – vilties išsipildymas.

Ketvertu važiuoti – įgyti garbės ir valdžios.

Kevalas kiaušinio – gedėjimas.

Kėdės – pasirūpink savo sveikata.

Kiaulė, skersti ją – pelnas, penėti ją – rūpinies ateitim, su paršiukais – daug uždirbsi.

Kiaušiniai – pirkti – gyvenimo pagerėjimas, valgyti – susižadėjimas.

Kiaušinienę valgyti – pasitenkinimas.

Kibiras, pilnas – geri reikalai, tuščias – loterijos laimėjimas, eiti su juo vandens – atpildas už darbštumą.

Kirmėlė – pažinti draugo netikrumą.

Kirvis – vargai.

Kiškiai – gaudyk savo laimę, šaudyti – nedidelis nuotykis kelionėj, valgyti – nesantaika su draugais.

Klarnetas – nuobodi draugija.

Klegesys – nemaloni kliūtis.

Klėtis – geras derlius, geras gyvenimas.

Klūpoti – susirūpinimą ir pažeminimą.

Knygas skaityti – nuobodulys, pirkti – turėsi dyko laiko, degančios – draugų neteksi.

Koja, netekti jos – neteksi gero draugo, sulaužyti – būsi pažemintas, sutinusi – nuostolis, sužeista – nelaimė, kreivos kojos – panieka, plauti kojas – dalykų paaiškėjimas.

Kojinės – kelionė.

Koncertas – ligoniams gera sveikata, o sveikiems – linksmas ir laimingas pokylis, pačiam koncertuoti – didelė garbė ir geras pasisekimas.

Kontora – tuoj turėsi netikėtų išlaidų.

Kopėčios, kopti jomis aukštyn – išdidumo patenkinimas, kopti žemyn – nedėkingumą patirti, pastatytos prie lango – saugokis vagių, nešti jas – padėsi kam nors.

Koplyčia – mirtis.

Kopūstus valgyti – geras pasisekimas darbuose.

Kortos(lošiamosios) – rūpestis, lošti jomis – biznis nesiseks.

Krantas – ramus gyvenimas, vaikštinėti juo – ilgėtis tolybės.

Kratyti ką – turėsi nugalėti ne vieną kliūtį.

Kraujas, raudonas – linksmybė, matyti ką kruviną – liga šeimoj.

Kraustymasis – nepastovus gyvenimas.

Kregždės, gūžtoje – turėsi džiaugsmo, įskrendančios į kambarį – naujiena,  kregždžių čiulbėjimas – linksma žinia.

Krautuvė (prekybos įmonė) – sunki ir nemaloni konkurencija.

Kreida – skolos.

Kremas – vagystė.

Krepšys – turi slėpinių, pamesti jį – pakliūti į skolininkų rankas.

Krėslas – painus reikalas.

Kriaušės valgyti – nesėkmė, regėti medyje – laimingai susituoksi, krėsti – sėkmė.

Krienus rauti – teks ginti tautos reikalus, valgyti – netikėta kančia ir vargas.

Krikštas – netrukus būsi pokylyj.

Kristus – didelis džiaugsmas.

Krioklys – sunki patirtis tave pamokys.

Kryžius, pakelėj – nelinksma žinia, aptaisytas gėlėmis – džiaugsmas, sulaužytas – giminiečio mirtis.

Kryžkelė – neturi tvirto nusistatymo.

Krosnis, be ugnies – pristigsi reikalingiausių daiktų, griūvanti – nuostoliai.

Kruša – tavo sumanymai nueis niekais.

Krūmai – džiaugsmas arba pasisekimas.

Krūtinė – gera sveikata.

Kulkos – rūpesčiai.

Kulti – sunkus, bet pelningas darbas.

Kultuvė – švarumas ir darbštumas.

Kumeliukas – geras pasisekimas gyvenime.

Kumpis – nemaloni naujiena.

Kurčiam būti – niekas negalės tavęs perkalbėti.

Kumščiai – teks susipešti.

Kunigaikštis – saugokis išnaudotojų.

Kuoka – nugalėsi pavydžius priešus.

Kuosa – pagarbos netekimas.

Kupra, kuprotam būti – didelė pergalė, kuprotą regėti – pelnas.

Kurmis – nemandagiai pasielgs su tavim.

Kurpės – patirti ką miela.

Kurpius – kenki sau neapsigalvodamas.

Kurčias – smarkiai padirbėjęs laimėsi.

Kūčios – didelis džiaugsmas.

Kūjis – pavojus.

Kūnas – laminga santuoka.

Kvepalai – būsi apviltas.

Kviečiai – geras uždarbis.

 

L

 

Laidynė – geros žinios.

Laidotuvės, gausingos – turtas, negausingos – neturtas.

Laidžius (graborius) – laukia tavęs mirštant.

Laikraštis, skaityti jį – būti apgautam, gauti jį – didelė naujiena.

Laikrodininkas – gausi nemalonų įsakymą.

Laikrodis, mušąs – neeikvok veltui laiko, auksinis – būsi apvogtas, sudaužyti jį – būsi paniekintas, bokšte – būsi klausiamas patarimo.

Laiptai – lipti aukštyn – darbas, žemyn – palengva nusmukti, nukristi nuo jų – nuostoliai,  regėti juos – gera karjera.

Laistytuvas – nemalonumai.

Laiškas – pinigai.

Laivas – laimė.

Laižyti ką nors – reiškia laimingą ateitį.

Lakdynė (aitvaras) – dėl pramogos užmirši reikalą.

Lakinė – turėsi nuolatinę tarnybą.

Lakštingala girdėti – laimė santuokoj, pagauti ją – džiaugsmas.

Langas, uždarytas – drąsa pasieksi tikslą, išlipti pro atdarą langą – netikęs sumanymas,  žiūrėti pro jį – naujienos.

Langinės – neturtingiems –  kerštingumą, o turtingiems – nesirūpinimas apmokėti darbininkams uždarbį.

Lapai, žali – malonumai, krintą – reikalai genda, nuvytę – nemalonūs jausmai.

Lapė – gudri moteris tave apgaus.

Lašiniai – eini pavojingu keliu.

Laukas – didelis džiaugsmas.

Laukiniai žmonės – rūpestis ir pavojus.

Lauro lapai – vyrams – sumanymas, moterims – būti motinomis, o merginoms – greitas ištekėjimas.

Laužas – esi nemėgstamas už smarkumą.

Lavonas – netikėtas vargas ir kančia.

Lavoninė – įsimylėjusiems arti išsiskyrimas.

Lazda – pašalinamos kliūtys.

Lazdynas – arti vestuvės, su riešutais – tuoj bus galas rūpesčiams.

Lažybos – netikėtas pasisekimas, pralaimėti – apsirikimas pinigų reikaluose.

Ledas – nelaimė.

Lelijos – meilė.

Lempa – ateina geri laikai, degti – laimė.

Lenktis kam – nuostolis, pažeminimas.

Lenktynės – nugalėti kliūtis.

Lentas pjauti – vestuvės arba krikštynos.

Lėkštės – pakvietimas į svečius, sudaužyti jas – liūdesys.

Lėlė – pinigų leidimas.

Liepa, žydinti – didelė laimė, lipti į ją – tavo troškimai išsipildys.

Liepsna – pinigai.

Liesėti – rūpesčiai.

Lietus, mažas – iškyla, smulkus – nepasisekimas, lietus su saule – maloni atmaina,  sulytam būti – liga.

Liežuvis, sutinęs – giminaičio liga, labai ilgas – pokalbiai, rodyti kam – atremti piktą pasikėsinimą.

Ligoninė – liūdna žinia.

Ligonis – prašymas bus patenkintas.

Linai, minti juos – palikimas, verpti – pasisekimas, deginti arba regėti degančius – nuostoliai.

Lipti kur nors – visuose dalykuose gerą pasisekimą.

Liūtas – pavojus.

Liūtys – dideli nemalonumai.

Lizdas – netrukus šeimyninį gyvenimą sukursi.

Lydys – būsi apgautas.

Lyguma – ramios dienos.

Lojimas – paklausyk draugų įspėjimų.

Lokys – laimėjimas, baltas – esi mylimas.

Lopšys – nevedusiems – vestuvės, vedusiems – krikštynos.

Lošti kortomis – apgaulingas sumanymas.

Lova, tuščia – artimo žmogaus mirtis, gulėti joj – liga.

Lovatiesė – arti santuoka.

Lovys, pilnas – pelnas, dykas – neatgausi pinigų.

Lubos – turi pavyduolių.

Lukštenti ką – tolimo giminaičio mirtis.

Lupti ką – priešą nugalėti.

Luošas – sveikata.

Lūpos – saugok savo turtus, kad kiti neeikvotų.

 

M

 

Mainyti ką nors su kitu – netrukus patirsi daug nemalonumų.

Maišas grūdų – daug turi pavyduolių, vaisių – nuostoliai, kiauras – didelį nuostolį.

Makaronai – patirti apie mylimo žmogaus ligą ar sielvartą.

Malkinė – gaisro pavojus.

Malksnos krintančios – paveldėjimas, pelnas.

Malūnas – pralobimas, kartais liežuviai.

Malūnininkas – nemalonumai dėl neatsargių žodžių.

Marti – susipažinimas su nauju asmeniu.

Mašina – sutvarkytas gyvenimas.

Maudytis upėj – patvara, sudrumstame vandenyje – gaisro pavojus, šiltame – patogumai.

Maurai – sunki ir neišgydoma liga.

Mazgą sumegzti – dideli vargai.

Mazgoti ką nors – geras ir malonus gyvenimas.

Medis, žydįs – daug laimės, liepsnojąs – nuostoliai, nudžiūvęs – nesisekimas, su vaisiais – įgysi gerą draugą, nukirstas – prarastos viltys.

Medliepis – laimingas likimas.

Medus – turtingiems – sveikata, beturčiams – turtingųjų parama.

Medžiotojas – saugokis tų žmonių, kurie nori tau pakenkti.

Medžioti smulkius gyvulius – nesėkmė, stambius – gerovė.

Megzti ką nors – tavo naudingas sumanymas padės tau praturtėti.

Meilikauti – būk atsargus ir gudrus.

Meluoti – laimėti loterijoj.

Meldai – netvirta laimė.

Melžti – susipažinti su turtingu asmeniu.

Mėnulis, raudonas – karas, skaistus – laimė, miglotas – meilės ginčas, krintąs nuo dangaus – laimingas įvykis.

Mergaitė, graži – didelės išlaidos, bučiuoti ją – džiaugsmingas netikėtumas, verkianti – būsi apsaugotas, šokanti – meilės laimė.

Mesti ką – sumanymų išsipildymas.

Meškerė – apgaudinėjimas.

Mėlynė – saugokis muštynių.

Mėsa  – didelis vargas ir nemalonios bylos.

Mėsininkas – saugokis, kad nepakliūtum į mėsininko rankas, nes gali būti sunkiai sužalotas.

Mėšlas – geras reikalas.

Miegantieji – laimė.

Mielės – tavo triūsas bus vaisingas.

Miestas – daug gyvendamas patirsi.

Miežiai – didelis pasisekimas ūkininkavime.

Migdolai – netikėtas turtų įsigijimas.

Migla – ateinanti laimė.

Miltai – šeimos padaugėjimas.

Milžinas – palikimas.

Minia – laimėjimas, pergalė.

Mirti – ilgas gyvenimas.

Miškas, degąs – gedulas, tamsus – pasisekimas, gražus – laimingas susitikimas.

Mįslė – svarbus paaiškėjimas.

Mokykla – bus nemalonumų, pilna vaikų – daug rūpesčių.

Mokymas – pakvietimas.

Mokytojas – pasirūpink atlikti savo darbus.

Mokslininkas – didelis nepasisekimas užsiėmimuose.

Moteris, sena – barniai, jauna – pridarysi kvailybių.

Motina, mirusi – ilgas tavo gyvenimas, mirštanti – gedulas, rūpesčiai.

Muilas – painių reikalų susitvarkymas.

Musės – per savo kaltę įpulti į vargą.

Musmirės – didelis nuovargis.

Mušimas – gerovė.

Muštynės – nusivilti meile.

Muzika – geros naujienos.

Mūras – kliūčių įveikimas.

Mūrininkas – saugokis tinginiavimo.

Mūšis – turėti priešų.

 

N

 

Naktis, tamsi – šeimos nesutarimai, giedra – ilgas gyvenimas, audringa – nuostoliai, naktį keliauti – netekti tėvynės.

Namas, taisomas – painių santykių paaiškėjimas, pirkti – gerovė, statyti jį – meilės laimė, paliktas – pelnas.

Narvelis, tuščias – išsivadavimas iš rūpesčių, su paukščiais – rasi draugą ir patikimų žmonių.

Nasrai – pavojus.

Našlaitė – pasirūpink visuomenės reikalais.

Našlė – aprūpintas gyvenimas.

Našta – sunkūs reikalai.

Natos – vilčių išsipildymas.

Naujagimis – namų laimė.

Nebylys – per daug pasitiki.

Netvarka – blogai elgsis su tavim.

Nėščia moteris – saugokis nesusipratimų.

Nosinė – nusiminimas, ginčas.

Nudažyti ką nors – didelį džiaugsmą.

Nudurti ką – nemalonus patyrimas.

Nugara – nemalonus gyvenimas.

Nukauti ką – ginčai su įtakingais žmonėmis.

Nulis – klotis.

Numeriai – visokie blogumai.

Numirėlis, iškasti – didelis pavojus, atgyti – ginčas dėl palikimo.

Nuodai, vartoti – atsilygins tau nedėkingumu, duoti kam – įpulsi į vargą.

Nuogam būti – skurdas.

Nusilenkti kam – tarnauti kam nors.

Nusižudyt – nusipelnyta nelaimė.

Nuskęsti vandenyje – netikėta nelaimė.

Nustebti – veltui nueis tavo darbas.

Nusvilti – laimė.

Nušauti ką – persekioja tave priešas, nušautam būti – esi įsimylėjęs.

 

O

 

Obelis – sumanymas pavyks, žydinti – gera žinia.

Obuoliai, raškyti – džiaugsmas, valgyti – meilės malonumai, pjaustyti – išsiskyrimas su draugu.

Oda, skaisti – būsi mylimas, susiraukšlėjusi – gerai gyvensi.

Olą matyti – saugokis kokios nelaimės.

Operaciją darant matyti – neteksi mylimo žmogaus, pačiam operuotis – greit neteksi sveikatos ir turto.

Ožka, melžti ją – liga šeimoje, pjauti – pakliūsi į keblumus.

 

P

 

Pabaisa su daug galvų – saugokis gyvulių, kad jie tavęs nesužeistų.

Pabučiuotam būti – išsiskyrimas su mylimu asmeniu, pabučiuoti – abipusė meilė.

Pačią (žmoną) didelę ir storą turėti – tavo gyvenimas pagerės.

Padargai ūkio – arti santuoka.

Padavėja – linksma ateitis.

Pardavėju būti – neteksi nepriklausomumo.

Pagimdyti kūdikį – panoms – nemalonė iš vyrų, o ištekėjusiai – džiaugsmas. Ligoniui gimti iš naujo – didelė sveikata.

Pakarti ką – nelaimė, pasikarti – garbė.

Paklysti – teks pergyventi vargų ir nemalonumų.

Paklodė – susirgimas.

Pakopos – iškilimas.

Pakrantė, regėti ją – įvyks, ko ilgies, vaikščioti ja – rūpinasi tavimi.

Pakulas verpti – sunkus nenaudingas darbas, pakulas suverptas parduoti – tuoj gausi pelningą darbą.

Palaidotam būti – netikėtas kalėjimas. Pabėgti iš kalėjimo – išsisuksi iš bėdos.

Palaiminimas – tikra bičiulystė.

Palapinė – nepastovus gyvenimas.

Palmė – būsi vertinamas draugijoje.

Pamaldose būti – gauti gerą vietą.

Pamatą mūryti – tavo sugalvoti dalykai duos daug naudos. Griūvantis pamatas – nelaimė.

Pomidorai – slapta meilė.

Pamišėlių namai – dideli nemalonumai.

Pamokslą klausyti – liūdesys.

Paną seną matyti – nemalonumas ir liūdesys. Gražiai pasipuošusią paną matyti – vyrams nemalonūs nuotykiai, moterims – laiminga ateitis.

Papartis – nekuklumas, nusikaltimas.

Papuošalais būti pasipuošusiam – laimė.

Papūga – sukčiai tave apsuks.

Parausti – turėsi gėdos.

Parduotuvė su pirkėjais – pelnas., uždaryta – blogi reikalai.

Parkas, vaikščioti po jį – nepriteklius.

Parklupti ant kelių – didelis pažeminimas.

Paršiukas – nuostabi laimė, penėti – saugokis apgavikų, keptas – skausmas.

Pasagą rasti – laimė, regėti – kelionė.

Pasas – nemalonumas kelionėj arba gatvėj.

Pasiusti – laimė tais metais, regėti pasiutusius – klaidingos žinios.

Pasivaikščiojimas – gera klotis.

Pasveikinti ką – neištikimybė.

Pačiūžos – gauti daug pinigų.

Pašokėti aukštyn – neteksi tarnybos.

Paštą regėti – sutvarkyti savo reikalus.

Patalas minkštas ir gražus – geras pasisekimas meilėj, nešvarus – ligos, merginos patale gulėti ištikima meilė.

Patiesalas – būsi pakviestas į svečius.

Patrankos šūvis – įgysi valdžios.

Paukščiai, tupį – gedulas, skraidą – žinios, gaudyti – pergalė, laikyti narvelyje – būsi gudresnis už kitus, pjauti – nuostolis, lesinti – susikviesti linksmą kompaniją.

Pavardė, girdėti savą – gera žinia. Regėti parašytą – įkliūsi į bėdą.

Pavargėlis – didelė ir netikėta laimė. Duoti ką pavargėliui – didelį džiaugsmą.

Pavasaris – puiki ateitis.

Paveikslas (šventasis) – džiaugsmas, nukabinti – nedėkingumas, sunaikinti – nelaimė, regėti veidrodyje – liga.

Peiliukas – nepriteklius.

Pečiais traukti – sunkus ir nemalonus darbas, pečiai kruvini – didelis vargas, nukirsti pečiai – tuoj neteksi dviejų giminaičių.

Pelkė – tamsi ateitis, braidžioti po ją – pavojai.

Pelenai, barstyti – gedulas, semti – lauk palikimo, vaikščioti po juos – tavo godumas nebus patenkintas.

Pelė, balta – gera santuoka, gaudyti peles – tavo sumanymai geri, pelė cypianti – tave nori apvogti.

Pelėda – artimo žmogaus liga, ant stogo – namams nelaimė.

Pelėsiai – neturi, kas tau gero linki.

Pempė – netikėta ir liūdna naujiena iš tolimų kraštų.

Pentinus nešioti – didelis džiaugsmas.

Perekšlė višta – didelis nepasitenkinimas gyvenimu,

Pergalė – laimingas gyvenimas.

Perkūnas – greitas oro pasikeitimas, pritrenktam būti – nelaimė.

Perėja (kalnuose) – kelias į turtą.

Perlai – širdies skausmas.

Persikas, valgyti – meilė.

Petnešos – pagalba ir globa.

Pėdai – sulauksi gerų laikų.

Piemenė – malonus susitikimas.

Piemuo – laimingas gyvenimas.

Pienas, pirkti – džiaugsmas.

Piešiniai – patirsi daug malonumų.

Piešti – pagarba.

Pieva eiti – gera ateitis, žalia – laiminga santuoka.

Piktadarys – meilės nemalonumai.

Piktžoles rauti – nesusipratimai šeimoje.

Pilis – norai išsipildys.

Pilnatis -meilės laimė.

Pilvas, didelis – pelnas, įdubęs – nerimas.

Pinigai – gauti jų – didelės išlaidos, rasti – laimingas lošimas, skolinti – rūpesčiai.

Pintinė su gėlėmis – meilės laimė.

Pipirus valgyti – priešingumas.

Pirštas, sužeisti – būsi gerbiamas ir mylimas.

Pjūklas – išsipildys troškimai.

Pyktis – baigti keblų sandėrį.

Pypkę rūkyti – apgalvotas veikimas bus tau naudingas.

Pyragaitį kepti – svečiai, valgyti – ginčai ir nemalonumai.

Plaukus šukuoti – geras uždarbis, nukirpti – mirtis šeimoj, slenką – turto netekimas.

Plaukti tyrame vandenyje – gyvenimas be rūpesčių.

Pleiskanos galvoje – dideli rūpesčiai.

Pleištas – nesantaika.

Pleistras – žala, lipdyti ant žaizdos – skubėsi ką gelbėti.

Plėšikai – nemalonumai per savo kaltę.

Plikė – ankstyva senatvė.

Plikšala – venk slidžių įmonių.

Plyta – regėti krintant – rūpesčiai.

Plunksnos, juodos – nelaimė, baltos – apsivalysi nuo įtarimų.

Pluta duonos – tinginystė ir apsileidimas.

Plūgu arti – pasisekimas.

Pokylis – malonumas ir džiaugsmas.

Ponia – santuoka.

Popierius – rūpesčiai.

Popiežius – ligoniui – palengvėjimas, sveikam – naujos viltys.

Portfelis – neaiškaus dalyko paaiškėjimas.

Povas – bernaičiui – graži sužadėtinė, susituokusiems – sekimasis.

Pragaras – laikinas reikalų pablogėjimas.

Prakaitas – liga.

Prakeiktam būti – išvengsi didesnio pavojaus.

Praraja, įkristi – daug kliūčių.

Prašyti ko nors iš kito – rūpesčiai ir vargingas gyvenimas.

Praustis švariame vandenyje – nenusakomi džiaugsmai.

Prekymetis – didelis džiaugsmas.

Prieglauda – rūpesčiai.

Priekalas – pralaimėjimas.

Priekaištas – gausi dovaną.

Priesaika – turėsi bylų.

Prigerti – nevykusi santuoka.

Prijuostė, daili – dovana, pamesti – apsiriksi, lopyti – būk taupus.

Psalmes giedoti – atsivertimas į tikėjimą.

Pudra – išdidumas.

Pudruoti save – nori paslėpti nusikaltimą.

Pulkas kariuomenės – pasisekimas tarp draugų.

Pulti iš aukšto – saugokis nelaimės.

Puodas – turto padidėjimas.

Puodelis – tave aplankys moteris.

Puodžius – pavojaus išvengimas.

Puokštė – meilės laimė.

Pupos, raškyti – kliūtys bus pašalintos.

Purvas – šmeižtas.

Pušis – turi ištikimų draugų.

Pušynas – laimingas gyvenimas.

Pūkai žąsų – didelių turtų įsigijimas.

Pūliai – liga.

 

 

R

 

Radinys – gyvenimo pasisekimas.

Ragai – nusivilti meile ir santuoka.

Ragaišį valgyti – nepaprastas gyvenimas.

Ragana – nori tave apgauti.

Raides rašyti – nelaimė.

Raistas – apkalbėjimas, įklimpti – negerovė.

Raitelis – panelei – jaunikis, turtingam – pelnas.

Raktai, rasti juos – išvengsi rūpesčių.

Ramunės – liga.

Ranka, kairė – išdavimas, dešinė – ištikimas draugas.

Rankraštis, skaityti svetimą – sužinosi naujieną.

Rankšluostis – per atsargumą išvengsi rūpesčių.

Rasa – geras gyvenimas.

Rašalas – gausi žinią.

Raštinė – nemalonūs dalykai.

Ratai – neatidėliotini reikalai.

Ratelis, matyti arba verpti – moterims nepasisekimas.

Raupai – pinigai.

Razinos – ginčai.

Rožančiai – geras ir laimingas gyvenimas.

Receptas – netikros žinios.

Replės – reikės pagalbos.

Restoranas – brangi pramoga.

Revolveris – nugalėsi savo priešus.

Rėkti ir neišrėkti – didelė nelaimė.

Ridikėlius valgyti – būsi patenkintas.

Riešutus krimsti – laikina nesantaika su vyru ar sužadėtiniu, valgyti – dovana.

Riksmas – šmeižtas.

Rinkti javų varpas – sunkus gyvenimas.

Rykšte plakti ką nors – esi linkęs valdyti.

Ryšulys – tolimas svečias.

Ryžiai – sveikata.

Rogutės – nepatenkinanti pramoga.

Rojus – būsi apsaugotas nuo pavojų.

Romaną skaityti – laiminga meilė, rašyti – rūpesčiai.

Ropė – sutvirtėti.

Rožės – meilės malonybės.

Rugiai – sulauksi paguodos iš vaikų.

Rupūžė – tavo meilė bus apvilta.

Rūgštynės, valgyti – išsiskirsi su mergaite.

Rūmai, regėti – esi nepatenkintas, gyventi – yra kas tau malonus.

Rūsys, lipti į jį – laimė.

Rūtų vainikas – greit bus vestuvės, nugeltęs merginoms – galimas kūdikis, o vyrams – geras pasisekimas.

 

S

 

Saga – bloga draugija.

Sakalas – būsi apgautas.

Sala, žalia – arti tavo laimė.

Saldainiai – pakvietimas į iškilmes.

Saldumynai – meilikauja tau.

Salė, didelė – mieli santykiai.

Salotos – gera ateitis.

Samanos – dideli pinigai.

Saulė, tekanti – geros naujienos, apniukusi – nesėkmė.

Sausainis – geros pajamos.

Senis – liga.

Senolis – laimėjimas, pergalė.

Septyni – laimė.

Serbentai – laimingas meilinimasis.

Servetėlė – pats kenki savo laimei.

Sesuo – geri santykiai su artimaisiais.

Sėmenys – turėsi daug vargo.

Sėti – turtas.

Sidabras, dideli pinigai – laimė, maži – viltis neišsipildys.

Siena – nenugalėta kliūtis.

Sietas – gyveni išlaidžiai.

Silkė suvyniota – saugokis girtavimo.

Sinagoga – ramus darbas.

Sirupas – mesk troškimus.

Siuvėjas, siuvantis – pralobimas.

Siūlai – turėk daugiau kantrumo.

Skaičiuoti – nusiminimas netekus pinigų.

Skaityti raštą – sėkmė.

Skaitmenis rašyti – geri reikalai.

Skalbėja, skalbianti – neturėsi gero vardo.

Skalbiniai, džiaustomi – įdomios naujienos, švarūs – išteklius, purvini – vaidai.

Skalbti – nelaimė, nuostoliai.

Skambėjimas – naujiena.

Skarda – veltui ko laukti.

Skauduliai, ant kojų – reikalas neišdegs.

Skeptras, vienas – nelaimė, daugelis – skurdas.

Skerdykla – pavojinga įmonė.

Skerdikas – susižeisi.

Skersti – greit ko nors iš artimųjų neteksi.

Skęsti ir nepaskęsti – vargas ir sunkumai.

Skėtis, šilkinis – įgysi reikšmės.

Skiedros – sutrukdyti nusikaltimui.

Skiepyti medį – vedusiems – geras vaikų išauklėjimas, nevedusiems – rūpinimąsis kitų reikalais.

Skylė apdare – skolos.

Sklendė – atliksi netikrą reikalą.

Skolinti – tavo troškimai neišsipildys.

Skraidyti toli – malonūs jausmai.

Skrybėlė, graži – pagarba, padėka, palaikė – nepriteklius.

Skrynia, pilna – įtikės tau slėpinį, tuščia – tuščia gaišatis.

Skruostai, riebūs raudoni – gera ateitis, nudažyti – gėda.

Skruzdes mindžioti – patirti savo laimę, jų apipultam būti – liga.

Skundas – patirti džiaugsmo.

Skųstis – netekti turto.

Slenkstis, peržengti – netrukus turėsi savo namus.

Slėnis – troškimų išsipildymas.

Slėptis – blogi sumanymai.

Sliekas – nauja pažintis.

Slyva – nelaimingas gyvenimas, valgyti – nuliūdimas.

Smėlis – nemalonus apsilankymas, sklaistyti – netikri santykiai.

Smegenys gyvulio – saugokis visų nelaimių

Smėlėtas laukas – tuščias ir nepelningas darbas.

Smilkalas – saugokis, kad nepatirtum gėdos.

Smuiku griežti – nuliūdimas.

Smūgį gauti – nuostolis.

Smuklė – kukli laimė.

Smuklininkas – būsi pakviestas į pokylį.

Snapas – laimingas lošimas.

Sniegas – sąlygų atsimainymas, braidyti – įpulti į vargą, snigti – kliūtys, tirpstąs – gera ateitis, sniego krūvos – laimė.

Sodas – gyvenimas be didelių vargų.

Soste sėdėti – pagarba ir turtas.

Sparnus turėti – pasisekimas gyvenime.

Spaustuvė – rūpesčiai.

Spąstai – išvengsi pavojaus.

Spinduliai – malonus susižinojimas.

Spyna – santykiai su šykštuoliais.

Sprendimas, girdėti jį – nuostoliai.

Srautas – didelius darbus nuveiksi.

Sriubą srėbti – netrukus grįš laimė.

Srovė – ginčai su aplinkiniais.

Stalą dengti – pralobsi.

Stalius – arti santuoka.

Statinė, dyka – nemalonumai, pilna – turtas.

Statula – maloni ateitis.

Stebuklas – apsigavimas.

Stiebas laivo – tavo gyvenimo kelias šviesus.

Stiklinę sudaužyti – rūpesčiai.

Stirna – pasisekimas.

Stygos skambančios – rūpestis.

Stogas – apsauga.

Stotis – netikėtas aplankymas.

Strazdas – laiminga ateitis.

Strėlė – nuotykis, būti pašautam – nusivylimas.

Stulpas – įtakingų žmonių palankumas, išvirtęs – draugo netekimas.

Subyrėjimas – netikėtas gimdymas.

Sudaužyti ką – nemalonumai.

Sugriūti – pasitikėk tik savimi.

Sulysimas – nuostoliai.

Sunka – įvykdysi savo sumanymus.

Sūnus – negalavimas.

Suodžiai – sulauksi laimės.

Supuvę daiktai – nepriteklius.

Susituokti su našliu arba našle – didelis palikimas.

Susižeisti – netikėtas priešo nugalėjimas.

Sužadėtiniai – sielos rimtis.

Sūpuoklės – savo sumanymą pakeisti.

Sūris – sulauksi norimo pakvietimo.

Svainis arba svainė – svarbūs šeimos klausimai.

Svarstyklės – saugokis nemalonių dalykų.

Svečias – graso tau priešai.

Sviedinys – palikimas, kurio gali negauti.

Sviestą mušti – dovana.

Svirplys – nemalonumai.

Svogūnas – naminiai vaidai, lupti – ašaros.

 

Š

 

Šaka, žalia – laimė, sausa – nelaimė.

Šakės – nemalonios pareigos.

Šaknis rauti – menkas pelnas.

Šakutės, valgyti jomis – pavojus.

Šalmas – turėsi galingą gynėją.

Šaltinis – ligoniams laimė ir išgijimas.

Šaltkalvis – patirsi slėpinį.

Šarka – būsi apvogtas.

Šašai ant galvos – turtas.

Šaudymas – turėsi gražų tikslą, girdėti šaudant – pavojus.

Šauksmas – saugok savo turtą.

Šaukštai – būsi kur pakviestas.

Šautuvas – įsimylėsi, šauti iš jo – pavogimas.

Šeima – regėti savą – svarbus šeimos įvykis.

Šventoji – pasitenkinimas ir sielos rimtis.

Šeimininkas arba šeimininkė – apgavimas.

Šepetys – rūpesčiai.

Šeriai – nemalonumas.

Šerkšnas – žlugusios viltys.

Šermenys – per savo nepastabumą nukentėsi.

Šermukšnis – lengvabūdiškumas.

Šernas – rūpesčiai.

Šešėlį savo matyti – išgąstis.

Šiaudai – susidursi su kliūtimis.

Šienas žalias – geras pasisekimas.

Šienapjūtė – gera ateitis.

Šikšnosparnis – pridarysi daug nemalonumų.

Šilelis žaliuojantis – didelis pasisekimas.

Šilkas – išteklius.

Širdis žmogaus – didelis sunkumas.

Širšes gaudyti – nemalonumas.

Šiukšlynas – turto padidėjimas.

Šlakai – pamesi pinigus.

Šliurės – pavykusi santuoka.

Šlubuoti – nepasisekimas.

Šluota – netikri draugai.

Šmėkla – nuliūdimas ir išgąstis.

Šokti į vandenį – nori tave apgauti.

Šonkaulis – bus tau kas dėkingas.

Šukos – susiriejimas.

Šukuoti geltonus plaukus – nauda, geras draugas.

Šulinys – gera ateitis.

Šungrybis – laimingesnis išstums tave iš vietos.

Šuo – pažinsi ištikimą žmogų. Jo užpuolimas – pavojus, juodas – nedėkingas draugas, baltas – maloni pažintis.

Šūvis – įsimylėsi.

Šuoliu joti – pabėgsi nuo vargų.

Šventąjį matyti – atsikelsi per rūpesčius iš vargų.

Šventorių regėti – rami senatvė.

Šviesa – laimė, gesinti – tavo sumanymas blogas.

Švilpti – nepadoriai elgtis.

Švinas – melagingas apskundimas, lieti – laiminga santuoka.

Švirkštas – esi smalsus.

 

 

T

 

Taboka – neištikimas esi meilėj.

Tabokinė – rūpesčiai.

Taisyti ką – turi klausyti draugų patarimo.

Takas platus – gyvenimas be kliūčių, siauras – būsi gundomas.

Tamsa – ateis blogi laikai, išeiti iš tamsos – išvengti pavojaus.

Tapyti – esi mylimas ar mylima.

Tapytojas – būsi laimingas.

Tarnaitė – pyktis.

Taukai – laimė meilėj.

Taurė – nusipelnyti padėką.

Teatras – esi svajotojas.

Teisėjas – jausti sąžinės neramumą.

Teismas – padaryti kam skriaudą.

Telefonas – tavo reikalų pasisekimas abejotinas.

Tepalas – liga, rūpesčiai.

Teptuvas – susidurti su negudriais žmonėmis.

Tešlą minkyti – smulkios kliūtys.

Tešmuo – dovana.

Tigras – saugokis piktų žmonių.

Tiltas – gyvenimo atmaina.

Tinklas – įsimylėjimas.

Tortas – džiaugsmas.

Traukinys – tavo linkėjimai išsipildys.

Trenksmą girdėti – nuotykis.

Triušis, baltas – džiaugsmas, juodas – nevykęs patarnavimas.

Trykštantis vanduo – yra žmonių, kurie nori tau padėti, bet abejoja, ar tu jų nenuskriausi.

Trys (skaitmuo) – daug laimės.

Tulpės – esi lengvabūdis.

Turgus – privalai padauginti savo žinias.

Tvanas – didelis pavojus tavo turtui.

Tvartas – nenaudingi darbai.

Tvarstis – laisvės netekti.

Tvenkinys – gausi gražų vyrą ar gražią žmoną.

Tvora – netvarkingumas.

 

 

U

 

Ugnis – nesudrumstas džiaugsmas.

Ūkauti – pakliūsi į blogą draugiją.

Ūkininkas – išgirsi naujienų.

Ungurys – gera naujiena.

Uodai – priešų puolimas.

Uodega – laimė ir džiaugsmas.

Uogienė – meilės smagumėliai.

Uogos – nesveikata, vaidai su namiškiais.

Uola – darbas.

Uostas – tolima kelionė.

Upė – daug laimės.

Urvas – pavojus.

Ūsai – būsi giriamas.

Utelės – nemalonus įvykis, pasibaigiąs geruoju.

Užgesinti žvakę arba lempą – nusivylimas.

Ūžimas – nuotykis.

Užpuolimas – blogos žinios.

Užtemimas – praeina kentėjimai.

 

 

V

 

Vagis – nusiminimas ir vargai.

Vadelės – pašalinti netvarką.

Vaikas – džiaugsmas.

Vaikščioti – kliūtis.

Vainikas – meilės rūpestis.

Vaisiai – sveikata.

Vaistai – bus nuostolių.

Vaistinė – saugokis sukčių.

Vaistininkas – pakliūsi į nemalonią draugiją.

Vaivorykštė – laimė įmonėse.

Valgydinti ką – gausi džiugią žinią.

Valgyti – nepritirsi nepritekliaus.

Valkata – nemalonumai.

Vanduo – apsiginsi nuo priekaištų.

Vapsvos – nemaloni žinia.

Vargonai – džiaugsmas.

Varlės – pasisekimas.

Varnos – arti kieno mirtis.

Varpai – geros žinios.

Vartai – turi būti energingas.

Vaškas – būsi apgautas.

Vaza – esi labai mylimas, sudaužyti ją – neteksi draugo ar draugės.

Veidas – negalavimas.

Veidrodis – nenaudingas nuotykis.

Velnias – patirti pagundų.

Verkti – džiaugsmas.

Verpti – naminė rimtis.

Veršieną valgyti – pasveikti.

Veršiukas – esi pajuokiamas.

Vestuvės – nevedusiems – arti vedybos, vedusiems – vaikai.

Vežimas – turtų padaugėjimas.

Vėliava – didelis džiaugsmas.

Vėžys – turi netikrų draugų.

Viela – turėsi rūpesčių.

Vienuolė – mylimojo neištikimybė.

Vienuolynas – tylus ir ramus gyvenimas.

Viešbutis – kelionė.

Vieversiai – greitas pasisekimas.

Vilkai – labai ką įpykdysi.

Vilnos – eini tikru keliu.

Vinis – viltys išsipildys.

Virėja – sutvarkytas gyvenimas.

Virti – gyvensi pertekliuje.

Virvė – nelengvai pasieksi tikslą, lipti ja aukštyn arba leistis žemyn – netikrame esi kelyje.

Višta – netikėtas liūdesys, su daug viščiukų – vedusiems šeimos pagausėjimas, o nevedusiems laimingas šeimos sukūrimas.

Vynas, raudonas – visados esi nusiteikęs, baltas – būsi patenkintas.

Vyras, senas – ilgas gyvenimas, stambus – patirsi malonių valandėlių, jaunas – rūpesčiai.

Vystyklai – ramus gyvenimas.

Vyšnios – linksmybė, malonios valandėlės.

Vokas – netrukus gausi laišką.

Vonia – laimė.

Voras – nugalėsi savo priešą.

Voratinklis – įkliūsi į kokį nemalonumą.

Voverė – netikėtas džiaugsmas.

 

Ž

 

Žagsėti – įžeidimas.

Žaibas – didelius nemalonumus.

Žaizdos – patirsi nesmagumų.

Žaltys – būsi apgautas.

Žarijos – tavo meilė atšals.

Žąsys – kelionė.

Žemė – maži nemalonumai.

Žemėlapis – tolima kelionė.

Žemės drebėjimas – likimo smūgiai.

Žentas – rūpesčiai.

Žemuogės – nemaloni naujiena, rinkti jas – negalavimas.

Žibuoklės – rasti laimę meilėj.

Žiedas, geležinis – sunkiai kovoti dėl gyvenimo, trūkęs – vaidai ir išsiskyrimas, dovanoti kam – susižadėti, pirkti – įsimylėsi.

Žiema – nevedusiems – piktos žmonos, vedusiems – rūpesčiai.

Žingsniuoti – palengva pasieksi tikslą.

Žiogas – gyvenimo apsunkinimas.

Žirklės – pinigai.

Žirniai – turto padidėjimas.

Žiurkės – netikėtus priešus, kurie nori ką nors pikta tau padaryti.

Žmonės – ginčai ir barniai.

Žolė – saugokis apgavikų.

Žuvėdra – ilgas amžius.

Žuvys, mažos – rūpesčiai, didelės – svarbi įmonė, valgyti – loterijos laimė.

Žvaigždė – meilės laimė, jų daug – daug laimės, krintanti – netikėta laimė.

Žvakė – būsi pakviestas į pramogą.

Žvejys – nori tave apgauti netikri draugai.

Žviegimas – gausi negerą žinią.

Žvirbliai – nepasisekimas.

Žvirgždas – daug laimės.

 

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...